Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

16 Temmuz 2015 Perşembe

İSLAMDA CİN

İSLAMDA CİN İSLAMDA CİN Muhterem müminler aşağıda görüleceği gibi cinler hakkında Kuranı kerimde birçok ayeti vardır. Hatta Cin suresi vardır. Bu ayetlerden anlıyoruz ki CİN: Gizlenmek , gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler. Anlamlarına gelir. CİNLERİN VARLIĞI KURAN VE SÜNNETLE SABİTTİR AYET:(Ahkaf 29-32)’’ Şu vaktide hatırla ki cinlerden bir kısmını Kuran dinlesinler diye sana sevketmiştik. Onlar Kuran dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun dinleyin dediler.'' AYET:(Zariyat-56)’’ Ben cinleri insanları bana ibadet etsinler diye yarattım.''CİNLER YERYÜZÜNDE BULUNURLAR AYET:( Cin- 7)’’ Doğrusu bir takım insanlar. Cinlerin bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını arttırırlardı. CİNLERİN MÜMİN VE KAFİRLERİ VARDIR AYET:(Cin- 13) ‘’ Doğrusu biz cinler o hidayet rehberi olan Allahın peygamberini dinlediğimizde hemen ona inandık . her kim bu suretle Rabbine iman ederse o ne hakkı eksiltmekten ne de zulme uğramaktan korkmaz. CİNLERİ İNKAR ETMEK KURANIN AYETLERİNİ İNKAR ETMEKTİR AYET: ( Cin 1- 2 )‘’ Ey Muhammet de ki cinlerden bir topluluğun Kuranı dinlediği bana vahyedildi. Onlar şöyle demişlerdir. Doğrusu biz doğru yola götüren , hayrete düşüren, bir Kuran dinledikte ona inandık. Biz Rabbimize ortak koşmayacağız.PEYGAMBERİMİZ CİNLEREDE PEYGAMBER OLARAK GELMİŞTİR AYET:(Enam- 130)’’ Ey cin ve insan topluluğu size içinizden ayetlerimi anlatan ve şu kıyamet gününün geleceğini haber verip sizi korkutan peygamber gelmedi mi? CİNLER GAYBI (GELECEĞİ)BİLMEZLER AYET:( Sebe- 14)’’ Cinler gaybı bilemezler’’ AYET:(Şuara- 212)’’ Şüphe yok ki onlar meleklerin sözünü işitmekten kati surette yasaklanmışlardır. CİNLER TOPRAKTAN DEĞİL ATEŞTEN YARATILMIŞTIR AYET:(Hicr-27)’’ Cinleri daha önce çok zehirli ateşten yarattık. CİNLERİN İNSANLARDAN FARKI 1- Cinler insanlardan önce yaratılmıştır. 2- Cinler zehirli ateş(ateşin alevi) den yaratılmıştır. 3- Cinler gözle görülmez varlıklardır. 4- Cinler ışık hızıyla hareket etme kabiliyetine sahiptirler. 5- Cinler olayları hemen öğrenir. Habere anında ulaşır. 6- Cinler bir şeyi ber yerden bir yere anında ulaştırır(ışık hızıyla) 7- Cinler çok ağır işleri, çok kısa zamanda bitirebilme kabiliyetine sahiptirler. 8- Cinlerin gecesi gündüz gündüzü ise gecedir. Gece ayaktadırlar, gündüz dinlenirler, 9- Cinler için Kaybolan bir şeyi bulmak çok kolaydır. 10- Cinler binlerce yıl yaşayabilirler. 11- Cinlerin yiyeceği her şeydir. Katı, sıvı, gaz, ne olursa yiyebilirler. CİNLERLE İNSANLARIN BENZER ÖZELLİKLERİ 1- Cinlerinde insanlar gibi inananı ve kafiri vardır. 2- Cinlerde insanlar gibi yemek yer. 3- Cinlerde insanlar gibi giyinirler. 4- Cinlerde insanlar gibi evlenirler. 5- Cinlerde insanlar gibi çocuk sahibi olurlar. 6- Cinlerde insanlar gibi yaşlanırlar. 7- Cinlerde insanlar gibi erkek ve dişiden oluşurlar. 8- Cinlerde insanlar gibi duygulanır, ağlar, güler,sevinir,üzülür. 9- Cinlerin amirleri, memurları ,kanunları, sosyal yaşamları, evleri, köyleri vardır. 10- Cinlerin insanlar gibi zengini,fakiri, sağlıklısı,hastası, engellisi vardır. 11- Cinlerde insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. 12- Cinlerde insanlar gibi kendilerine ve insanlara zarar verebilirler CİNLERİN İNSANLARDAN EN ÖNEMLİ FARKI GÖRÜNMEMELERİ VE IŞIK HIZIYLA HAREKET EDEBİLMELERİDİR.

Hiç yorum yok: