Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Mart 2012 Cumartesi

İSLAMDA DOSTLUK-İSLAMDA NEFS(EGO)

İSLAMDA DOSTLUK-İSLAMDA NEFS(EGO) DOSTLUK:İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık hali dostluk ikiye ayrılır.1-Çikar ve menfaat için dostluk.2-allah için menfaat karşılığı olmadan kurulan dostluk. dinimizin önem verdiği dostluk allah için kurulan dostluktur.kendisin efayda sağlamak için değil dostuna faydalı olmak için.kendi çıkarı için değil başaklarının çıkarı için ve sırf Allahın rızasını kazanabilmek için kurulan dostluktur.nitekim kuran-ı kerimde(tevbe 71)”Mümin erkeklerde mümin kadınlarda birbirlerinin dostuturlar.Onlar iyiliği emrder kötülükten alıkoyarlar.”Bu ayeti kerime bize dostluğun nasıl olması gerektiğini açık bir şekilde izah ediyor.mümin dostunun kötülüğünü istemez.daima onun iyi olmasını ister.Hem dünyada hemde ahirette dostunun mutlu ve huzurlu olmasını arzu eder.dostunun mutluluğu onunda mutluluğu dostunun kederi onunda kederidir.İşte bu ayette mümin dostuna iyiliği emreder kötülüklerden alıkoyar denmesinin sebebi budur.çünkü dostunun iyi olmasını, kötülük yapmamasını ister.iyi olursa hem dünyada hemde ahirette rahat edeceğini bilir.Kötü olursada hem dünyasını hem ahiretini kaybedeceğini bildiği için onu vazgeçirmeye çalışır.işte gerçek dost budur.Esasında allah(cc) müminlrin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları için kalplarını birleştirmiştir.(enfal.63)”Eğer yeryüzündeki herşeyi bağışlasan ve versen onların kalplerini birleştirip aralarını bulamazdın.Lakin Allah(cc) onların aralarını bulup kaynaştırdı.”Yine başka bir ayet(ali imran.103)”Allahın ioine(islama,kurana) sımsıkı sarılın ayrılmayın ayrılığa düşmeyin .Allahın size verdiği nimetlerihatırlayın.Düşman olduğunuz halde islamiyet sayesinde aranızı buldu.kalplerinizi birbirine bağladı.onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.siz ateş çukurunun kenarında idiniz.Allah sizi oraya düşürmekten kurtardı.Bunun gibi allah size delillerini açıklar.umulurki bu sayde hidayete ulaşırsınız.”Bu ayetler bize gösteriyorki menfaat için değil sırf allah rızası için birbirine dost olmanın ilk yolumüslüman olmaktan geçer.müslüman olmayanlarda dostluk yoktur.daha doğrusu menfaat için dostluk vardır.avrupada yaşayan arkadaşalr çok iyi bilir hiristiyan ve yzhudilerde acıma hissi dostluk kavaramı yoktur. yolda biri acından ölse kimse açmısın diye sormaz. ne akrabası ne arkadaşı.hiç kimse kimseye borç para vermez, kimse kimseye iş görmez.kimse kimseye karışmaz.karı koca vaya akarabalar aynı masada yerler fakat hesabı herkes ayrı ayrı verir. velhasıl allah için dostluk sadece islamda vardır. Sayın okurlarım eğer müminler biribirine dost olmazsa ne olur.Bugün bildiğiniz gibi dünyada 50 ülke müslüman ülkesidir. Ve hiçbiri birbirine dost değildir. Çünkü islam düşmanları binbir türlü hile ve oyunlarla bu islam ülkelerini birbirine düşürmüşler. sontada parçalayıp yutmuşlardır.Yakın tarihimize bakalım Amerikanın uşağı olan saddam iranı yıpratmak ve zayıflatmak için ırana 10 yıldan fazla vu…rmuş onu zayıflatmış tabi ırakıda zayıflatmış binlerce iranlı ve ıraklı müslümanın kanı akmış bimaları yıkılmış bütün varlıkları yağmalanmış tabi bu arada islam düşmanları bir taşla yüzlerce kuş vurmanın sevinciyle avuçlarını ovalıyor sevinç naraları atıyorlar. İşgal etmeyi kafaya koydukları iranın ve irakın zayıflaması onlara sattıkları milyarlarca dolarlık silah v.b amerikan uşağı saddama son bir gaz vererk kuveyti işgal etmelerini sağlıyorlar böylece kuveyti koruma bahanesiyle kuveyti işgal ediyorlar ve milyarlarca dolar haraç alıyorlar. insanların gözünden kaçan husus şudur kuveyt hala işgal altındadır.birleşbiş milletletr şemsiyesi altında koruma bahanesiyle kuveytin bütün gelirleri amerikanın kasasına akmaktadır.daha sonra kuveyti niçin işgal ettin diye amerikaya savaş açmışlar. ve işgal etmişlerdir.Kala kala iran,türkiye,ve bir kaç islam devleti kalmıştır.İşte bütün bunları bize kuran-ı kerim 1400 yıl önceden haber veriyor.(enfal.73)”İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır.Eğer siz aranızda dost olmazsanız. yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.”Evet ne diyor kuran onlar yani kafirler birbirinin dostudur.Onların biz ayrıyız demelerine bazen çıkarları için birbirleriyle savaşmalarına aldanmayın . onlar müslümanlara karşı derhal birleşirler. yoksa haşa Allah yalanmı söylüyor. Aksini iddia etmek ayeti inkar değilmidir. ve cenabı hak bakın şuı ayette ayrıntı veriyor.(aliimran.118)”Ey iman edenler sizden olmayanı dost edinmeyin . onlar sizi şaşırtmaktan geri kalmazlar.Sıkıntıya düşmenizi isterler.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür.. Size ayetlerimizi açıklıyoruz düşünürseniz.” yine (aliimran.28)”Mümünler müminleri bırakıpta kafirleri dost edinmesinler.Kim böyle yaparsa Allahla ilişkisini kesmiş olur.Ancak onlardan sakınma haliniz müstesnadır.Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor.Nihayet dönüş Allahadır.”Yine başka ayet(nisa.144)” ey iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin.”Sayın okurlarım görüyorsunuz değilmi kuranı kerime uyan kurtuluyor uymayan helak oluyor.saddamı örnek verdik peki türkiye ondan farklımı sanki Türkiye en büyük yanlışı amerikayı dost edinmekle yapmıştır.Amerikayla savaşacak mıydık ne yapalım yani adam güçlü dostu olmasak bizi hap gibi yutardı diyenler olabilir..Onlara cevabı kuran veriyor. ne diyor yukardaki ayette(aliimran.28)” Onlardan sakınma haliniz müstesnadır.”Ki bu uygulamayı bizzat peygamberimiz(sav) medinede yahudilerle anlaşma yaparak ve hudeybiye barış anlaşmasında örnek olmuştur. Demekki illada savaşmamız gerkmiyor anlaşma yapabiliriz . burada yanlış olan bu ülkeleri dost edinmektir. sırlarını paylaşmaktır.Onlarla stratejik ortak olmaktır. israili ilk tanıyan ülke kimdir türkiye niçin çünkü amerikadan birkaç milyar dolar karşılığında veya borcunun silinmesi karşılığında tarihi belgeler birgün mutlaka gün yüzüne çıkacaktır.İsraille ve amerikayla dostluğumuz bize son derece pahalıya patlamıştır.Bütün islam ülkelerinni güvenini yitirdiğimzi gibi amerikanın yönetimimize müdahalesine izin vermiş olduk. asker darbelerinin arkasında amerika ve israilin olduğunu artık herkes öğrenmiştir.1980 öncesi gençlerin birbirini kırması. 1984 den beri tesadüfki askeri adrbeden hemen sonra pkk belasının başımıza bela edilmesi ve türkiyenin bölünme noktasına gelinmesi hep bu iki ülke israil ve amerika yüzünden olmuştur.Allah san diyorki kafiri dost edinme sen kafiri kanka yapıyorsun.Allah(cc) diyorki(aliimran.118) yukarda geçti.onlar sizi şaşırtırlar hata yaptırırlar kafanızı karıştırırlar,sıkıntıya düşmenizi beklerler isterler ve sıkıntıya düşmeniz için ellerimden gelen herşeyi yaparlar.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.sineleriğnde gizledikleriise daha büyüktür yani size söylemedikleri ve niyetlerini gizledikleri daha korkunç planları vardır buyuruyor Allah(cc9 sen ne yapıyorsun Allah ta kimmiş ben bildiğimi yaparım diyorsun ayetleri yok sayıyorsun inkar ediyorsun ondan sonrada Allah belanı veriyor. sen kendi belanı kendin veriyorsun Allaha suç bulma. Sayın okurlarım dostluk hakkında peygamber efndimizin biçok hadisi mevcuttur işte birkaç tanesiHADİS:Allah salih kullarını dost edinir.Her kim insanların kızması pahasına Allahı dost edinirse Allah o kimseyi insanların nazarında yüceltir.Kimde Allahın gazabına rağmen insanları dost edinirse artık onu Allahın gazabından kurtarmak mümkün olmaz.(tirmizi.züht.64)Bu hadistende anlıyoruzki dostluklar Allah rızası için olmalı Allahın hoş görmediği dostluklar.terkedilmelidir. HADİS:Mümin sever ve sevilir.Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur.(hakim,tebarani)HADİS:”Allah için birbirlerini seven iki mümin buluştukları zaman biri diğerini yıkayan iki el gibidirler.Ne zaman iki mümin bir araya gelirse Allah birini diğerinden faydalandırır.(ebu mansur,deylemi)HADİS:” Allah iyiyliğini murat ettiği kimseye unuttuğunu hatırlatacak ve hatırında olanı yapmaya yardım edecek iyi ve salih bir dost nasip eder.(abu davut)HADİS:”Arşı azamın etrafında nuradan kürsüler vardır.bu kürsülere öyle kimseler oturacakki elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır.Bunlar ne peygamberdir nede şehit.Fakat bunlar Allh için birbirine dost olanlar. Allah için buluşup oturanlar.ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlerdir.(nesei süneni kübra)HADİS:”Allah için dost olan iki kişinin Allah katında en sevimlisi arkadaşını daha çok sevendir.HADİS:” Allh(cc9 kıyamet günü buyurur.Benim için dost olanlar nerde Onları benim gölgemden başka gölge olmadığı bu günde rahmetim altında gölgelendiriririm.(müslim)HADİS:”Yedi sınıf insan vardırki Allah(cc) hiçbir gölege olmayan günde Arşın gölegesinde gölgelendirir.1-Adaletli devlet reisi2-Allajha ibadet eden genç.3-Kalbi mescitlere bağlı kimse4-Allah için seven ve Allah için kaynaşan iki kişi5- Tenha yerde Allahı zikrederek gözleri yaşaran kişi6-Zengin soylu ve güzel bir kadının tenha bir yerde gel zina edelim teklifini sırf allahtan korktuğu için geri çeviren genç7-Sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse.(buhari ve müslim)HADİS:”Allah için sevdiği dostunu ziyarete giden kimsenin yoluna Allah bir melek diker melek nereye gidiyorsun diye sorar.Adam falan dostumun yanına gidiyorum diye cevap verir.Onunla görülecek bir işinmi var diye melek tekrar sorar.adam hayır der melek tekrar sorar ona bir emanetmi götürüyorsun. diye sorar adam hayır der. O halde neden dostunu ziyaret ediyorsun diye sorar.Adam kendisini Allah için seviyorumda onun için gidiyorum der. Melek ona Allah(cc) seni bana cennetle müjdelemem için gönderdi sen arkadaşını sırf Allah rızası için ziyaret ettiğinden dolayı seni cennetle ödüllendirdi der.(müslim)HADİS: Allah katında en sevimsiz olanınız.ise laf getirip götürüp dostları birbirinden ayıranınızdır.(taberani) Sayın okurum kıyamet gününde cehenneme girenler çöyle haykıracaklardır.(şuara.100-101)”Bugün bizim için şefaat edecek kimse yoktur.Samimi bir dostumuzda yoktur.”Abdullah bin ömer:”Ömrüm boyınca oruç tutsam hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem. Bütün malımı Allah yolunda harcasam. v ebu hal üzere ölsem.Fakat gönlüümde Allaha itaat edenlere karşı bir sevgi, Allaha isyan edenlere karşıda bir nefret olmasa bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göreceğimi sanmıyorum demiştir.Fudayl(ra)”:Evet firdevs cennetinde peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmak istiyorsun.ama buna karşı hangi ameli işledin.Hangi şehveti arzularını kırdın.Hangi iddetini yendin.Sana gelmeyen hangi akrabana gittin.Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın.Hangi kardeşinle Allah için dostluk kurdun.Hangi musibetlere eziyetlere Allah için katlandın.Allahın hangi nimetine şükrettin.Allah için hangi fakiri doyurdun.Allahın hangi emrini yerine getirdin.Hangi yasağından vazgeçtin demiştir.”MUSA(AS)” Allahu teala musa(as) sormuş ya musa benim için ne yaptın.Musa (as) yarabbi senin için namazkıldım,oruç tuttum,zekat verdim,ibadet ettim,Y musa bütün bunlar senin içindir binimiçin ne yaptın.Yarabbi senin emirlerini yerine gatirdim yasaklarından kaçındım. Ya musa onlarda senin içindir. sen benim için ne yaptın.Yarabbi bilmiyorum herşeyin en iyisini bilen sensin.deyince Sevdiğini benim için sevip nefret ettiğinide benim için düşman ilan ettinmi? buyurmuştur.”HZ. ALİ(RA)”Savaşın birinde kafirin birini yatırmış iman et yoksa canını alacam demiş.Kafir iman etmemiş tam kılıcıyla adamı öldürecekken Kafir hz aliye küfretmiş ve yüzüne tükürmüş bunun üzerine hz ali kafiri öldürmekten vazgeçmiş. bunun üzerine kafir ya ali niçin beni öldürmekten vazgeçtin demiş ona şu ibretlik cevabı vermiş. ey kafir iman etmediğin ve müslümanlarla savaştığın için senin canını Allah için alacaktım. fakat bana küfredince nefsim kabardı. Nefsim için seni öldürmek istedim.Sonra Allah için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir. Sözünü hatırladım ve bundan vazgeçtim.Kafir bubnu üzerine savaş meydanında düşmanını öldürürken bile Allahın rızasını arayan bir din .batıl bir din olamaz. diyerek iman etmiştir.MİCAHİD(RA): diyorki Allah için birbirini sevenler.bir araya gelip güler yüz ve tatlı sözle buluştukarı zaman.güz yapraklarının güzün dökülmesi gibi günahları dökülür.demiştir.FUDAYL(RA)” Kişinin dostunun yüzüne şefkat ve merhametle bakması ibadettir demiştir.Muhterem okuyucum ssevgisiz bir hayat düşünelemez sevgiyi istemeyen ve ona ihityaç duymayan bir canlıda düşünülemez.Her kim benim sevgiye ihtiyacım yok diyorsa bilinizki yalan söylüyor.Çünkü sevgi insanlara doğuştan verilen bir haslettir.sevgi topluma huzue ve kardeşliği getiren birleştirici bir unsurdur.kuran kalplarin sevgiyle birleşmesine önem verir.müminin gönlü sevgi ile doludur.Kin ve düşmanlık kafirlerin haslatidir.Allah(cc) iman edenlerin kalplarini sevgi ile birleştirmiş onları bu sevgi ve bağlılıkla birleştirmiştir.nitekim (enfal.63)”(veellefe beyne gulubihim)”Allah kalplerinizi birleştirmiştir.” kalpleriniz arasında köprü vardır. Sayın okurum insan için en büyük kazanç ve mutluluk Allhın sevgisini kazanmaktır.Alla(cc) Zalimleri,fesatcıları,kafirleri,haddi aşanları,kibirlenenleri asla sevmez.Buna karşılık takva sahiplerini tevbe edenleri sabredenleri,,ihsan ve iyiylik sahiplerini,birre ulaşanları,adaltli olanları,ibadetini yapanları,tevekkül edenleri,sever.Allahın sevgisine ancak onun emirlerine uymak peygamberinin yolundan… gitmekle ulaşılır.(aliimran.31)” Deki eğer Allahı seviyorsanız.bana uyunuzki Allahta sizi sevsin.ve günahlarınızı bağışlasın.Allah bağışlayan ve esirgeyendir.” Müslümanın görevi sevgisini iyiyye güzele ve meşru olana yöneltmektir.Sevdiğini Allah için sevmek sevmediğinide Allah için sevmemektir.Nitekim peygamberimiz(sav)HADİS:Ruhum kudret elinde olan Allaha yemin ederimki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz.birbirinizi sevmedikçede iman etmiş olmazsınız.yaptığınız taktirde sizi sevgiye ulaştıracak birşey söyliyeyemmi.Aranızda selamlaşmayı yayın.Karşılaştığınızda birbirinize selam verin.(müslim) görüldüğü gibi Allah için birbirini sevmenin iman alameti olduğunu peygamberimiz bize bildiriyor.Nitekim Allah kendisininde sevdiği kula karşı çok şefkatli ve merhametli olacağını.bakın şu ayetle bildiriyor.(maide.54)”Allah sevdiği ve kendisini sevenlere karşı çok şefkatlidir.” İnsan oğluna sevgi doğuştan verildiği için sevmek için bahaneler arar.çünkü sevgi su,hava,toprak kadar hayati bir ihtiyaçtır.Sevgi olmazsa dünyanın düzeni yıkılır.Nasılmı başta cenabı hak yaratttığı kulları sevmeseydi.kulların bunca isyanına katlanmaz.Asi oldukları halde bütün kullarını yok öderdi.Biliyormusunuzki Allah(ismi celalin anlamı(sevgidir) evet Allah(cc) sevgi demektir. Alah(cc) kullarını sevmeseydi. bunca verdiği nimetlere karşılık kulların daima kendisine isyan etmesine rağmen onların rızıklarını kesmiyor. onlara nimetlerini vermeye devam ediyor.Kullarını sevmese buna katlanırmı.Yine cenabı hak dünyz düzenini devam edebilmesi için bütün canlılara sevgisinde verdi.İşte bu nedenledirki. vahşi bir aslan yavrusunun üzerine titret bütün canlılar böyledir Çünkü böyle olmasa nesil devam etmezdi bir ana çocuğu için seve seve canını veriri. kaldıki cenabı hak karşı cinsler arasındada sevgi oluşturmuştur. yoksa hiç tanımadığı bilmediği bir insanın kahrını niye çeksin değilmi. ama aralarına sevgi, merhamet,aşk,şehvet,ayrı kabiliyet,ayrı özellik koyduki karşı cinsler birbirine muhtaç olsun birbirlerinin kahrını çeksin .Götrüldüğü gibi sevgi yaşamanın hayatın düzenin geleceğin dünyanın ahiretin ve tüm işlerin ana kaynağıdır. sevgi olmadan hiçbir şey olmaz.sevgi en büyük güçtür. Sayın okurlarım.Bir delikanlı ve bir genç kızın aralarında sevgi bağı olmasa Birbirlerine ayak bağı olacak biribirlerinin özgürlüklerini kısıtlayacak olan evliliği gerçekleştirirlermiydi.Birbirlerini hiç tanımayan iki yabancı bir yastığa baş koyarlarmıydı.Kadın gece güzndüz durmadan usanmadan kocasına hizmet edermiydi. erkek akşama kadar çalıştığı ve kazndığı parayı karısına harcarmıydı.Eğer Allah onlara evlat sevgisi vermeseydi Binbir zahmete katlanıp çocuk yetiştirirlermiydi Eğer evlatlara ana baba sevgisi vermeseydi Yaşlı olan ana babaya evlat hiç bakarmıydı.İşte neslin devamı için Allah(cc)İnsanlara karı koca evlat ana baba sevgisi vermiştir.ve bunlar birbirlerini menfaat için değil. karşılıksız severler.Bırakın menfaati onlar için kul köle olurlar canlarını seve seve verirler. Ayrıca toplum düzeninin devamı için çok çeşitli sevgiler vardır. işçi,patron,öğrenci,öğretmen,memur,amir,küçük,büyük, birbirlerini severler. ayrıca aynı dinde olanlar,aynı vatanı paylaşanlar,aynı köyde,aynı mahallede,aynı şehirde oturanlar, aynı partiyi,aynı takımı tutanlar,habileri aynı olanlar,aynı okula gidenlar,aynı kusta okuyanlar,aynı filmi sevenler,aynı şarkıyı sevenler,aynı kahveye gidenler,hatta aynı araba kullananlar bu örnekleri çoğaltmak mümkün bu kişiler birirlerini severler. Çünkü canlılar brbirini sevmek için yaratılmışlardır.Bu sevgi sadece aynı aynı tip canlılar arasında değil ayrı canlılar arasındada mevcuttur. mesela insanlar köpekleri ve kedilerive atları ve kuşları hemen hemen hayvanların çoğunu severler. hayvanlarda buna karşılık mesela köpek ve kedi onu seven insanı hiç terketmez ölse bile sahibinin mezarında sahibinin başında bekleyipte ölen çok köpek ve kediye rastlanmıştır.Sadece bu değil çiçek ve güllere sevgi gösterildiği zaman daha çabuk ve daha canlı renklerde açtıkları artık ispatlanmıştır.Sayın okurlarım(enfal.63)(ellefe beyne gulubihim)” kalpler arsında köprüler vardır. kalpler birleştirilmiştir. Şunu iyi bilmek lazımdırki eğer karşınızdaki insanın sizi sevmesini istiyorsanız önce siz onu sevin. sizin kalbinizdeki sevgi onun kalbine nakşedecek köprü kurulacak oda sizi sevecektir.Hani şimdiki tabirle elektiriklenme olacaktır.Ancak çeşitli nedenlerle karşınızdaki size sevgisini belli etmeyebilir buna aldanmamalı sevgimizi karşımızdakine belli etmeliyiz. ve onu sevdiğimizi söylemeliyiz.kim diyor bunu paygamberimiz işte HADİS:”(iza ehebberreculu ihahu felyuhbirhu ennehu yuhibbehu)”Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona bildirsin”(Ebu davut-tirmizi) görüldüğü gibi insan karşısındakine sevgisini belli etsinki aradaki dostluklar pekişsin kalplerdeki kırgınlıklar şüpheler ortadan kalksın . Bu hadise şerife rağmne maalesef karı kacasına, koca karısına şımarır diye sevdiğini söylememekte böylece nice yuvalar boşuna huzursuz olmakta bazende yıkılmaktadır. Özellikle kadınlar seni seviyorum cümlesine çok önem vermekte bunu söylemeyen kocalarından soğumakta ve maalesef bu sözü söyleyen başka erkeklere kapılmakta ve yuvalarını yıkmaktadırlar. O nedenle bilhasa erkekler lütfen peygamverimizin bu hadisi şerifini uygulayalım herkese ama bilhassa hanım ve çoçuklarımıza onları sevdiğimizi söyleyelim ve ispat edelim.Bugün psıklogların en çok üzerinde durdukları şey çocuklara oyuncak,elbise hadiye alamkatan çok onları sevmemiz gerektiği üzerinde çok duruyorlar.çocukluğunda sevgi almayın sevilmeyen çocuklsrın ilerdeki hayatlarında başarılarının imakansız olduğunu,aşağılık kompleksli,kişiliksiz,aşırı asabi,hastalıklı,başarısız topluma yük bireyler haline geldiklerini belirtiyorlar. o halde gelin çocuklarımıza sevdiklerimize,arkadaşalarımıza akrabalarımıza,hayvanlara bitkilere ve herşeye sevginmizi verelim sevgimizi belli edelim. Allahın bizi yaratmasındaki gayesi kendisne kul olmak ve kendisni sevmek olduğunu unutmayalım. Sayın okurlarım kişi dostluk edeceği kimselere dikkat etmelidir nitekim peygamberimiz(sav)şöyle buyururHADİS:”(elmeru ala dini halilihi felyenzur ehedukum men yuhalıl)” Kişi dostunun dini ve ahlakı üzerinedir. Öyleyse herhangi biriniz dostluk edeceği kimseye dikkat etsin” buyurmuştur. Dostta aranması gereken özellikler şunlardır.1AKILLI OLMAK: Akıl sermaya ve asıldır.ahmak olan kişinin dostluğu insana daima zarar getirir. Sonu dargınlık ve ayrılıktır.nitekim hz Ali(ra)”Ahmak ve cahil ile arkadaşlık , dostluk etme.ondan kendini koru. Nice ahmaklar vardırki dostlarını helak ederler. Kişi dostu ile ölçülür.Birşey için diğer şeyde kıstas ve ölçü vardır. klpler buluştuğu zaman.Birinin diğerine tesiri vardır.Akıllı düşmandan korkma ahmak dosttan kork Ahmaktan uzaklaşmak Allaha yaklaşmaktır.” demiştir.Süfyani sevri: ise” Ahmak olanın yüzüne bakıp durmak büyük hatadır.demiştir.Akıllı oplmayan dost sana iyilik yapacağım derken sana kötülük yapar.toplum içinde seni mahçup duruma düşürür.Kendi seviyesine seni indirir.Toplum tarafından küçümsenmene sebep olur.itibarını bitirir. Toplumun sana oplan saygınlığını bitirir.Yanlış anlaşılmana dedikodunun yapılmasına sebep olur.ahmak dostttan kaçıp Akıllı düşmanla birlik olman senin için daha hayırlıdır.2-GÜZEL AHLAKLI OLMAK:”Güzel ahlak bir dostta mutlaka aranmalıdır.zira aklı başında nice insanlar vardırki herşeyi olduğu gibi bilir anlar fakat kötü huylarını yenemediği ,ahlakını güzelleştiremediği ,nefsine ve şeytana yenik düştüğü, iradesine sahip olamadığı için.Kızdığı zaman hiddetini yenemez.Şehveti kendine galip gelir.cimriliği veya korkaklığı üstün gelir.bile bile yanlış yola sapar.böyle bir dost insana büyük zararlar verir.Söyle bana dostunu söyliyeyim sana kim olduğunuatasözünün gereği olarak.onunla bir tutulmana sebep olur.zamanla sende güzel ahlakını yavaş yavaş kaybeder sende onun gibi olursun.o nedenle böyle insanlarla dost olunmamalı,arkadaş olunmamalı,böyle insanlarla oturulmamalı,sohbet edilmemeli,hemen onlardan uzaklaşmalıdır.ki onun kötü ahlakı senin güzel ahlakını bozmasın.Üzüm üzüme baka baka kararır demişler.Aman sakın onun kararmış kalbine bakarak nur gibi kalbini karartma.onu güzel ahlaklı yapabiilirsen bu gücü kendinde görürsen ona yaklaş ancak ava giderken avlanmakta var bu işin içinde o nedenle avlanacağını anlarsan hemen uzaklaş nefsin sana böyleleri ile dost ol der. sakın nefsine uyma.çünkü nafis daima kötülüğü emreder(yusuf.53)Şeytanada uyma çünkü şeytan da en büyük düşmanındır.FASIK OLMAMAK: Günahları işlemekte ısrar eden fasıkın dostluğundanda hayır gelmez. Günah işleyen kişinin dostluğuna güzven olmaz. Çünkü o gayesine ulaşmak için herşey yapar.nitekim Allah(cc) bizleri böylelerine karşı uyarmaktadır.(kehf.28)”Kalbi zikrimize kapalı olan heva ve hevesine uyan kimseye itaat etme(ona güevenme dost kabul etme)”yine başka bir ayeti kerimede(taha.16)” Zikrimizden(kuran-ı kerim) yüz çevirip ancak dünya hayatına dönenlerden yüz çevir” ve(lokman .15)” Bana yönelenlerin yolunu tut.” buyurarak fasıklarla dost olmamız gerktiğini onlara itaat etmemeiz gerktiğini,onlardan yüz çevirmememiz gerektiğini ve anacak allaha yönelenlerle dost olmamız gerektiğini bize bildiriyor. 4-BİDAT SAHİBİ OLMAMAK.”Bidat sahibi olanlarla dost olmak doğru bir davranış değildir.Hz ömer(ra) şöyle demiştir.” Sadık kardeşlik bul ve arasında yaşa dürüst samimi arkadaşlar dostlar.genişlikte süs ve ziynet, darlıkta yedek sermayedirler.Dostunun sana düşen işini güzel şekilde görki luzumunda daha fazlası ile karşılaşasın.Düşmanından uzaklaş her dosta bel bağlama,ancak emin olanları seç.emin olanlar allahtan korkanlardır.Kötü insanlarla düşüp kalkma onlardan kötülük öğrenirsin.onlara sırrını verma ifşa ederler.yayarlar.işlerini allahtan korkanlara danış ve onlarla istişare et.Alkametul utaridi: Oğluna vasiyetinde şöyle demiştir.”Oğlum arkadaşlık ihtiyacını duyduğun zaman kendisine hizmet ettiğin kimse seni hizmetci mevkiine düşürmesin.izzeti nefsini koruyan arkadaşlığında sana şeref veren seni ziynetlendiren ve ihityaç anında sana yardım edenlerle düş kalk. Hayır işlerinde sana yardımcı olan iyiliklerini söyleyenkusurlarını gizleyenkimselerle samimi ol. kendisinden birşey istediğin zaman veren ,sustuğun zaman seninle konuşan,sıkıntılı olduğun zamanlarda yardımına koşanlarla buluş.sözünü tastik eden.icabında emrini yerine getiren.tartışma esnasında seni tercih eden.kimselerle sohbet et.Arkadaşlık dostluk edeceğin kişi şu iki kişiden biri olmalıdır.ve bunlardan başkası ile arkadaşlık etmemelisin.birincisi kendisinden din ve ahlak konusunda faydalanabileceğin kişi ikincisi ise din ve ahlak konusunda senden faydalanacak kişi.insanlar 4 kısımdır.1-tatlı: Ondan yeçünkü yemekle ondan doyum olmaz.2-Acı:acı yenmez 3- Mayhoş: o senden birşeyler almadan sen ondan birşeyler al4-Tuzlu: yanlız ihtiyaç zamanında ondan az birşey al.Caferi sadık: 4 kimse ile dostluk yapma demiştir.1-Yalancı.çünkü sen ona inanırsın aldanırsın.zira o serap gibi uzağı yakın yakını uzak gösterir.2Ahmak: ahmaklada dost olma çünkü sana karı dokunacak yerde zararı dokunur.3-Cimri: cimriylede dost olma çünkü o acil olan ihtiyacını bile görmez.4-Korkak: korkaklada dost olma.çünkü o en küçük sıkışmada hemen seni satar. 3 türlü dost vardır.1-ahiret dostluğu:2.- dünyalık dostluğu3-sohbet dostluğu bu üçünü bir adamda bulabilirsen ne mutlu sana .yine dostluk başka açıdan 3 kısımdır.1-gıda.: gida gibi dostluk vucut gıdasız olamayacağı gibi insanda böyle dostsuz olamaz.2- ilaç: ilaç gibi dostluk .bazı zamanlarda ihtiyaç olur. imdadına yetişir.3- hastalık gibi dostluk:İnsan hiçbir zaman onu istemez ama bazen yakalanır.İnsanlar ağaçlar ve bitkiler gibidir. bazısının hem gölgesi vardır hemde meyvesi vardır. Her şekilde sana faydalı olur. ahiretinide dünyanıda kurtarır. bazısı vardır gölgesi vardır meyvesi yoktur. yani dünyalıkta sana faydası vardır ancak ahiretine faydası yoktur. bazısıda vardırki ne meyvesi vardır nede gölgezsi böylelerinden uzak durmalıdır. sana dünyalık ta ahiretlikte faydası olmadığı gibi senin dünya ve ahiretine zarar verir. Sayın okurlarım DOSTLUK HAKLARI 8 DİR:1-MAL:Dostlar arasında mal ile yardımlaşmak 3 derecedir.1-En aşağısı dostunu hizmetçi kabul edip malının fazlasından onun ihtiyacını gidermek.Bir ihtiyacı olduğu zaman sende varsa istemesine hacet kalmadan hemen ihtiyacını temin edersin.zira onu istemeye mecbur etmek dostlukla bağdaşmaz.2- Dostunu kendi seviyende tutmak.Onu mal ve servetine ortak gibi kabul ed…ip icabında malını onunla paylaşmak.3-Dostunu kendine tercih edip onun ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmek.Dostluğun en üst seviyesi budur .Gerçek dostlukta budur.Eğer dostun hakkında bu üç şeyden hiçbirine sahip değilsen senin o kişiye dost olmadığın anlaşılır.Eğer bu 3 şeyde dostunda yoksa o senin dostun değildir.Hemen ondan uzaklaş kuru kuruya arkadaşlık yapmak . Ölülerle arkadaşlık yapmak kadar luzumsuzdur.Borçlu ve sıkışık olduğun zaman bırak istemeden vermeyi istediğin halde param yok diyorsa Kendisinde yoksa bile başkalrından araştırıp senin işini görmüyorsa bu kişi senin dostun değildir.Hemn ondan uzaklaş.Özetlersek dost ya malının fazlasını sen ondan istemeden sana verir.Ki bu dostluğun en alt derecesidir.Ya kendinde olanı seninle paylaşır.Yada seni kendine tercih eder. Bu üçü de yoksa o kişi senin dostun değildir. Ondan uzaklaş.2YARDIM ETMEK: Dostluğun ikinci hakkı dostunun yardımına o istemeden ve kendi işini sonraya bırakarak koşmaktır.ona yardım ederkende surat asmamak güler yüzlü olmak gerekir.Yoksa söylene söylene surat bir karış yaptığın yardımı dostunun burnundan getiren yardım geçerli değildir.bu dostuna yardım değil zulum olur.HADİS:Peygamberimiz(sav) buyuruyorki.Bilmiş olki Allahın yeryüzünde çok değerli kapları vardır.o kaplar kalplerdir.Bu kalplerin allah katında en sevimlisi günahlardan pak, dinde gayretli,ve dostlarına en yumuşak olandır.Dostlukta usul onun ihtiyacını kendi ihtiyacın gibi hatta daha mühim kabul etmen ve kendi ihtiyaçlarını unutmadığın gibi onun ihtiyaçlarını da araştırıp daima hatırından çıkarmamandır. onun müracatına luzum kalmadan yardımına koşman. ve yardımda bulunurken kendine bir pay ayerman Yaptığın yardımı kabul etmesini lutuf saymandır.Hatta yanlız ihtiyaçlarını gidermekle yetinmeyip önceliği ona vermelisin.Hasan Basri(ra)” demiştirki”Bizim dostumuz bize ailemizden daha sevimlidir. Ailemzi bizi dünyada arar Dostlarımız ise mahşer yerinde arar.demiştir.” Eğer bir dostunuzu 3 gün peşpeşe görmediyseniz. ziyaretine gidin işi varsa yardım edin.Hasta ise onunla ilgilenin.Sayın okurum görüldüğü gibi dostluk öyle basit bir şey değil.lafta dost olmak başkadır gerçek dost olmak başkadır. 3- DİL: Dostluğun 3 .hakkı dildir. Dost gerektiğinde susmasını gerktiğinde konuşmasını bilmelidir. Susması demek dostunun huzueunda veya o olmadığı zamanda dostunun kusurlarını biimezden gelmek. ve onlardan hiç bahsetmemektir.münakaşadan kaçınmak , işin iç yüzünü kurcalalamamaktır.Dostunu yolda gördüğü zaman nerden gelip nereye gittiğini niçin gittiğini sormaz gerçek dost . Çünkü belki açıklamak istemez.belki yalan söylemeye mecbur kalır.Dostunu yalan söylemeye mecbur bırakmak gerçek dostun işi değildir. Dostun yanlızca sana söylediği sırrı aramızda kalsın dediği sırrı başkalarına söylemek ahlaksızlıktır. emanete ihanettir. hatta öyle olmalısınki zamanla dostunla aran açılsa bile hatta düşman bile olma durumunda kalsanız bile sana söylediği sırrı yinede söylememelisin. Dostun hakkında duyduğun kötü sözleri ona söyleyip onu üzme . Dostunun kötülüklerini gizleyip iyiliklerini söyle. Eğer dostunun iyiyliklerini başkalarına söylemiyorsan.Onu çekemiyorsun, kıskanıyorsun demektir.ki dost dostu asla kıskanmaz. hatta onun kendinden üstün olmasını ister.Dostunun ve aile efradının kusurlarını söylemek zaten gıybettir.gıybet değil dostlar arsında herkes için haramdır ama dostlar arasında daha büyük haramdır.Gıybetten kurtulmanın iki yolu vardır.1-Kendi halini düşünmektir.Kendinde bir kusur bulduğun zaman sen nasıl kendi kusurunu düzeltemiyorsan onunda kendi kusurunu düzeltemediğini düşünerek.onu mazur görmelidir.oda senin gibi bir insandır.onunda senin gibi nefsi ve şeytanı var. belkide onun kusurunun aynısı sende yok ama Belkide senin başka kusurların onun kusurlarından daha büyüktür bunu düşün.Onun kusurlarını değil kendi kusurlarını gözünde büyüt onun kusurlarını ise affet.İşte o zaman dedikodu yapmaktan kurtulursun.Nefsinin esiri olmazsın.Kusursuz insan olabilirmi 2- dedikodudan kurtulmanın ikinci yolu Kusursuz dost arayanın dostsuz kalacağını kusursuz insan olmayacağını bilmendir.insanların iyiylikleri olduğu kadar kusurlarıda vardır.aranan iyiliklerin kötülüklerden fazla olmasıdır.mümin kendinin . mümin dostunun daima iyiliklerini hatırlar.Kötülüklerini unuturki bu sayede sevgi ve saygı artar.İnsanların daima kusurlarını araştıranlar.ahlaksız münafıklardır.mimin daima mazeretleri kabul eder. münafık ise daima hataları araştırır.Gerçek dost dostunun kusurlarını bağışlayandır.Hiç kötülüğü olmayan hiç kusuru olmayan bir insan olamayacağı gibi hiçbir iyiyliği olmayanbir insanda düşünelemez. her insanın mutlaka iyi bir tarafı vardır.sen insanların iyi tarafını bul Dostunun iyiliği bir nokta ise o noktayı görmen dostunu memnun eder.ve o nokta kadar. olan iyiyliğinin artmasına sebep olursun. böylece zamanla .dostunun iyiylikleri kötülüklerini geçer. Dostunun kötülüklerini ne kadar büyük olursa olsun görmemen dostunun kötülüklerini azaltmasına sebep olur.Yoksa bir adamın kötülüklerini söylemek, yaymak,ifşa etmek,o ki,şiyi asla o kötülükten vazgeçirmez.Üstelikte aleniyet kazandığı için.gizli yaptığı kötülüğü aşikare yapmaya başlar.ve başkalarınada örnek olur.o halde dostunun iyiyliğini düşünüyorsan kötülüklerini kusurlarını gizle,iyiyliklerinide yay anlat.böylece onu cesaretlendirmiş iyilikleri yapmaya teşvik etmiş olursun Sayın okurlarım ne yazıkki bugün insanar bırakın dostunun kötülüklerini gizlemeyi ve iyiliklerini yaymayı tam tersini yapmaktadırlar. yani dostunun iyiyliklerini gizleyip görmezden gelmekte ve kötülüklerini bire bir katarak abartarak, ekleyerek, dramatize ederek ballandıra ballandıra anlatmaktadırlar. bunun sebebi nefis konusunda işlediğimiz gibi kendi nefislerini temize çıkarmak, kendi nefislerini haklı çıkarmak ve kendi egolarını tatmin etmektir.Kendi kusur ve hatalarını gizleyip,toplum nazarında itibar kazanmaktır.Başkalarının kusur ve hatalarını söyleyerek ve yayarak onları toplumun nazarında küçük düşürmektir.Halbuki böyle yapanlar. kendilerini küçük düşürdüklerinin farkında değillerdir.Dostun hakkında kötü konuşmamak. sana borç olduğu gibi Kalbindende sui zan( kötü düşünce) geçirmemen sana borçtur.Zira Allah(cc) sui zannı yasaklamıştır.(isra.36)”İyi bilmediğin şeyin ardına düşme”(huccurat.12)” Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının zira zannın çoğu haramdır.” buyurarak sui zannı kesin olarak yasaklamıştır. peygamber efendimizde HADİS:”Allh(cc) müminin mümine kanını,malını,ve ırzını haram kıldığı gibi aleyhinde kötü zanda bulunmayıda harak kılmıştır.”HADİS:Sui zandan son derece sakının zira sui zan sözlerin en yalanıdır.” Sui zan insanı tecessüse yani kusur araştırmaya sevkeder.zira Allah(cc) bunuda yasaklamıştır.(huccurat.12)” (ismuvvela tecessessü)”tecessüs etmeyin ”yani kusur araştırmayın buyurmuştur.Peygamberimniz(sav) HADİS:Sçz araştırmayın gözünüzle kusur araştırmayın.birbirinize arka çevirmeyin.Ey Allahın kulları kardeş olun(buhari) Gerçkte dost dostu hakkında sui zanda bulunmadığı gibi .Onun kusurlarınıda araştırmaz.Allah8cc9 ayıpları örter.,günahları bağışlar,kulunun kusurlarından vazgeçer.Allah(cc) kendi yarattığı ve milyarlarca nşmet verdiği kullarını bağışlıyor.kusurlarını gizliyor.günahlarını affediyor.da sen nasıl oluyorda kendin günahlara batmışken kendin kusurlu olduğun halde belkide karşındaki allahın huzurunda senden üstün olabileceği halde kusurları bağışlamaz.Açiğa çıkarırsın Yoksa haşa onu senmi yarattın sana ne bu huyundan derhal vazgeç.Bilmiş olki kendin için sevdiğini başkası içinde sevmedikçe bırak dost olmayı kamil bir müslüman bile olamazsın. Elbetteki dostun senden sırlarını, hatalarını gizlemeni bekler.Böyle yapmazsan dostluğunuz biter.Senin dostunun sırlarını açığa çıkarman onu kıskandığını gösterir.Yalanın caiz olduğu yerler vardır. bunlarda biride dostunun kusurları konusunda yok böyle birşey diyerek o kusurun onda olduğunu bile bile yalan söylemelidir. nitekim peygamberimiz(sav)HADİS:”Din kardeşinin ayıplarını örten kimsenin Allah(cc) dünya ve ahirette kusurlarını örter.(ibni mace)HADİS: Bir kişi etrafına bakınarak sana bir söz söylediyse o söz sana emenettir. emenerte hıyanet etmmeli o sözü saklamalısın”(ebu davut)HADİS:” Meeclisler emniyet yeridir.Orada konuşulanlar harice çıkmaz.ancak şu 3 meclis müstesnadır.1-Haksız yere adam öldürülme konusu konuşulan meclis2-başkalarının ırzına taarruz için hazırlık yapılan meclis3-Başkalarının malına tecavüz için hazırlanan bu konunun konuşulduğu meclis.(ebu davut)Ahmak olanın kalbi ağzında,Yani ahmak sır saklayamaz herbildiğini olur olmaz yerlerde söyler.Bu nedenle ahmak ile dost olmamak lazımdır. akıllı olanın dili kalbindedir. Alimin birine sırrı nasıl saklarsın demişler.O haber vereni inkar eder.kaber almak isteyenede yemin ederek o sırrı sakalrım demiştir. Sana emanet edilen sırı göğsüne yerleştir. Öyleki o göğüs o sırrın mezarı olsun. Eğer dostun sana bir sırrını söylerse. O sırrı tamamen unut. Dostuna sırrını söylemeden önce onu dene sır olmayan önemsiz bir şeyi büyük bir sırmış gibi ona aktar sakın kimseye söyleme diyede tembih et. Sonrda aranız açıldığında o sırı söyleyip söylemediğine bak. Eğer senle dargınken bile sırrını söylemiyorsa o senin gerçek dostundur.Aslında en güzeli sırrını kimseye söylememektir. yavuz sultan selim mısırı fethedeceği zaman çok büyük hazzırlıklar yaptırıyor sefere hazırlanıyordu . fakat hiç kimse seferin nereye yapılacağını bilmiyordu. en yakını olan sadrazam padişahım nereye sefer yapacağımızı bana bile söylemiyorsun yoksa benim sır tutmayacağımımı zannediyorsun. Bana güvenmiyormusun yoksa . diye sorunca padişah kızgınlıkla be hey sadrazam sen beni sırrını saklamaklamı suçluyorsun. Bana güvenmiyormusun ben sırrımı sakalayamzsam senden ne hakla sırrımı saklamamı isterim. emin ol ben sırrını saklayan insanım demiştir.Ne güzel bir cevap sen kendi sırrını saklayama söyle ondan sonrada başkalarından senin sırrını saklamasını iste. akıl işi değil. sen kendi sırrını saklayamayıp söylersen başkaları senin sırrını niye saklasın. onlara kızmaya ne hakkın var değilmi.Sayın okuyucum 4 durumda sana karşı tavırları değişen ile dost olma.1- kızdığı zaman sana tavırları değişiyorsa2-menfaati olduğu zaman sana tavırları değişiyorsa3-Şehvet hisleri galebe geldiği zaman tavırları değişiyorsa4- kalabalık bir ortamda sana karşı tavırları değişiyorsa o kişi dostun değildir ondan hemen uzaklaş. Gerçek dostlar kızdıkları zaman veya seninle araları açıldığı zaman bile iyiyliğini söyler kötülüklerini açığa vurmazlar. gerçek dost olmayanlar ise iyiliğini gizler kötülüklerini açığa çıkarırlar.Dostunun her sözüne itiraz etmemek lazımdır.susmak lazımdır.Kötü kişiyle mücadele üzülmene iyi kişiyle mücadele küstürmene sebep olur.Nitekim peygamberimiz(sav)HADİS:”Haksız olduğu halde mücadeleden vazgeçen kimseye Allah(CC9 cennette kenar bir yerde ev inşa ettirir. Fakat haklı olduğu halde mücadeleden vazgeçene ise cennetin ortasında büyük bir köşk inşa ettirir(tirmizi,ibnimace)HADİS:” Birbirinize arka çevirmeyin husumet beslemeyin,çekememezlik yapmayın,aranızı açmayın,Ey Allahın kulları kardeş molun.Müsliman müslimanın kardeşidir.ona zulmetmez.onu mahrum etmez.onu terketmez.kişiye kötülük olarak din kardeşine hakaret etmesi yeter.(müslim) HADİS:”Mücadeleyi terk edin zira onun karı azdır.faydası az olduğu gibi dostlar arasına husumetin girmesi,ne sebep olur.Şüphesiz luzumsuz münakaşalar dostları azaltır.huzumeti çoğaltır.Bir kişiye düşman olman karşılığında bin kişiye dost olacağını bilsen bile bin dostundan vazgeç. Ama bir kişiye düşman olma.Velhasıl mücadelenin en büyük sebebi karşındakinin cehaletiniortaya koymak suretiyle onu tahkir edip kendisinin akıl ve fazilet ve şeref yönünden üstünlüğünü ortaya çıkarmak karşındakini küçük düşürmketirki bu kibirdir.kendini üstün görme karşındaki küçük görmedir.Bı zaten dostluk değil düşmanlıktır.HADİS:”Kardeşinle mücadele etme onunla alay etme ve ona verdiğin sözden dönme(tirmizi)HADİS:” Siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz öyle ise onları güler yüz ve güzel ahlakla memnun etmeye çalışın.(taberani hakim.Mücedele güzel ahlakın zıddıdır.Bu konuda o kadar hassas olki mücadele olacağını tahmin ettiğin konuyu dostuna sorma. hatta dostun hadi kalk gidelim dediği zaman nereye gidiyoruz diye sorma.Dostluğun hakkı hiç sormadan kalkıp beraber gitmektir. 4- KONUŞMAK: Dostluğun dördüncü hakkı konuşmaktır. Kardeşlik, arkadaşlık ,dostluk kötü sözlerden susmayı gerektirdiği gibi iyi sözleri konuşmayıda gerekli kılar.muhabbeti arttıracak sözleri konuşmak dostluğun gereğidir. Çünkü dost edinmekteki gaye ondan faydalanmaktır. mesela bir derdi olup olmadığını sormalı ve üzüntüsünü gidermelidir.Neşeli hallerinde neşesini ve sevimcini paylaşmalı ve onu dostunu söylemelidir.Dostluğun manası neşe ve sevinci ,elen ve kederi,paylaşmaktır.Nitekim resulullah (sav) HADİS:”Sizden biriniz kardeğşini vevdiği zaman sevgisini ona duyursun(ebu davut-tirmizi9 buyurmuştur.Peygamberimizin karşınızdakinwe sevdiğinizi söyleyin buyurması sevginin ve dostluğun artması içindir. Siz karşınızdakine seni seviyorum dediğiniz zaman herhalde size düşmanlığı artmaz. öyle değilmi.Aksine oda seni sever ve dostluğunuz artar. Sende karşındalinin seni sevdiğini anladığın zaman ona karşı sevgin iki kat daha fazla artar. Dostluğun gereğinden biride dostunun yüzüne karşı veya arkasından onun hoşlandığı ismle onu çağırmak veya anamaktır.Hz ömer(ra) buyuruyorki 3 şey dostluğu pekiştirir.1-selam vermek2-mecliste yer vermek3-sevdiği hoşlandığı bir ismle çağırmaktır.”Kişi dostunun methedilmesini arzuladığı mecliste dostunu övmeli iyiliklerinden bahsetmelidir. Sevgiyi çoğaltmanında bir yolu budur.bunun gibi aile efradını ,sanatını,işini,aklını,ahlakını,kıyafetini,şeklini,eserini bütün hoşuna gidecek şeylerini yalan katmadan ve abartmadan söylemendir.Bundan da önemlisi arkasından onun iyiyliğine konuşulanları ona söylemendir.Konuşulması gereken şeylerden biriside senin için yaptıklarına ve hatta yapmak istediklerine karşı ona teşekkür etmendir.Hz. Ali(ra) buyuruyorki.”Dostunun kendi hakkındaki samimi düşünce ve niyetlerine teşekkür etmeyen yaptığı iyiliklerede şükretmemiş olur.” demiştir.sevgiyi ve dostluğu arttırmanın bir yoluda gıyabında onakarşı hazırlanan suikast karşılığında veya hakkında söylenen kötü sözlerde onu müdafaa etmektir.Dostluğun hakkı budur.dostunu korumak ve ona yardımcı olmak için dostunun aleyhindeki sözlere karşı çıkacaksın.karşı çıkmazsan veya sende onlarla birlik olup dostunun gıybetini yaparsanız.Bilki dostunun ölüsünün etini yemiş olursun.Nitekim Allah(cc9 (huccurat.12)”Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeği severmi bunu çok çirkin ,çok iğrenç buldunuz öyle değilmi.o halde mümin kardeşinizin arkasından hoşlanmayacağı şeyleri konuşma.” arkasından dostunun aleyhinde asla konuşma.gıybetini yapma.yapanlarada asla müsade etme.onu savun.gıyabında dostunun seni nasıl anmasını istersen sende dostunu gıyabında öyle an.senin hakkında konuşulduğu zaman dostunun nasıl seni savunmasından hoşnut oluyorsan.sende onun gıyabında onun hoşlanacağı şeyleri söyle.Aleyhinde konuşulan dostunun perde arkasında dinlemekte olduğunu fakat senin onun orada olduğunu bilmediğini farzetsen o zaman nasıl konuşmak isterdin.ve hangi sözlerini ona duyurmak isterdin.işte dostunun gıyabındqa (arkasında)böyle konuşmalısın.Dostunun arkasından konuşurken seni duyduğunu farzet onun huzurunda nasıl konuşuyorsan arkasından aynı şekilde konuş hatta daha fazla onu överek konuş.onun yerine kendini koy. onun senin hakkında hangi konuşmasından hoşlanırsan sende sende onun hakkında öyle konuş.işte bu kendisi için iyi gördüğünü başkaları içinde iyi görmektir.Kendisi için sevdiğini başkaları içinde sevmektir lSayın okurlarım dostuna öğüt vermek ve öğretmek buda dostluk haklarındandır.Dostun ilme olan ihtiyacı mala olan ihtiyacından az değildir.Şayet ilim yönünden zengin isen ilmini dostunla paylaşman gerekir.Onun dünya ve ahiretine yarayacak şeyleri ona öğretmen gerekir.Şayet öğrettiklerini yapmazsa nasihat etmen öğüt vermen gerekir.Ancak ona nasihati tenha yerde kimsenin olmadığı yerde vermen gerekir….Ona nasihat etmenin sanada faydası olur.Kendi hatalarını onda görünce kendi hatalarını anlarsın.nitekim peygamberimiz8sav) !! Mümin müminin aynasıdır.”(elmüminu miratül müminin)Buyrmuştur.imam şafi:” Kardeşine dostuna gizli nasihat edip öğüt veren onu yükseltmiştir.Halk arasında ona öğüt veren ona hakaret etmiştir.Sen nasılki hatalarının başkalarının yanında duyulmasını istemezsen dostunda hatalarının başkalarının yanında duyulmasını istemez.Allah ile münasebetin onun emirlerine uymakla halk ile sohbetin onlara nasihat etmekle nefis ile buluşman ona muhalefet etmekle şeytan ile buluşman ona düşmanlık etmekle, dostun ile buluşmanda ona muhabbetle olsun. 5- HATALARI AFFETMEK: Dostluk haklarından 5.cisi dostun hatalarını affetmektir.Dostun işlemiş olduğu bir takım hata ve kusurları affetmek gerekir.Dostun hatası ya dininde olur.ya dünyasında olur.Dostunun dinde olan hatalarını ona nasihat ederek gidermeye çalışırsın.Eğer isyan etmeye devam ederse onu yola getirebileceğine ve kendinde o hataya düşmeyeceğine eminsen onu hatalarından vazgeçirimceye kadar ondan ayrılma ama yola gelmeyeceğine inanıyorsan sende onun yaptığı hataya düşmekten korkuyorsan derhal ondan vazgeç.Ondan uzaklaş. Dostunun sana karşı yaptığı hataları affetmeye gelince gerçek dost isen dostunun sana karşı yaptığı hataları affedersin sana kötü bir söz söylediği zaman söyleyen iyi adamsa bağışla kötü adamsa karşına alma.Dostunun hoşuna giden taraflarını al hoşuna gitmeyen taraflarını at.sebdiğin kimseyi aşırı sevme gün gelir sana düşman olur.kin ve nefret ettiğin kimseyede aşırı nefret duyma gün gelir dostun oluverir. utanırsın 6-DUA: Dostluğun altıncı hakkı dostun için dua etmektir.Peygamberimiz(sav) buyurduki HADİS:”Bir kimse dostuna gıyabında dua ettiği zaman bir melek Allah(cc) sanada dua ettiğin gibi versin diye dua eder.”HADİS:” Kişinin kardeşi hakkında yapmış olduğu dua asla reddolunmaz.” Sayın okurlarım gerçek dost dostu için daima dua eder. Dua ettiği zaman aynı zamanda kendisine dua etmiş olduğunu yukarıdaki hadisi şeriften anlıyoruz. O halde hem kendimiz hem de dostumuz için dua etmeliyiz. 7-VEFALI OLMAK: Dostluğun haklarından yedimcisi dostunu unutmamaktır.Öldükten sonra dahi onu hatırlamak yadetmek peşinden dua etmek , rahmet göndermek,ruhu için kuran okumak ve hayır yapmak gerekir.Muhtaç olduğun zaman sana yaklaşan, genişlik zamanında malına göz dikmeyen, yükseldiği zaman üstünlük taslamayan, senden ayrıldığında seni untmayan,öldüğünde seni anan, dosttur gerçek dost. 8- DOSTUNA YÜK OLMAMAK: Dostluk haklarından biride ona yük olmamaktır. Dosta luzumsuz tekliflerde bulunulmamalı,mümkün oldukça ihitiyacımızı ondan gizlemeli, ve elden geldikçe ondan bir menfaat mal,para,makam,mevki,v.b şeyler isteyerek dostu zor durumda bırakmamalıdır. Dostluk sade olmalıdır.İnsanların araralarının açılması luzumsuz külfet ve zahmetten kaynaklanmalıdır. dostu bunaltmamalı onu zor duruma düşürmemeli,ona yük olmamalıdır. Sayın okurlarım. Günah işlediğinizde,sizin affınızı dileyen,hata yaptığınızda sizin namınıza özür dileyen,sıkıntılı anaınızda size yardım eden,ve size yük olmamaya çalışan kişilerdir sizimn gerçek dostunuz. Dostluk ve sevgi külfeti terketmektir.külfeti olmayanın sevgisi ve dostluğu,ağırlık vermeyenin, bunaltmayanın, bıktırmayanında muhabbeti daim olur.İnsanlarla güzel geçinmek istersen ister dostu…n olsun ister düşmanın olsun. hepsine güler yüzle karşıla herkese karşı zillete düşmeyen bir tevazu ve kibire varmayan bir vakar içinde ol . Heri işte daima orta yolu tut., Omuz başlarına bakma yüze göze bak,iltifata layık olmayana iltifat etme kendini senden üstün görür ve seni küçümser.Halk arasında bulun,mecliste tevazu ile otur.parmak çıtlatma,yüzüğünle oynama,sakalını,bıyığını,dişlerini,ve en önemlisi burnunu karıştırma,sinweklerle oynama,zorunlu olmadıkça öksürme,hele balgam atmak çok büyük terbiyesizliktir.,sümkürme,gerinme,esneme,sözlerin düzgün, sohbetin faydalı olsun.Güzel sözleri can kulağı ile dinle,sürekli kendinden bahsedip durma,süslenmekte aşırıya kaçma,isteklerinde ısrarcı olma,sırrını değil başkalarına ailene bile söyleme, varlığını başta ailen olmak üzere kimse bilmesin.çünkü varlığın yani paran malın az ise küçük görürler hakaret ederler. sana yardım etmezler.(sana işlerinin düşmeyeceğini anladıkları için) eğer varlığın fazlaysa o zaman da ihtiyaçları hiç bitmez senin elindekini almak için her yolu denerler.Ellerinle işaret edip durma,hiddetlendiğin zaman konuşma sakinleşince konuş,Bir meclise girince mutlaka selam ver,ve önündeki insanları çiğneyipileri geçme,boş bulduğun yerde otur.hususi mevki arama,yollar üzerinde oturma,ama oturmak zorunda kalırsan gelen geçeni süzüp durma,düşkünleri loru,mazlumların elinden tut,ayak takımları ile düşüp kalkma,zaruret olmadıkça onlarla oturma, insanlarla şakalaşma Sayın okuyucum ölü olsen diri olsun,küçük olsun,büyük olsun,Alim olsun,cahil olsun,kadın olsun,erkek olsun,fasık olsun zahit olsun,köle olsunhizmetçi olsun,zenci olsun sarışın olsun,ne olursa olsun asla hiçkimseyi küçük görme. küçük gördüğün anda helak olursun.Şayet bir insanı kötü biri olarak görüyorsan.ne malum sen sonunda kötü ölürsünde o kişi düzelir iyi olarak ölür.Ne biliyorsun onun imansız senin imanlı olarak öleceğini sana bildirenmi var.Yoksa Allahın haşa sana böyle bir garantisimi var.Dünyalık bakımındanda kimseye heves etme. Çünkü allah katında dünyalıkların hiçbir değeri yoktur.Dünya ehline heves ettiğin an dünyayı gözünde büyütmüş Allahın nazarında ise küçülmüş olursun.Dünyalık elde etmek için dinindedn taviz verme.böyle yapmakla dünyalık olanlarında gözünde küçülmüş hem dünya hemde dininden olmuş olursun.Şayet dünyalıklarına nail olursan iyiy verip kötüyü almış olursunki bu alışveriştede aldanmış olursun.Onlara açıkça husumet besleme sonra müşkil vaziyete düşersin. onların dini kaybolur. Ancak bu gibilerin gayri meşru ve kötü işlerini gördüğün zaman onların bu kötü işlerine buğzet. ve isyanları sebebiyle oğrayacakları ilahi azaptan dolayı onlara acı varacakları cehennem onlara yeter.senin daha fazla kin tutmana luzum yok Onlaerın samimi olmayan sevgi, ilgi ve alakalarına bel bağlama Halinden onlara şikayet etme. Allah seni onlara havale eder. Sonra daha çok perişan olursun.gıyabındada göründükleri gibi olmalarını bekleme çünkü bu boş bir ümittir.. Onlardan birşey bekleme onlardan birşey ummak insanı zillete düşürür. ihtiyacın yok diye kimseye kibirlenme.zira Allah(cc) birgün seni onlara muhtaç eder. ve kibirinin cezasını sana çektirir.Birisi bir ihtiyacını yerine getirdiği zaman o kendisinden istifade ettiğin kardeşin sayılır. Fakat ihtiyacını görmedi diye kimseyede kafa tutma. Sonra sana daha büyük kin besler.kendisinde kabul emereleri görülmeyen kimseye vaaz etmekle meşgul olma. çünkü o seni dinlemez. Sözlerinden kızar.ve sana husumet besler.öğüt ve nasihatin umumi bir muruzattan olsun. hiçbir şahsı hedef alma. Onlardan bir ikram bir iyilik gördüğün zaman Allaha şükret. Çünkü onu yaptıran odur. Seni onlara havale etmesinden Allaha sığın. onlardan bir zarar bir kötülük gördüğün zaman Onları havale et.ve kötülüklerinden allaha sığın. sakın intikam almaya kalkma daha büyük zararla karşılaşır.Ömrünü boşa geçirmiş olursun. Onlara siz benim kadar bilemezsinbiz deme,iy bilki hakkın olsaydı Allah onların gönlünde sana bir mevki bahşederdi Gönüllere sevgi ve husumeti koyan Allahtır.aralarında bulunduğun müddetçe doğru sözlerini dinle yanlış sözlerine karşıda sağır ol.haklarını muhafazada konuş yanlış işlerinde dilsiz ol.herkes ile sohbet etme. çünkü insanların çoğu en küçük hatayı bağışlamaz.kusurları mrrtmez.inceden inceye herşeyin muhasebesini yapar.sendeki pireyi deve yapar.açığını arar bulur.ve bulduğu bu açıkla sana acımasızca vurur.hiç insaf etmez hiç acımaz.hiç merhamet etmez.tek gayesi vardır.seni rezil etmek ,küçük düşürmek,kınamak,senin zayıf tarafını kollar.seni acımasızca kullanır.senin çektiğin acılardan başına gelen dertlerden ,sıkıntılardan sonsuz bir haz ve keyif alır.Senin başarılı olmanı senin sevilmeni, asla istemez.bundan müthiş bir rahatsızlık duyar.Kıskancından kudurur.Deliye döner.Böylelerini dost zannetipte.onu kıskandıracak başarılarını, kazanımlarını ona analatma kıskançlığından hepten kudurmasına sebep olursun. Yanlışlık ve yanılma sebebiyle yaptığın hataları arar ve asla bağışlamaz. söz taşıyarak ve iftira ederek ahbaplarını sana düşman eder. İşte böyle kişiler ile düşüp kalkmak sana zarar vermekten başka işe yaramaz. Hemen onlardan uzaklaş bunlar koyun postuna bürünmüş kurtlardır.Seni tuzağa düşürmek için ellerinden gelen her hileye başvururlar.Senin bulunduğun toplumda başakalarını kötüler sonrada sanki o sözü sen söylemişsin gibi suçu senin üzerine atar o söyledi der. Sayın okurlarım nefsi emmarenin ,şeytanın ve insan şeytanlarının hileleri desiseleri,tuzakları, planları saymakla bitmez. Sayın gençler dostluk bölümünü sizin için yazdım yoksa biz yaşlılar . dostlarımız zannettiklerimizden yediğimiz kazıklardan dolayı zaten herkesten soğuduk bizm olsa olsa bir iki dostumuz vardır.Siz gençler gibi yüzlerce arkadaşımız yoktur. Çünkü biz gerçek dost ararız siz ise vakit geçirecek,eğlenecek arkadaşlar ararsınız.Daha önce yazmıştım ama o hikayeyi okumayan arkadaşlarım için tekrar yazıyorum. Bir zamanlar zengin bir adam ve bir tek oğlu vardı. Adamın bir tek dostu oğlunun ise yüzlerce arkadaşı vardı. Baba oğluna oğlum bunlar senin dostun değil bunlar kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için seninle arkadaş oluyorlar. Seninle hoş vakit geçirdikleri için, senin paranı harcadıkları için seninle birlik oluyorlar. Bunlar iyi gün dostu düşsen hiçbiri yanında olmaz. bunlarla olan arkadaşlığına son ver dedikçe oğlu .baba sen beni kıskanıyorsun senin tek bir arkadaşın var oda sana uzak ayda yılda bir görüşüyorsunuz. sen arkadaş edinemediğin için beni kıskanıyorsun diyor babasını dinlemiyordu. babası birgün bir koyun keser ve bir çuvala koyar derki oğlum bu çuvalı sırtına al arkadaşalrını dolaş onlara deki ben bir adam öldürdüm cesedi ve kendimi saklamam lazım bana yardım edin de. hangisi seni kabul ederse gerçek dostun o onunla arkadaş ol ötekilerden vazgeç tamamımı deyince oğlu olurmu baba arkadaşlarım benim için canlarını verir.göreceksin hepsi beni ağırlamak için sıraya girecek. der ve gider. günlerce eve uğramaz. en sonunda birgün sırtında çuvalla geri gelir. babasına sen haklıymışsın baba bunların hepsi iyi gün dostuymuş der. Babası birde benim arkadaşı deneyelim bakalım der. ve oğlunu arkadaşına gönderir. Oğlu durumu babasının arkadaşına anlatır .adam derhal çuvalı birine verir ona derki bu çuvalı tarlaya göm ve üzerinde sarmısak ek. arkadaşının oğlu torbayı tarlaya gömer ve üzererine sarmısak eker. Kimsa şüphelenmesin diye. Delikanlı gayet memnun babasının yanına gelir. Babasına derki senin arkadaşın gerçek dosmuş. Beni çok iyi karşıladı. Ve torbayı bir tarlaya gömdürdü. Üstelikte üzerine sarmısak ektirdi. Dedi. Babası oğluna git şimdi aynı adama şiddetli bir tokat at bakalım. ne cevap verecek. Oğlu baba ne yapıyorsun . Adam bize bu kafar iyiylik yaptı . Karşılığı bumu olacak. Ben yapamam dedi. Babası ısrar edince gitmek zorunda kaldı. Adama şiddetlibir tokat attı. Adam gülerek oğlum git babana selam söyle değil bir tokat öldürülsekte o sarmısak tarlasının sırrını kimseye söylemeyiz. dedi. Adam da hemen arkada onları takip ediyordu. Dediki oğlum gördünmü gerçek dostluk böyle olur. Oğlum git gömdüğün koyunu çıkar pişirde yiyelim. Ben seni denemek denemek için bunu yapmıştım. İşte gerçek dostluk budur. Dostunun zor zamanında yanında olmak. V e sırrını saklamakdır. gerçek dostluk. Ah bugün böyle dostluk kaldımı? Hiç sanmıyorum İSLAMDA NEFS(EGO) NEFSİN ÇEŞİTLERİ Nefis kuran-ı kerimde üç türlü geçer.1-nefsi emmare2-nefsi levvame3-nefsi mutmainne. Nefsin başka çeşitleri varsada ana çeşitleri bunlardır. NEFSİ EMMARE: Bu nefis sürekli kötülüğü emreden ,şehvetin esiri olmuş, onun emrine girmiş,şeytanla dost olmuş,şeytanın kulu ve kölesi olmuş ,sürekli hayvani istekleri ön plana çıkarmış,arzu,istek,temayül,aşırı sevgi,cinsel arzu ve isteklerin… esiri haline gelmiştir.Aşırı şekilde mal edinme hırsı ,diğer insanlardan üstün olma hırsı,beğenilme arzusu,hırs,bencillik,cimrilik,sabırsızlık kadere karşı gelme, belalalara musibetlere isyan etme,nimetlere şükretmeme,namkörlük,hayasızlık,kibir,kendini beğenme,başkalrını küçük görme,kendi kusurlarını görmeyip başkalarının kusurlarını araştırma,yayma,ibadetleri gösteriş için yapma,v.b bütün bunlara nefsi emmarenin özellikleridir.Nefsi emmare sahipleri asla kendilerine toz kondurmaz.Hep onlar haklıdır başkaları haksızdır.Onlar doğrudur başkaları yanlıştır. sürekli olarak nefislerine temize çıkarmak bu nefsin en önemli özelliğidir.Herkes cehennemlik o cennetliktir.Herkes kötü o iyidir, Herkes ona kötülük yapmış ama o hiç kimseye kötülük yapmamamıştır.O herkese iyilik yapmış ama hiçkimse ona iyilik yapmamıştır.Bu nefsin en önemli özelliklerinden biriside kendisine yapılan iyiliği ne kadar büyük olursa olsun hemen unutması ama kendisine yapılan kötülüğü ne kadar küçük olursa olsun asla unutmaması ve kin beslemesidir. Üstelik kendisine iyilik yapanın bu iyiliğini zaaf olarak olarak kabul kabul etmekte ve kendisine iyilik yapanın bu zaafını kendi çıkarına kullanmaktadır.Sayın olurlarım nefsi emmarenin marifetlerini şeytanlıklarını kötülüklerini saymaya kalksak sayamayız en iyisi biz kuran-ı kerim bu konuda bu buyuruyor ona bakalım.(huccurat.11)(vela telmizu en fusekum)”Nefsislerinizi temize çıkarmayın” Nefsini temize çıkarmak ne demektir.Yani nefislwerine toz kondurmazlar.onlar cennetliktir,onlar melektir,en alim,en abit,en zahit,en bilgili, en üstün,en güzel,en zengin,en dürüst,en çalışkan,en hatasız,en kusursuz,en iyi,en temiz,yani herşeyin en leri onlardır.Başkaları hep hatalı hep kusurlu,hep cehennemlik.hep kötü,dür, Birkez olsun acaba bende hata varmı diye akıllaırına bile gelmez.Hatalarını yüzüne vuran en büyük düşmanlarıdır. Onların dostu kendisini sürekli öven,pohpohlayan,onun isteklerine boyun eğen,yaptığı kötülüklri görmezden gelen, onunla birlikte bu kötülüklere iştirak edenlerdir.Nefsin hoşlandığı içki,kumar,zina v.b günahları onunla birlikte yapan veya yaptıklarına karşı çıkmayan destekleyen onun dostu ama bu kötülüklere karşı çıkan ve onu uyaran da en büyük düşmanıdır.Bu gibiler asla dindarları, hacıları hocaları sevmez. Asla ana baba ve akrabalarını sevmez ve yanaşmaz. Bunlar asla dini savunan kişi ve kurumları sevmez.Vel hasıl bu nefis daima kötülüğü emreder kim diyor bunu kuran okuyalım.(Yusuf.53.)(innennefse leemmaretunbissui)”Nefis daima aşırı şekilde kötülüğü emreder”. NEFSİ EMMARE Sayın okuyucularım İnsan önündeki çukuru görürse o çukura kolay kolay düşmez.Bizlerde kalbimize gelen o düşüncelerin haramaolan aşırı zaafiyetimizin, helala ve ibadetlere karşı olan isteksizliğimizin . Allahın emirlerinden rahatsız olmamızın ,Allahın yasakladıklarından zevk almamızın , kuran-ı kerimin ve peygamberimizin söylediklerini kulak ardı etmemizin .Dünyayı ve içindekileri aşır…ı sevmemizin velhasıl her kötülüğün başının nefsimiz olduğunu ,nefsi emmaremizin olduğunu bilirsek onunla mücadele etmemiz kolaylaşır.Bizim en büyük düşmanımız nefsimizdir.Dünyada ve ahirette mutluluğa ermenin ilk yoluda bu azılı düşmanı yenmek onun esiri olmamaktır. Onun esiri olanlar. daima dünyada zelil ve mahçup ahirette ise daima pişman ve cehennemlik olmuşlardır. Sayın okurum sen sen ol şu azılı düşmanını iyi tanı ona karşı hazırlıklı ol . Onunla savaş Onun istediğinin tam tersini yap.O sana ibadet yapma der sen yap. Bilki o ibadetleri çok zor; haramları çok kolay , tatlı ve güzel gösterir.Sabahlara kadar kumar oynarsın hiç üşenmezsin ama 10 dakikalık namaz kılmak sana ölüm gelir.Sabahlara kadar içersin dansedersin,tepinirsin hiç zor gelmez ama ellerini açıp Allaha 5 dakika dua etmek ölüm gelir. Zor gelir.Bu örnekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. O sana cimri ol der sen cömert ol, O sana dünya malına tap der sen tapma velhasıl o sana ne derse tersini yap çünkü o (yusuf.53) daima kötülüğü emreder. Sayın okurlarım dünyanın en zor işi nedir bilirmisiniz.Kesinlikle dünyanın en zor işi nefsin arzularına karşı çıkmaktır.İleride gelecek ama genede bir önsüz olarak söyleyeyim. Peygamberimiz(sav) bedir savaşı dönüşünde sahabilere şöyle hitap etmiştir.Arkadaşlar büyük savaşı zaferle sonuçlandırdık. Ama asıl daha büyük savaş şimdi başlıyor. O nedir bilirmisiniz.O nefisle yapılan savaştır.” Gördüğünüz gibi peygamberimiz.(sav) nefisle savaşı asıl savaştan daha zor ve büyük görmektedir. Sayın okurlarım nefsinizle savaşı kazandığınız zaman ki onunla savaş bir ömür boyu süren savaştır. Nefsiniz artık nefsi emmareden nefsi levvameye doğru gider NEFSİ LEVVAME: Nefsi levvameye ulaşan kişi artık kendini sorgulamaya başlar.Tefekküre dalar düşünmeye başlar. Acaba ben niçin böyleyim. Neden böyle yapıyorum. Nasıl kurtulabilirim. diye çareler aramaya başlar.Nefsinin kötü olduğunu idrak etmiş ,düştüğü hatayı yanlışı anlamış,artık çıkış yolu aramaktadır.Yaptıklarına pişman olmaktadır.Kendini eleştirmeye başlamıştır.kurtulmanın çarelerini aramaktad…ır.Nefsini etmize çıkarmamakta başkalarının hatalarını gördüğü gibi kendi hatalarına da görmeye başlamıştır. Kendisininde sütten çıkmış ak kaşık olmadığını anlamış öz eleştiri yapar hale gelmiştir.Nefsiyle mücadele etmekte bazen nefsine yenilse bile bazende nefsine karşı gelebilmektedir. Artık devreye akıl girmiştir.AKIL:İdrak, muhakeme kabiliyeti,kavrayış,zeka,düşünme,kavrama,bilgi edinme gücüdür.Akıl eşyanın güzellik,çirkinlik,kemal ve noksanları ile ilgili sıfatını idrak eden özelliktir.Akıl inasanoğluna verilmiş manevi bir güçtür.İnsan bu güç sayesinde gerekli bilgileri elde eder.islama göre mükelleflik şartı akla bağlıdır.yani akıl ve baliğ olmayan kişinin dinen hiçbir sorumluluğu yoktur.HADİS:Allah(cc) Akıldan daha yüce birşey yaratmamıştır. Akıl doğuştan vardır.Doğduktan sonra akıl yavaş yavaş gelişir.erginlik çağına gelince tekamül eder..Sonra bilgi ve tecrübe ile fazlalaşır.Artar”(Ragıb-ı el isfahani)HADİS:”Akıllı nefsini kontrol altına alıp ölümünden sonraki ebedi hayat için hazırlanan kimsedir.(ibni mace .züht.31)”Nefsi levvameye ulaşan kişi artık kadere inanmakta hayrın ve şerrin Allahtan olduğunu bilmektedir.Kuran-ı kerimin şu ayetine tam olarak teslim olmaktadır.(enbiya.35)”Biz deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan etmekteyiz.”Nefsi levvame sahibi kişi dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilmektedir.Yarın ne kazanacağını yarının hayırlımı şerlimi olcağını yarın ölüp ölmeyeceğini hiçkimse nin bi,lemediğinin farkındadır artık.nitekim kuran-ı kerim(lokman.34)”Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.”İşte cenabı hak nefsini nefsi emmareden nefsi levvameye taşıyan kişiden son derece memnun olmaktadır.O kadarki bu nefsin üzerine yemin edecek kadar. bildiğinizcenabı hak çok değer verdiği şeyler üzerine yemin eder. NEFSİ MUTMAİNNE:İman esaslarına aynel yakin(görüyormuş gibi inanan islamın emir ya yasaklarına harfiyyen uymaya çalışan; Kendisi bu esaslara uyduğu gibi Şu ayette belirtildiği gibi başkalarınıda buna çağıran nefistir.(tevbe.71)”Mümin erkeklerde mümin kadınlarda birbirlerinin velileridir..Onlar iyiliği emreder kötülüklerden alıkoyarlar.Namazı dosdoğru kılarlar.Zekatı ver…irler.Allah ve resulune itaat ederler.İşte onlara Allah rahmet edecektir.”İşte nefsi mutmainne olanların vasıflarından biri budur.Bu dereceye Allahtan korkmaları ki onların Allahtan korkmaları azap edeceği için değil bilakis Allahın sevgisinden mahrum olmaktan korkmalarıdır. yani sevgiliden ayrı olmaktan korkan sevgilinin korkusu gibidir. Onlar ne cennete gireceklerine sevinirler nede cehenneme girecez diye kaygı duyarlar onların tek derdi vardır. Allah (cc)tek sevinçleri Alaha yakın olmak tek üzüntüleride Allahtan uzak olmaktır.İşte bu nedenle bakın hangi seviyeye gelirler.(enfal.29)”Ey iman edenler. Eğer Allahtan korkarsanız.O size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir.Suçlarınızı örter.ve sizi bağışlar.Çünkü Allah lutuf sahibidir.” İşte nefsi mutmainneye ulaşmış kişi Allaha olan bu sevgisi nedeniyle Allah(cc) tarafından mükafatlandırılmakta Bu sayede iyi ve kötüyü ayırt edebilecek kapasiteye ulaşmakta Ve Allah(cc) bu kişilerin suçlarını örtmekte ve onları bol lütfu sayesinde bağışlamaktadır.Peki bu mertebeye nasıl erişilir.Bu mertebeye ulaşmak için.Akıl,vicdan ve iman gerekir.VİCDAN:İyilikle kötülüğü ayırt etme ve iyilik yapma duygusuna vicdan denir.Vicdanın sağlam kalıp ölmemesi için imana ihtiyaç vardır.İman olmazsa vicdan ölür.Kötülüklere alışmak ;Allahın hükümlerine karşı gelmek vicdanı zayıflatır.ve zamanla öldürür. Kalpler pas bağlar. nitekim(mutaffifin.14)”Hayır hayır onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp yenmiştir.”buyrulmaktadır.Akıl ve vicdan insanları Allaha bağlılığa götürür.Şehvet ve nefsi emmare ise Allahtan uzaklaştırır.ŞEHVET:Şeytani,hayvani istekler,dünya sevgisi,mal sevgisi,Allahın yasakladığı şeyleri yapmak,Allahın emrettiği şeyleri yapmamak.bütün bunlar şehvetin fiilleridir.Ve bütün bunlar nefsi emmarede toplanırlar.Nefsi levvamede ise yaptığı günahlardan pişmanlık duyma,günahlarına tevbe etme,hatalarını kabul etme,başkalarının değil kendi kusurlarını araştırma,Allaha dua etme,Allaha yalvarma,günahlara ve kötülüklere üzülme,Allahın verdiği nimetlere sevinme ve şükretme,Allahtan ümit kesmeme, Allahı gücendirmekten korkma,Allahın affedeceği beklentisinde olma,Günahları işlememe,ibadetleri yapma,bela musibetlere karşı sabretme özellikleri nefsi levvamede toplanmıştır. Bunların hiç biri nefsi emmarede yoktur.İşte bu nedenledirki nefsi emmarenin sonu cehennem nefsi mutmainnenin sonu cennettir. nefsi levvamenin sonu ise araftır. Onların yani bizlerin (çoğumuz) cennetemi yoksa cehennememei gireceğine Allah(cc) karar verecektir.Nefsi mutmainne olanların cennete gireceklerini Allah(cc) bizlere şu ayetle müjdeliyor.(fecr27-30)”(ya eyyetühennefsul mutmainneh irciği ila rabbiki raziyeten merziyyeh fedhuli fi ğibadi ved huli cenneti)”Ey huzura kavuşmuş nefis(nefsi mutmainne)Sen ondan hoşnut o senden hoşnut olarak rabbine dönseçkin kullarımın arasına katıl,cennetime gir.” Allah cümlemize nasip etsin.amin. NEFSİ MUTMAİNNE Nefsi mutmainneye erşmiş olanların bu mükafatlara erişmiş olmasının bir sebebide çok zor olan nefsi emmareye karşı koymaları şeytanın nefsin dürtülerine uymamalarıdır.Nitekim şu ayete uyarak sürekli Allaha sığınmalarıdır.(araf.200)”Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse derhal Allaha sığın.” Bu mertebeye erişmelerinin bir sebebide sabrın her türlüsünü yerine getirrmelerindendir.Sa…bır konusu işlendiğinde ayrıntı verilecektir.Ancak küçük bir not aktaralım. Sabır 8 türlüdür.1-Bela ve musibetlere karşı sabır2-Allahın emirlerini yerine getirmek için gösterilen sabır.3-Allahın yasaklarından kaçınmak için gösterilen sabır.4-İyi ahlaklı olmak için gösterilen sabır.5-kötü ahlaklı olmamak için gçsterilen sabır.6-Çalışmaya ve başarmaya karşı gösterilen sabır.7-Huzurlu ve mutlu olmak için gösterilen sabır.8-Başkalarına sabrı tavsiye etmek için gösterilen sabır.İşte nefsi mutmainne sahipleri bütün bu sabırların tamamına riyet etmektedirler. Sadec iki ayet meali verelim.(bakara.153)”Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allahtan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”Bu ayette açıkca belirtildiği gibi Allah(cc) sabır konusunda knedisinden yardım istememizi bunu yaparsak kendisinin bizim yanımızda olacağını bildiriyor.Ve gösterdiğimiz sabrın karşılığında hesapsız nimetler vereceğini bildiririyor.İşte ayet.(zümer.10)”Ancakm sabredenlerin ecirleri hesapsız verilecektir.” Ey günahlara gark olmuş şeytanın esiri olmuş nefsim Önce kendine nasihat et. kendini düzelt.Sonra başakalarına öğüt ver.Sana önce kendi nefsinin ne durumda olduğu lazım. Sen kendin kör olduğun halde başkalarına nasıl yol gösterirsin.kör bir insan nasıl başkalarının elinden tutup bir yere götüremezse sende kendini terbiye etmeden başkalarına nasıl faydalı olabilirsin.Ancak yüzme bilen birisi başkalarını boğulmaktan kurtarır.Halbuki sen yüzme bilmiyorsun önce kendini kurtarda sonra sıra başkalarına gelsin.Allahı sev.Amellerini sırf Allah için yap.gösteriş için hava atmak için yapma.desinler için yapma.Yalnız Allahtan kork ondan başkasından korkma.Allahtan başkasının sevgisini içinde barındırma.Eğer Allahtan başkasını Allahtan çok seversen bundan allahın hoşnut olmayacağını bil.Değil başkalarını kendi nefsini bile allahtan fazla seversen heva heveslerini Allahtan fazla seversen bile Allahın buna razı olmadığını bil ve şu ayeti hiç unutma sürekli aklında bulundur.(casiye.23)”Heva hevesini tanrı edinenler.” Demekki sen heva ve heveslerini Allahtan çok severek bilmeden Allaha şirk koşuyorsun. Aman dikkat et. sen yaptığın ibadeti gösteriş için yaptığın için bilmeyerek Allaha şirk koşuyorsun.işte ayet(kehf.110)”Ben ortakların ortaklıktan en uzak olanayım.Her kim yaptığı amel ve ibadette bana başkasını ortak yapar.Riyakarlık eder.gösteriş yaparsa onu koştuğu o ortakla başbaşa bırakırım.”Yine Allah(cc)ibadeti namazı gösteriş için kılanların dini yalan saydıklarını dolayısıyla kendisine şirk koştuklarını söylüyor.”işte ayet(maun4-5)”Yazıklar olsun o namaz kılanlaraki namazı gösteriş için kılarlar.İşte onlar dini yalanlamışlardır”.(islam dini diye bir din yoktur. Allahta bir değildir demişlerdir.) sakın ha dikkat et nefsim bu durumlara düşme EY NEFSİM BU DÜNYANIN İMTİHAN YERİ OLDUĞUNU UNUTMA Ey nefsim Allahın verdiği nimetler o kadar çokki bu nimetleri saymaya kalksan sayamazsın bunu kim söylüyor. Allah(cc)işte ayet(ibrahim.34)”Allahın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.” O halde ey nefsim Allahın bu sonsuz nimetlerine hala şükretmiyecekmisin. Ey nefsim şükredersen ancak kendin için şükretmiş olursunyoksa Allahın senin şükrü…ne ihtiyacı yok.Namkörlük edersende Allaha bir zararın dokunmaz kendine yazık etmiş olursun.işte ayet(neml.40)”Kim şükrederse anacak kendisi için şükretmiş olur.Kimde namkörlük ederse şüphesiz rabbin kimsenin şükrüne muhtaç değildir.” Ey nefsim okudun değilmi ayeti neymiş Allahın senin şükrüne ihtiyacı yokmuş eğer şükredersen kendi karına Allahın hoşuna gider. sana verdiği nimeti arttırır. teşbihte hata olmaz şuna benzer size yemek yapan veya size hizmet veren eşinize veya annenize teşekkür ederseniz siz kazanırsınız. çünkü siz memnun olduğunuz için daha iyi yemek yapar ve sizi daha çok memnun etmek ister.Ama eğer beğenmezseniz yarın onuda yapmaz. anladınmı biraz ey kafasız nefsim. ey nefsim Dünyada amaç ve gayretin yemek,içmek,giyinmek,evlenmek,güzel ve rahat evlerde yaşamak,mal mülk edinmek,servet toplamaktan ibaret olmasın.btün bunlar nefsin işidir.nefsin rağbet ettiği şeylerdir.Amacın gayen rağbetin Allaha yakın olmak olmalıdır.Allha yakın olursan,Allahın emirlerini yerine getirirsen, ve Allahın yasaklarından sakınırsan, Allahı herşeyden çok seversen geçici olan bu dünyaya yüz vermezsen,ebedi ve kalıcı olan ahireti kazanırsın. EY NEFSİM İSTEDİĞİNİ ALLAHTAN İSTE BAŞAKASINDAN DEĞİL Ey nefsim günde 40 kere(fatiha 4)’2Yarabbi yanlızca sana ibadet eder ve yanlızca senden yardım dilerim”( iyya keneğbudu ve iyya kenesteğin)”Diyorsun ancak yardımı zenginlerden,amirlerden,ahmetten mehmetten istiyorsun umuyorsun.Allhtan isteyeceğin yardımı kulundan istiyorsun.Sen ne aptal bir insansın.Sana yardım edecek olandan değil. kendisi y…ardıma muhtaç acizden istiyorsun. Yardım istediğin insanada Allah yardım ediyor. oda senin gibi Allahtan yardım alıyor.Sadece canlılardan değil ölüleredende yardım istiyorsun. sana yakışıyormu.?hiç utanmıyormusun.?Ey nefsim sana ne faydası ne zararı dokunmayacak olan ölülerden dirilerden yardım istemekten vazgeç. Sana şah damarından daha yakın olan Allahtan yardım iste bak Allah(cc) ne buyuruyor.(bakara.186)”Ben kullarıma şah damarlarından daha yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim.” Sana bu kadar yakın olandan istemiyorsun yazık sana vah sana vahlar sana halbuki Allah(cc) haşa adeta yalvarıyor.(müminun.60)”(udğuni estecibleküm)”Bana dua eden yokmu duasını kabul edeyim.Benden isteyen yokmu isteğini yerine getireyim.” SEn ne yapıyorsun Allahla arana aracılar koyuyorsun.Allahtan başka herkesten yardım bekliyorsun.Yuh nolsun sana ey nefsim.Sen bu gidişle dünyadada ahirettede istediğine kavuşamıyacaksın. senin sonun dünyadada rezillik ahirettede rezillik olacak korkarım.Ey newfsim aklını başına al. Allahı herkesten fazla hele hele kendi nefsinden fazla sev.Yardımı yanlız Allahtan iste.kurtuluşun ,sadetin,mutluluğun,dünayan ,ahiretin,cennetin mükafatın buradadır. ey nefsim deki.(araf.23)”Ey rabbim ben nefsime zulmettim onu temize çıkardım.Eğer sen beni affetmez.bana acımazsan mutlaka ziyana uğramışlardan olurum.”ey nefsim deki(yusuf.101)”Beni müslüman olarak öldür.beni salih kulların arasına kat.”’Ey nefsim deki(ali imran.173)”Allah bana yeter o ne güzel vekildir.”Ey nefsim deki(enfal.10)”Yardım yanlız Allahtandır.”Ey nefsim işte bu ayetleri hiç unutma sürekli aklında bulundur.ve gereğini yerine getir.Yardımın yanlız allahtan olacağını aklından çıkarma Ey nefsim gel aziz ve celil olan Allaha boyun eğ onun takdirine onun fiiline boyun eğ gerek dışınla gerek içinle ona itaat et.Kadere rıza göster Ey nefsim sana takva gerek takvaya sarıl müttaki ol nefsine, şeytana, kötü arkadaşlara, imsan ve cin şeytanlarına aldanma.Onlar her an seni kolluyorlar en ufak açığında hemen üzerine çullanrak seni yoldan çıkaracaklar. akıllı ve dikkatli ol. Onlarla daima savaş halinde ol miğferini çıkarma kılıcını hiç kınına koyma,daima uyanık bulun.seni günahlara sokmalarına müsade etme.şehvetinin,nefsinin,şeytanın esiri olma.Allaha şükretmeyi asla unutma. Sana veri,len her nimeti,n Allahtan olduğunu bil bak kuran-ı kerim ne diyor.oku(nahl.53)”Size ulaşan her nimet Allahtandır.” Demekki sana verilen nimetleri Allah(cc) veriyor. inasanlar yanlızca aracıdır. bunu unutma Bozuk gözünü iyleştiren doktara değil o gözü sana veren ve o doktoru senin hizmetine veren Allaha şükret asıl ona teşekkür et. KENDİNİ CENNETLİK BAŞKALARINI CEHENNEMLİK GÖRME Ey nefsim başkalarını eleştirmekten vazgeç kendini sütten çıkmış ak kaşık başkalarını kara kazan görmekten vazgeç. Kendini cennetlik başkalarını cehennemlik görmekten vazgeç daima dünyalıkta knedinden üstünlere değil kendinden düşüklere bak. Ahiretliktede kendinden günahkarlara değil senden üstün olanlara bak. Sürekli kendi nefsini kına senden yaşlı …birini gördüğün zaman şunun kimbilir ne kadar günahı vardır.ecelide yaklaşmıştır.İmansız gideceğide muhakkak Bense gencim imanım tamam önümde nice yıllar var. Allaha dönerim tevbe ederim.ibadet ederim diye nefsini temize çıkarma aksine şu ihtiyar adam çok yaşadı kimbilir ne hayırlar işledi, ne ibadetler yaptı.Allahın rızasını kazandı artık bundan sonra günah işlemezse ne mutlu ona zaten istesede günah işleyemez. yaşı geçti kumarda oynayamaz,içkide içemez,zinada yapamaz. Besbelliki imanlı gidecek Ya ben yarın ne günah işleyeceğimi bilmiyorum gencim her türlü günahı işlemeye müsaitim nefsim ve şeytanım beni kandırırsa yarın günahlara gark olursam veya imanımı alırsa benden şeytan ne yaparım Aman Allahım günahım çok,tevbem yok,ya aniden ölürsem halim nice olur diye düşün. kendini kına kendini sorgula üstelik o yaşlı nın hesabı ayrı benim hesabım ayrı onun işlediği ne sevap ne günah bana yazılmayacak ben kendimi düşüneyim de. Aynı şekilde senden genç birisini gördüğün zaman vay şuna bak günahlara gark olmuş batıyor.ibadeti yok hasenatı yok iyiliği yok ölse murt gidecek diye nefsine pay çıkarıp nefsini temize çıkarma.şöyle düşün bu genç adam günahları az benim ise günahım çok o 10 yıldır ibadet etmiyor dolayısıyla şimdi ölürse 10 yıllık ibadetinden sorumlu olacak ben ise 20 yıldır ibadet etmiyorum. benim hesabım daha zor bu genç benden şanslı diye düşün . üstelik o genç 10yıldır günah işliyor bense 20 yıldır günah işliyorum sonum kötü bu genç benden şanslı diye düşün . Üstelik bu gencin yapmadığı ibadetleri telafi etmek için önünde belkide uzun yıllar var yapmadığı ibadetleri tamamlayabilir. işlediği günahlara tevbe edebilir. ya beim sonum ne olacak yapmadığım ibadetleri tamamlamak için yeterli zamanım yok.yeteri kadar tevbe etmek için de yeterli zamanım yok. o gencin durumu benden iyi ben kendime bakmalıyım diye düşün.Ey nefsim kendinden cahil birini gördüğün zaman şuna bak ne ibadetten haberi var ne kuran okumasın bilir ne namaz kılmasını bilir. ne sevap bilir ne günah bilir diye kendine pay çıkarma. O kişi cahil bilmediği için günah işliyor bilmediği için ibadet etmiyor Allah belkide onu bilmeyerek işlediği bu günahlardan ötürü affeder. ya ben ne olacam bile bile günah işliyorum . bile bile ibadet yapmıyorum vah bana vahlar bana demelisin.Kendinden alim birini gördüğün zaman şuna bak alim adam işlediği günahlara bak ben cahil halimle ondan iyiyim deme. Deki o alim adam tevbe etmenin kendini Allaha affettirmenin usulunu bilir.Yolunu bilir ne yapar yapar kendini affettirir. Ya ben ben ne yapacam kendimi affettirmenin yolunu yordamını bilmiyorum. de . Ey nefsim kafiri gördüğün zaman hah işte bu ebedi cehennemlik ben ise cehennemde yansam bile eninde sonunda cennete gidecem ama ya bu ne yapayacak diye nefsini temize çıkarma nefsine pay çıkarma şöyle düşün o kafir olan şahıs.Kaç yaşınada olursa olsun kaç yıldır ibadet etmiyor olursa olsun ne kadar büyük ve çeşitli günah işlemiş olursa olsun. Eğer müslüman olursa anasından yeni doğmuş gibi günahsız cennete girer ya ben ne olacam de. EY NEFİSM KAFİR GİBİ DÜNYALIK; MÜMİN GİBİ ÖLÜM İSTİYORSUN MÜMİN GİBİ YAŞA MÜMİN OLARAK ÖL Ey nefsim sen Allaha yakın olmak değil kafirler gibi dünyda rahat olmak istiyorsun. Doğrudur Allah(cc) adalet sahibidir.Kafirlerin ahirette nasibi olmadığından onların cenneti dünya olduğundan dolayı kafirlere dünyada zenginlik ve rahatlığı daha fazla vermektedir. nitekim şu ayeti kerime bize bunu açıkca bil…diriyor.(taha.131)”Sakın kendilerini denemek için zengin ettiğimiz bir kısım fakirlere heves etmeyiniz.(onların nasibi sadece dünyalıktır)Rabbinizin nimeti size daha bol ve ebedidir.” Ey nefsim o halde niçin geçici dünya zevklerini, zenginliğini istiyorsunda kalıcı olan ebedi olan ahiret nimetlerini istemiyorsun.yazık sana ey nefsim.demekki belalara, musibetlere,sıkıntılara tahammül edip gönül rızası ile sebat göstermek Allah sevgisinin bir işaretidir.Yarabbi bize nimetlere şükretmeyi bela ve musibetlere karşı sabırlı olmayı geçici dünya nimetlerinin peşinden gitmeyi Allaha lafta değil mözde sevmeyi Peygamberlerinin ve salih kullarının yolundan gitmeyi bize nasip et. Zalimlerin fasıkların yolundan bizi koru. Bize dünyada iyilik ver. Ahirettede iyilik ver.Şüphesiz duaları en iyi kabul eden sensin sen. Ey nefsim sen dünyada ebedi kalmak yiyip içmek için yaratılmadın.Allahın yoluna uymayan bir yaşayış içindesin.Bu halini derhal değiştir.sadece kelimei şehadet getirmekle cennete ulaşamazsın.cennete girebilmen için salih amel işlemen gerekir.ibadet etmen gerekir.takva sahibi olman gerekir.allaha itaat etmen gerekir.Allaha kulluk etmen gerekir.Çalışma azim gayret gerekir.Doymayan azgın nefsin arzularına karşı durman gerekir.Allah birdir ondan başka ilah yoktur. demekle hemen cennete kavuşamazsın.Sadce iman kapısından içeri girmiş olursun.Allahı bir biliyorsan Allahın emeir ve yasaklarına uyacaksın.Allahı seveceksin.Allahı sevdiğini iddia ediyorsan herşeyden çok onu seveceksin.HADİS:Bir gün hz. ebubekir peygamberimize gelerek ya resulullah Allahı ve seni çok seviyorum dedi .Peygamberimiz(sav) ya ebu bekir ne kadar seviyorsun diye sordu Çoluk çocuğumdan fazla seviyorum dedi. Peygamberimiz(sav) ya eba bekir Allahı ve beni canından çok sevmedikce kamil imana ermiş olamazsın diye buyurdu.” Ey nefsim sen ne kadar seviyorsun allahı ve resulunu hiç kendine sordunmu bırak canını,bırak çoluk çocuğunu sevdiğin kadın,alıştığın içki,kumar,bindiğin araba,oturduğun ev, çalıştırdığın işyeri,eğlendiğin arkadaşın ,beslediğin kedi kadar seviyormusun acaba bir tefekkür et düşün bakalım.Ey nefsim kendin hakkında bir iyilikle karşılaşırsan Allaha şükret. Yok eğer kötülükle karşılaşırsan sabret ve tevbe et.İşte bu sayede dinin kemale erer.şeytanı yok eder.nefsi emmareeden kurtulur. Allahın hadi gir cennetime dediği nefsi mutmainne sınıfına girersin.Ey nefsim bol bol tefekkür et bol bol düşün HADİS:”Bir saatlik tefekkür bir gecelik ibadete bedeldir.” Tabi sevgilini,malını,dünyayı düşün anlamı çıkarma bundan . ahireti düşün,hesabı düşün,ölümü düşün,mizanı düşün,hatalarını düşün,kusurlarını düşün. Halbuki sen kusurlarını düşünmüyorsun kusurlarını görmüyorsun başkalarının kusurlarını görüyorsun. kendi gözündeki merteği görmüyorsun. başkalarının gözündeki çöpü görüyorsun. halbuki sen kendinden mesulsun başakalarının hataları seni cehenneme götürmeyecek senin kendi hataların seni cehenneme götürecek o halde sen kendine bak. kendini kurtarmaya bak.Ama sen başkalarının hatalarını görerek kendi nefsini temize çıkarmaya çalışıyorsun.bak işte o hacı hoca şu günahı işliyor ben işlesem ne olur. bak adam şu yaşa geldi şu günahı işliyor. ben işlesem ne olur. diyerek kendi işlediğin günahlara mazeret arıyorsun ve kendine arkadaş arıyorsun. ALLAHIN VERDİĞİ SONSUZ NİMETLERE ŞÜKREDİYORMUSUN Ey nefsim güzel amel işlemkte tembellik etme yoksa pişmanlık ve nedamet duyarsın. Amellerini tam ve noksansız yap unutmaki allah sana verdiği nimetleri tam ve noksansız veriyor. Allahın bu cömertliğine ve izzzetine karşı sende amellerinde samimi ol lakayıt olma Dilinle yaptığın duaya kalbinde eşlik etsin. kalpten yapılmayan dua geçersizdir.Unutmaki …her kim zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görür her kimde zerre miktarı şer işlerse karşılığını görür. Bu karşılık ya dünyada ya ahirette yada ikisinde birden olacaktır.İşte ayet(zilzal.7-8)”Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığını görür kimde zerre miktarı şer yapmışsa karşılığını görür.” Bu ayeti hiç aklından çıkarma hayır işleyen zaman veya şer işleyeceğin zaman hemen bu ayetler aklına gelsinki şerden uzaklaşasın hayır yapmaya koşasın .Hasat zamanı millet ekin toplarken tarlaya tohum ekmekle mahsul alamazsın tohumu zamanında ekeceksinki hasat zamanında ekin alasın seninde hayır yapma,iyilik yapma,tevebe etme,pişman olma,nadim olma,zamanın yaşadığın andır.Öldükten sonra hiçbir pişmanlık fayda vermez. Zira ahiret hasat zamanıdır.yaşarken ne ektiysen ahirette onu biçersin.gel geç olmadan Azrail kapıya dayanmadan can boğazdan çıkmadan tevbe ve dua kapısı kapanmadan tevbe et nadim ol af dile zira Allah(cc9 rahmandır.rahimdir,settardır,affedendir. ona sığın ona yalvar. Zaten gidecek başka kapın yok Sağlığında zekatını ver sadakanı ver. fakirleri sevindir.senin vermediğin zekatını senin vermediğin sadakanı çocukların niye versin vermezlerde zaten.Aç kalırım diye korkuyorsun sürekli mal biriktiriyorsun.hırsın çok büyük bir türlü paraya mala doymuyorsun.milyarlarca liralık yerin yurdun var.sen kuru ekmekle yetiniyorsun.Cimriliğin yüzünden aç öleceksin.kendinede başkalarınada faydan olmadan aç köpekler gibi öleceksin.aklını başına almıyorsun yıllarca gece gündüz demeden biriktirdiğin üztelik haram helal demeden biriktirdiğin malların hesabıbnı sen ahirette veririken çocukların sen öldükten sonra mallarını paylaşacaklar.senin gözün gibi esirgediğin uğrunda nice insanların hakkını yediğin ineği tavauğu girdi diye komşunla döğüştütğün kazığı bir adım senin tarafına çaktı diye silahla tehdit ettiğin mahkemeye verdiğin.vurduğun vurulduğun gece gündüz bekçilik yaptığın adata taptığın o yerleri o mallarını gelinlerin ve damatların en kısa zamanda satacaklar ve içkide kumarda alemde afiyetle yiyecekler.Üstelik sana beddua ede ede seni mezarında hortlata hortlata Allah belasını versin niye fazla mal bırakmadı bana az bıraktı ona çok bıraktı diye kardeşler miras kavagasına girişecekler. seni mezarında hortlatacaklar kendileride birbirlerine düşman olacaklar yani senin gece gündüz durmadan biriktirdiğin malın çocuklarının ve senin felaketin olacak bunu biliyormusun veya düşüşünüyormuzun.hem sen kul hakkıyla geberip gitmiş hemde çocukların günaha batmış olacak işte senin taptığın malın işte sonucu beğendinmi yaptığını. EY NEFSİM BAŞKALARIN DEĞİL KENDİ HATALARINI GÖR Ey nefsim sen bırak başkalarını kendine bak unutmaki son nefesinde kimin imanlı öleceği kimin imansız öleceği belli değildir.Bunu ancak Allah(cc) bilir.Herkesi cehennemlik kendini cennetlik göreceğin yerde herkesi cennetlik kendini cehennemlik gör. Ne demeşti hz ömer bir kişi cennte girecek dense ben bu bir kişi olabilirim diye ümit ederim. Yine bir …kişi cehenneme girecek dense bu bir kişi ben olabilirim diye korkarım. sende öyle ol. ey nefsim meşru yolla helalinden kazan dinini satarak dünyalık elde etmeye kalkma helalinden ye ve kazancından fakirlere ver. Allahı kullara şikayet etmeye kalkma kullara şikayetci olma Allah herşeye kadirdir. Ondan başkası ise hiçbirşeye muktedir değildir. Dünyalık toplarken gece odun toplyan ama eline ne geçtiğinin farkına varmayan gibi olma.Eline geçen dünyalığın harammı yoksa helalmi olduğuna dikkat et. aceleci olma zira acele eden genelde yanlış yapar.sabreden,acele etmeyen,dikkatli ve yavaş hareket eden ise isabet eder.hedefine ulaşır.Acele etmek şeytandandır.umumiyetle seni aceleciliğe iten şey dünya malı hırsıdır.Rızık ve dünyalık için kanaatkar ol.hiç şüphe yokki kanaat tükenmez hazinedir.Kısmetinde olmayanve asla eline geçmiyecek şeyi talep edersin kısmetinde olmayan şeyi isteme sadece kısmetinde olana ve eline geçene razı ol.kısmetinde olmayandan geri dur.Helal ve meşru olan yoldan ayrılma işte o zaman zengin olur.Allahtan başka hiçbirşeye muhtaçlık duymazsın.Kalbin mutmain olur sukunete kavuşur.Özün saflaşır berraklaşır.kötü ve zararlı duygu ve ihtiraslardan arınırsın.Kalp gözünde Allahtan başkası değersiz olur.Allahtan başka hiçbirşeye değer vermez olursun.işte bu hale geldiğin zaman insanların gözünde büyür.saygı ve hürmet görürsün.Eğer önünde hiçbir kapalı kapı kalmasın istersen izzet ve celal sahibi Allahtan kork.Şüphesizki Allah korkusu her kilitli kapının anahtarıdır.Her kapıyı açar nitekim işte ayet.(talak.23)”Kim Allahtan korkarsa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu gösterir.Ve hiç aklına getiremiyeceği bir yoldan rızıklandırır.Hayat kapısı açık olduğu müddetçe onu ganimet bil hayatta oldukça onu değerlendir.zira yakında o kapı kapanacak ömrün tamamlanacak hayatın sona erecektir. İyiylik yapmaya kadir olduğun müdddetçe iyiylik yap Tevbe kapısı açıkken hemen Allaha tevbe et.Dua kapısı açıkken hemen Allaha dua ve istiğfarda bulun. seni affetmesi için yalvar yakar.Fakirlere yardım etmeye gücün varsa hemen yardım et.günahlarla kirlenmiş olan ruhunu hemen temizle.Bozduğun ,kırdığın,döktüğün,şeyleri hemen tamir et.Kırdığın kalpleri tamir et.haksız yere aldıklarını iade et.hakkını yediklerinin hakkını ver.Sna hakkı geçenlerle helalalaş.üzerinde kul hakkı bırakma.Dargın olduklarınla barış,Kötü düşünce ve fikirleri kafandan at.Kalbini kin ve nefret duygularından temizle,Kalbini merhamet,acıma,şefkat,hoşgörü,tohumlarıyla doldur.Hiç kimseyi kendinden küçük görme.Hiç kimseyi kınama.azarlama,hakaret etme,küfretme,alay etme,lakap takma,kimseyi rahatsız etme,Allahtan başka hiç kimseden bir şey isteme.hep verici ol alıcı olma.kimseye menfaatin için boyun bükme,kimsenin dedikodusunu yapma,kimseye iftira atma,kimsenin işine karışma,boş konuşma,kötü arkadaşlardan uzak dur.esasında elinden geldiğince insanlardan uzak dur.insanlardan ne kadar uzaklaşırsan allaha o kadar yakın olursun.hiç ki,mseyi aşırı sevme,hiç kimseye sırlarını söyleme,kimseye aşırı düşman olma,her konuda aşırılıktan kaçın. GERÇEK DOST NASILMIŞ OKUDA GÖR Ey nefsim sırası gelmişken şu hikayeyi dinle Zengin bir adam ve onun tek oğlu vardı. oğlu tabi zengin çocuğu olduğu için etrafında yüzlerce arkadaşı varmış.Fakat babasının bir tek arkadaşı varmış. Adam oğluna oğlum bu arkadaşlarına güvenme bunlar iyi gün dostu gerçek dost değilller. Senden çıkarları olduğu için senin yanındalar sen düşsen hiçbiri yanında olmaz dediys…ede oğlu dinlemediği gibi babasına sen beni çekemiyorsun senin bir arkdaşın var benimsed yüzlerce var ondan beni çekemiyorsun dermiş.Adam bakmışki oğlu dinlemiyor birgün oğluna demişki bir koyun kes ve kestiğin o koyunu bir çuvala koy al sırtına arkadaşlarının yanına git onlara deki ben bir cinayet işledim adam kestim adamda işte sırtımda ne yapacağımı şaırdım arkadaşlar beni ve şu ölüyü saklayın de bakalım ne cevap verecekler. Oğlu babasının dediğini yapıyor çuvalla bütün arkadaşlarını dolaşıyor. Fakat hiç bir arkadaşı onu kabul etmiyor. kimisi açıktan karşı çıkıyor ben senin yüzünden niye belaya bulaşayım diyor. kimisi başka bahaneler buluyor.hiçbiri ne çuvalı nede oğlanı saklamaya yanaşmıyor. Çocuk moralsiz bitkin babasının yanına geliyor. Baba diyor haklıymışsın bunlar benim iyi gün dostlarımmış bana yazıklar olsun ki ben onları gerçek dost sanıyordum.Bundan böyle hepsiyle ilişkimi kestim diyor. Babasına oğluna diyorki oğlum biliyorsunki benim tek dostum var. şimdide o dostuma git bakalım ne yapacak diyor bide benim arkadaşımı deneyelim. Oğlu sırtında çuval babasının arkadaşına gidiyor diyorki babamın selamı var ben bir adam öldürdüm adamda sırtımda öldürdüğüm adamı saklamanı senden rica ediyor. Babasının arkadaşı derhal evinin arkasında bir kuyu kazıyor ve koyunu oraya gömdürüyor ve üzerinede sarmısak ektiriyor. anlaşılmasın diye . çocuk tabi memnun babasının yanına gidiyor . durumu anlatıyor. Babası diyorki iyi güzelde bakalım sırrımızı tutacakmı sen git gene ona var gücünle bir tokat at. bakalım ne tepki verecek.Oğlu baba nasıl olur benden büyük senin arkadaşın üstelik bize iyiylik yaptı dediyseda sen dediğimi yap diyor ve oğlunu arkadaşına gönderiyor. Oğlu adama okkalı bir tokat atıyor. Adam hiç bir tepki vermiyor diyorki çocuğa git babana selam söyle biz bir tokata dostunu satacak sarmısaklığı söyleyecek adam değiliz. Ey nefsim söyle şimdi varmı böyle dostun yok o halde akıllı ol dost olarak yanlız Allahı bil.Sende bir dene bakalım arkadaşlarını battığını paranın kalmadığını belirterek arkadaşlarından para iste bakalım kimse verecekmi vermez.Düştünmü kimse yanında olmaz.ne kardeşin ne oğlun ne karın ne çocuğun hiçbiri yanında olmaz. Allah(cc) kimseyi düşürmesin o halde ey nefsim düştüğünde kimseden yardım isteme Allaha sığın ona dayan EY NEFSİM ESFELE SAFİLİN OLMA Ey nefsim sen esfele safilin sin yan iaz sonra yazacağım tin suresindeki kişisin . Yani aşağıların aşağısı hayvanlardan bile aşağı bir yaratıksın.gözlerin görmez ,kulakların işitmz,olmuş görmüyormusun duymuyormusun arkadaşlarından,akrabalarından,komşularından her gün bir kişi birkaç kişi ölüyor. İbret almıyorsun ölüyü mezara götürürken ölünün üzerine toprek örtülürken… sen gülüyorsun sohbet ediyorsun. hala dünyalık konuşuyorsun hala maldan mülkten konuşuyorsun.Yahu daha birkaç saat çnce konuştuğun arkadaşın akrabanın şimdi üzerine toprak örtüyorlar.sen hala yanındakilerle dünyalık konuşuyorsun hiç değilse toprak örtülürken ölü omuzlarda taşınırken tefekkür et bu teneşirde ben olabilirdim zaten belki de birkaç saat sonra ben olabilirim de biraz düşün yahu sana hayvandan aşağısın derken kızyorsun git mezbahaya bak kendinden önce kesilen hayvana sırası gelen hayvan nasıl ağlıyor gözünden nasıl yaş geliyor gör. e sen şimdi hayvandan aşağı değilde nesin.Hayvan öleceğini anlıyor az sonra sıranın ona geleceğini anlıyor ama sen anlamıyorsun neden hayvandan aşağı olduğunu analdınmı. sana az bile bu hakaret. kaldıki seni aşağılayan ben değilim. kuran aşağıllıyor.işte ayet(tin.4-5)” Biz insanı en güzel şekilde (ahseni takvim)biçimde yarattık. sonra o aşağıların aşağısına(esfele safilin) hayvanlardan aşağıya düşer.”Evet ey nefsim Allh(cc) seni ahseni takvim meleklerden üstün olarak yarattığı halde sen bunu tercih etmiyor.esfele safilin oluyorsun aklını başına al dünyanıda ahiretinide yıkma şeytenın ve nefsinin esri olma çünkü şeytan ve nefis sana daima kötülüğü emreder. kötülükleri sana güzel gösterir akıllı ol aldanma Ey nefsim kötü kişilerle arkadaşlık yapma onlardan kötülük göreceğin gibi iyi arkadaşların dasenin hakkında onlarla arkadaş olduğun için sui zanda( kötü tahminde)bulunmalarına sebep olursun.üstelik sende o kötü arkadaşların yüzünden iyi arkadaşlarının arasına girmemeye başlarsın. yavaş yavaş kötü arkadaşlarının huylarını benimsemeye başlarsın ve zamanla sende onlaer gibi kötü olursun.Ey nefsim kıyamet yaklaştı insanlar paraya tapar oldu herşey menfaate döndü çıkarı olmayan selam vermez oldu sana selam veren çıkarı için veriyor, sana telefon eden çıkarı için telefon ediyor oldu.Allah rızası kalktı herşey menfaat oldu senden çokarı varsa sana bin türlü hokkabazlık yapıyot sana yağcılık yapıyor. emrinden çıkmıyor.her istediğini yapıyor.çıkarı için namusu dahil herşeyini feda ediyor ama çıkarı bitti değilmi sana selam verende olmaz arayıp soran da hele düşmeye gör yastığa birliktr baş koyduğun karın ilk önce seni terkediyor.Ey nefsim aklını başına al kimseden fayda yok paran varsa adamsın,makamın varsa adamsın veririsen adamsın güçlüysen adamsın inasanalrın senden herhangi bir menfaati varsa adamsın o halde akıllı ol dost olarak yanlızca Allaha sarıl yanlızca Allahı dost belle gerisine güvenme. 80 YILDIR DİNDEN UZAKLAŞTIRILDIK Ey nefsim söyle bana böyle yetişen bir nesil hiç dine sarılırmı hiç kurana sarılırmı hiç islama sarılırmı? Sarılmaz yıllarca bizi islamdan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapanlar Rabbime şükürler olsunki hala islmın kökünü kazıyamadılar herşeye rağmen. biliyorsunuz bu memlekette kuran okumak ve bulundurmak yasaktı.kuran eğitimi yasaktı. arapça ezan yasaktı. d…ini eğitim yasaktı.Ne yaptıysalar şu güzel vatanımızdan islamı silemediler silemiyeceklerde çünkü islamın sahibi var Allah(cc). Binlerce örnek var ancak durumun vehametini anlatmak için sadece iki örnek vereceğim.7 aralık 2003 tarihli gazete başlıklarını bulup okuyun. bakın orda ne yazıyor.Mahkeme Türkiyede hiçbir cami olmadığına karar verdi.Evet yanlış okumadınız. mahkeme türkiyede bulunan her köyde her mahallede her ilçede her ilde olan ve günde 5 vakit ezan okunan 100 binden fazla camiyi inkar etti. Türkiyede cami yok dedi. inanmayanlar o günkü gazeteleri açıp okusun.Mahkeme derken amerikan mahkemesindden veya israil mahkemesinden bahsetmiyorum. tamamı müslüman olan ve türk vatavdaşı olan türkiyedeki mahkemeden bahsediyoru. gerisini sen anala ey nefsim.Başka bir örnek.Hatırlarsınız televizyonlarda kim 500 milyar ister yarışması vardı. o bölümü ben izledim sanırım sizdende izleyen çıkacaktır eminim.Soru şu islamın şartı kaçtır. evet yanlış duymadınız soru islamın şartı kaçtır. şıklarda verilmiş.2,3,4,5 soru sorulan kişi ilk okul talebesi değil dağdaki çobanda değil. kim peki daha önce sorulan bütün dünyanın yazarlarını,sanatcılarını,eserlerini,hayatlarını,şiirlerini,filimlerini,kitaplarını,bütün futbolcuların adlarını hangi takımda oynadıklarını,kültür sanat,tarih,coğrafya,tıp,bşyoloji,sosyoloji,psikoloji ve bilumum sorulara takır takır cevap veren Koskoca yüksek mühendis adını vermiyorum dava açar diye yaşı 45 bu kişi müslüman ve tük vatandaşı ve türkiyede yaşıyor. 500 milyardan olduğu cevap veremediği soru neydi bilirmisiniz. islamın şartının 5 olduğunu bilememesi. evet hayretle ve dehşetle bizzat seyrettim evet bu yüksek mühendis arkadaşımız o her soruya tıkır tıkır cevap veren arkadaşımız.islamın şartı kaçtır sorusuna cevap verememiştir.verdiği cevap islamın şartı 4 tür evet yanlış okumadınız islamın şartı 4 dür diyor bizim yüksek mühendisimiz.inanmıyorsunuz değilmi bu proğramın eski bölümlerini açıp bakın . okula gitemeyen sokakataki çocuğa sorsanız alacağınız cevap 5 olacaktır. üstelikte sana sauyacaktır. ama bizim yüksek mühendisimiz bırak saymayı adetini bilmiyor. Daha önce yazdıklarımın ne kadar haklı olduğunu anladınızmı sayın okurlar. Yine aynı proğram soru sorulan kişi tıp doktoru.evet tıp doktoru ki en ağır eğitim tıptadır.binlerce milyonlarca latince kelimeyi ezberlemek zorundadırlar. milyonlarca ilacı nereye faydalı olduğunu hangi hastalığa hangi ilacın iyi geleceğini bilmek zorundadır. işte böyle bir eğitimden geçmiş doktorumuza sunucu soruyor cuma namazı kaç rekattır. Ha bu doktor bayan değil sakın yanlış anlamayın cuma namazı kılmak üzerine farzı ayin olan mutlaka kılmakla yükümlü yaşını başını almış bir erkek.Bunca bilgiyi ezberlemiş ama nedense cuma namazının kaç rekat olduğunu bilemiyor.ömründe hiç camiye gitmediği bellide hiçmi cuma namazı kılan arkadaşı olmamış hayret ki ne hayret. evet cevap verdi doktorumuz.cuma namazı 4 rekattır. işte gördünüzmü türkiyede islamın nasıl yok edilmek istendiğini. Ah ah yaram çok derin sayın okuyucularım deştikçe kanıyor. Daha ilginç örnekler vereyim türkiyede kuranın arapçasını okuyabilenlerin sayısı 10 milyon kişi yani 60 milyon kişi kuran okumasını bilmiyor. peki kurani kerim bize ne mesaj veriyor şu kuran mealini başından sonuna açıp okuyayım diyenlerin sayısı kaç derseniz sıkı durun meali baştan sona kadar okuyan kişi sayısı sadece 500 bin evet yanlış okumadınız, sadece 500 bin kişi ki buna 100 bin imam ve müeezzinde dahil. Bırakın halkı iamamların kaç tanesi bir kez olsun kuranın mealini baştan sona okumuş rakam vermiyeyim imam arkadaşları rencide etmiyeyim.Ama vazifesi islmı anlatmak olan kuranı anlatmak olan islamı tanıtmak olan bir din adamının bir kez olsun kuranı kerimin mealini baştan sona okumamış olması nasıl izah edilebilir. İNANCI ZAYIF OALN MUTSUZDUR Ey nefsim yokluğunda rakadaşlarını denedin,dostlarını denedin şimdide varlıkla onları dene sana bir ikramiye veya bir miras vurduğuna onları inandır. Göreceksinki arkadaşların akrabaların çevren çoğalmış sana selam vermeyenler senin karşında temenna eder olmuş senden ayrılmaz olmuşlar. seni aramayan sormayan akrabaların arar sorar olmuşlar.Etrafında pervane gibi dönüyor…lar. Şimdi onlardan para iste bakalım göreceksinki sana herkes para verecek niye kat kat alma ihtimali var diye kaz gelecek yerden tavuk esirgenirmi.o hesap. Hani bu insanların paraları yoktu hani hepsi bir ekmeğe muhtaçtı, hani senden fazla ağlıyorlardı ne olduda sende para olunca hepsinde para oluverdi.Ey nefsim bunlar sana ders olsun.Allah değil namerde merde bile muhtaç etmesin. amin. ey nefsim mademki gerçek dost yok ne diye onlarla vakit geçiriyorsun paranı,zamanını onlarla harcıyorsun. ne diye onlardan uzaklaşmıyorsun Vahşi aslandan kaçar gibi onlardan kaç,Domuzdan iğrendiğin gibi onlardan iğren. Akrepten korktuğun gibi onlardan kork, dost mu arıyorsun Allah yeter sevecek birinimi arıyorsun Allah yeter. sevilmekmi istiyorsun Allaha kendini sevdir.O sana yeter.Bugünkü kadınlar çok müsrif kanaat yok, tasarruf yok,şükür yok,kıskançlık çok,istekleri hiç bitmiyor.hiç kendinden fakirlere bakmıyorlar sürekli zenginler gibi yaşamak istiyorlar.Komşum şunu aldı bende alayım ,komşum şunu giydi bende giyeyim.Kocamın bütçesi geliri buna müsaitmi diye düşünmek yok. Bir sürü borçlandırır kocasını adam işin içinden çıkamayaınca iflas edince hemen kocasını terkeder . sanki kocası suçluymuş gibi.Ey nefsim böyle olmayan kaç kadın var var acaba herhalde bir elin beş parmağını geçmez.Ya kocalar onlarda bir alem eline geçen parayı içkide, kumarda ,alemde yer. evin bir ihtiyacı varmı evde ekmek,tüp,yemek varmı,çocukların bir şeye ihtiyacı varmı asla düşünmez.milyarları ele yedirir. çocuklar evde aç bekler. Peki neden bu böyle bize ne oldu neden bu hale geldik cevabı açık ve net.islamdan uzaklaşıldığı için. materyalist bir yönetimle yönetildiğimzi için. baba oğlundan oğul babadan şikayetci,kaynana gelinden gelin kaynanadan şikayetci,komşu komşudan,karı kocadan,koca karısından,arkadaş arkadaştan,akraba akrabadan, velhasıl herkes şikayetci birbirinden ne oluyor bize böyle.hiç kimse hayatından memnun değil.zenginde mutsuz fakirde ,gençte mutsuz ihtiyarda,kadında mutsuz erkekte, nerde o güle yüzlü mutlu insanlar herkes dertli,herkes üzgün,herkes mutsuz,herkeste stres,bunalım, var kimse hayatından memnun değil ne oluyor. nerde eski arkadaşlıklar dostluklar,sevinçler,sevgiler,gülücükler,samimiyetler,hayattan zevk almalar,huzur, saadet nerde.yok neden çünkü inasanalrın hayatında islam yok,kuran yok,hadis yok allah yok bunlar olmayınca huzur yok Aslında herkes bunun böyle olduğunu biliyor ama işine gelmiyor. şeytanın ve nefsinin işine gelmiyor.Bir çocuk düşünün 3 yaşına gelmiş konuşmaya başlamış ilk neyin öğretilmesi lazım dinin değilmi hayır ilk olarak ona ingilizce öğretiliyor.Allahı islamı tanıması istenmiyor. hansı corcu tanısın isteniyor.sonra bale,dans,piyano,şarkı,bilgisayar öğretiliyor. asla islamdan tek kelime öğretilmiyor. öğretilmediği gibi ne ana ne baba islamın kurallarından hiçbirini uygulamıyor bırak uygulamayı ikiside islama düşman. ne oldu çocuk islam düşmanı olarak yetişti. diyeceksinizki okulda öğrenir islamı sen öyle san okuldada islama düşmanlığı katmerlenerek öğrenmeye devam ediyor. islamdan ona örnek olacak hiç kimse yine yok ,diyeceksinizki yazın kuran kursuna gitsin olurmu çocuğun kafası karışır 15 yaşınadan önce olmaz. 3 yaşınada ingilizce öğrenebilir ona zararı olmaz ama 10 yaşında dinini öğrenirse ona zarar eder. neyse üniversiteye gidiyor artık tam bir islam düşmanı başörtülüler sakallılar öcü ,okul bitiyor memur oluyor.ilk işi islamı kökünden kazımak oluyor ne yapsın 25 sene düşman bellediği islamı yok etmek için elbette elinden. ÜMMETİM 5 ŞEYİ 5 ŞEYE TERCİH EDECEK Ey nefsim insanlardan aslandan kaçar gibi kaç çünkü insanalar şeytan olmuş sakın insan şeytan olurmu deme bunu kuran söylüyor.(nas.6)(minelcinneti vennas)”şeytan cinlerden de olur. insanlardanda.” Farkındaysan bu kuranın son ayeti uyarıyor rabbim diyorki etrafın cin ve insan şeytanlarıyla dolu kendini koru allah(cc) sana arkadaş olarakta dost olarakta yeter. n…e güzel arkdaş ne güzel dosttur o.HADİS:Peygamberimiz(sav) buyuruyorki” kıyamete yakın insanlar 5 şeyi 5 şeye tercih edeceklerdir.1- MALI SEVECEKLER HESABI UNUTACAKLAR:Ey nefsim malı kazanırken helalmi harammı kazandığına dikkat ediyormusun.Başkalarının hakkını yememeye dikkat ediyormusun.hayır sen mala tapıyorsun.helal haram demeden bu uğurda sıhhatini,dinini,aileni,yuvanı,mutluluğunu,rahatını herşeyini feda ederek sürekli mal yığıyorsun.kazandığın bu malın ahirette hesabını vereceğini hiç aklına getirmiyorsun.bu malı nasıl kazandığını nasıl ve nerede harcadığının sorulacığını aklına getirmiyorsun.2-EVLERİ SEVECEKLER KABRİ UNUTACAKLAR:Üç beş yıllık rahatlık ve sefahat için ömrün boyunca çalışıyor.biriktiriyor.yemenden içmenden kesiyor.giyeceğinden harcamalarından kısıyor.sıhhatınmden fedakarlık ediyor. Kendine evler yapıyorsun buralarda oturmak bazen sana nasip oluyor bazende olmuyor.ölüveriyorsun. peki üç bweş yıl rahat yaşamak için ömür boyu çalışıyorsun çabalıyorsunda . Kıyamete kadar yatacağın kabrin için niye çalışmıyorsun. Kendine birde akıllı diyorsun sen akıllımısınki.3-KADINLARI SEVECEKLER HURİLERİ UNUTACAKLAR:Ey nefsim kuranın bize bildirdiğine göre cennetteki huriler ne görülmüş ne duyulmuş güzelliğe sahiptir.onlar ne hasta olurlar ne dırdır edip kafanı ütülerler,ne yaşlanırlar,ne senden birşey isterler nede ölürler.emrinden asla dışarı çıkmazlar.sana surat asmazlar,naz yapmazlar,yorulmazlar,sana bağlı kalırlar,darılmaz gücenmezler.herşeyi güzel olan bu cennet hurilerini aklına bile getirmeyeceksin. fakat yüzü güzel olsa huyu güzel olmayan,huyu güzel olsa yüzü güzel olmayan,kimiin beyni hasta,kiminin vucudu hasta,kimi ahlaklı ,kimi ahlaksız velhasıl insan olduğu için çeşitli kusurları olan dünya kadınları için canını malını herşeyini veriyorsun.(burada bir parantez açmak istiyorum.cennette erkeklere kadın varda kadınlara erkek yokmu elbette var. gılmanlardan erkek hizmetcilerden bahsediyor kuran ilerde gelecek inşaallah.bu konudada maalesef kadınları aşağılayan bir sürü iftira yalan masal ve hikayeler var bütün bunları işliyeceğiz. erkek alimler. kadınları dünyada köle yapmaya çalıştıkları gibi cennettede kadınları köle yapmak sityorlar ama yağma yok kadınlar ne bu dünyada ne de ahirette erkeklerin kölesi değildir aksine bir atasözünün dediği gibi dünyayı erkekler yönetir erkekleride kadınlar.4-NEFİSLERİNİ SEVECEKLER ALLAHI UNUTACAKLAR:Zaten konumuzun ana gayesi budur. nefsimize tapmaktan vazgeçip Allaha tapmak değilmidir.Ey nefsim kendine tapmaktan,şeytana tapmaktan,malına tapmaktan,kadınlara tapmaktan,dünyaya tapmaktan,içkiye tapmaktan,heva hevesine tapmaktan,kumara tapmaktan,partiye tapmaktan,takıma tapkamtan,sanatçıya tapmaktan,şehvetine tapmaktan vazgeç. allaha şirk koşma. sen bunları sevmekle onların emirlerini yerine getirmekle tapmıyorum desen bile onları sevdiğin için onlara tapmış oluyorsun. yapma be hoca o kadarda değil diyorsun içinden evet Allaha şirk koşuyorsun kim söylüyor bunu benmi sümme haşa Allah(cc9 söylüyor. işte ispatı işte ayet.(bakara.165)İnsanlardan bazıları Allahtan başkasını Allaha eşler ve benzerler edinirlerde Allahı sever gibi severler..Onların yaptıkları şirktir.İman edenler ise en çok Allahı severler.” Ey nefsim gördüğün gibi Allahı sever gibi başkasını seversen Allaha şirk koşmuş oluyorsun tabi bilmeyerek o nedenle aman dikkat et hiçbir şeyi aşırı sevme Allahın gücüne gider.Allahı gücendirmiş olursun.5-AHİRETİ UNUTACAKLAR DÜNYAYI SEVECEKLER:Bu hadisi lşerif aynıyla vuku bulmadımı dünyaya tapıyoruz dünyayı seviyoruz ama ahireti unutuyoruz. maalesef