Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

KOMŞU - KUL HAKKI

İSLAMDA KOMŞU HAKKI Kıymetli okurlarım. Komşu: Ev,işyeri,arazi,köy,şehir,ve ülke bkımından yakın olanların birbirlerine göre aldıkları ada denir. Ailemizden sonra en yakın sosyal çevermizi komşularımız oluşturur.İyi veya kötü günlerimizde şartlar en yakın çevre ile teması gerektirir. Darlık zamanında yardımlaşma normal zamanlarda ziyaretleşme, sır sayıan halleri gizleme birbirinden halinden etkilenme , hatta komşunun… mülkünü satın almada öncelik hakkına sahip olma (şufa) komşulukla ilgili bir dizi hak ve sorumlulukların kaynağını teşkil etmiştir. Dinimizde komşu hakları o kadar önemlidirki Allahın yasakladığı şeylerin tamamı (dedikodu,iftira,kibir,haset,laf taşıma(koğuculuk),alay etme,kin besleme,dargınlık v.b)komşular içindir.Aynı şekilde dinimizin güzel gördüğü şeylerin tamamıda (iyiyk etmek,güler yüzlü olmak,yardımlaşma,sadaka,hüsnü zan(iyi niyet),cömertlik v.b)de komşular içindir.Cenabı hak komşu haklarına o kadar önem vermiştirki komşunu evine girerken bile nasıl davranmamız gerektiğini bize bildirmiştir.Bakınız Allah (c.c) Kuran-ı kerimde ne buyuruyor.AYET:Ey iman edenler. Kendi evlerinizden başka evlere (komşunun evine) Vardığınızda geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe (o evlere) girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız.orada hiç kimse bulamadığınızda size izin verilinceya kadar oraya girmeyin.Eğer size geri dön denilirse hemen dönün (gücenmeyin)çünkü bu sizin için daha güzel davranıştır.(Nur-27-28) Peygamberimiz (sav) de buyuruyorki. HADİS: Cebrail(as) Durmadan bana komşuya iyiylik yapmayı tavsiye ederdi.Bu ısrarlı tavsiyeden nasılki evlat anan babasına mirasçı oluyorsa komşu da komşuna mirascı olacak zannettim(mazale cibrilu yusinu bil cari hatta zanenetü ennehü seyuverrisehu)(Buhari EDep-28,Mülim Birr ve sıla,140-141,Tirmizi Birr-28,İbni mace edep-4, Riyazüssalihin sayfa -243) İşte komşu h…akkı bu kadar önemli bir haktır. Bir müslümanın başkalarına zarar vermemsi herkese iyilik yapmasıen önemli ahlaki görevlerindendir. Resulullah(sav) buyurduki. HADİS: Müslüman diğer bir müslümanın elinden ve dilinde emin oldukları kişidir.(Buhari iman-3-4, Müslim iman-64-66 ) buyurmuştur. Komşularına zarar verenlerin imansız olduklarını bize peygamberimiz(sav) haber veriyor. HADİS:Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. diye 3 kez buyuran peygamberimiz(sav) yanındakiler kim ya resulullah ? diye sordular Oda buyurduki.”Komşusu belalarında emin emin olmayan kimse ; komşusuna zarar veren kimse Vallahi iman etmemiştirbuyurmuşlardır.(Rizyazüsalihin-sayfa-244,BUhari -edep-29,Müslim iman 73,Tirmiiz kıyame-60,Ahmet b. hanbel1. cilt-387-2. cilt-288) Allaha ve ahirete imanın komşuya iyiylikle mümkün olduğunu bakın Resulullah(sav) nasıl açıklıyor.HADİS:Kİm Allaha ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin.(BUhari-Müslim-Riyazüssalihin-sayfa 246) İSLAMDA KOMŞU HAKKI 3 Komşusunun kendi üzerinde ne gibi hakları olduğunu soran bir sahabeye peygamberimiz(sav) şöyle cevap vermiştir.HADİS:” Komşun hastalanırsa ziyaretine gidersin,Vefat ederse cenazesine katılırsın, senden borç isterse borç verirsin, darda kalırsa yardım edersin, başına bir felaket gelirse teselli edersin,Evinin damını onunkinden yüksek tutmakionun rüzgarını kesmeyesin,Ya senin …ne pişirdiğini bilmesin yada pişirdiğinden onada ver.(Kandehlevi-3. cilt-sayfa-1068) Peygamberimizin hadisi şeriflerinden ve ayeti kerimelerden komşuya nesıl davranmamız gerektiğini maddeler halinde sıralarsak. 1-Komşularınıza karşı tatlı dilli, güler yüzlü olmalı onlarla karşılaştığımızda selam vermeli hal ve hatırını sormalı, neşesini,sevincini,kederini ve üzüntüsünü paylaşmalıyız. 2-Sağlık ve hastalıklarında ,üzüntü ve kederlerinde,sevinçlerinde , mutlulklarında,düğün ve bayramlarda, kutalamalarda, kendilerini ziyaret etmeli; Cenazesinde cenazinde bulunmalı, davet ettiğinde davete katılmalı, komşunu çoluk çoçuğunu hor ve hakir görmemeli kendi çoluk çoluk çoçumuz gibi sahip çıkmalıyız. 3-Komşumuza ikramda bulunmalıyız nitekim Peygamberimiz(sav) şöyle buyuruyor. HADİS:”KOmşusu açken kendisi tok olarak sabahlıyan kimse bizden değildir.(Müslim- iman-74,Birr ve sıla-142,Ahmet b. Hanbel -155) HADİS:” Ya eba zer: Çorba pişirdiğin zaman suyunu çoğaltta komşularınada ver.(Riyazüssalihin Müslim sayfa-244) HADİS.:Ey müslüman kadınlar komşu komşunun iyiyğini ikramını koyun paçası bile olsa az ve hakir görmesin komşuya versin(riyazüssalihim-buhari-müslim-245) 4- Fakir ve muhataç komşuların yardımına koşmalı maddi ve manevi yardımda bulunmalı, borçistediğinde borç vermeli,işsiz olan komşuya iş bulmalı,yaşlı komşuya işinde yardımda bulunmalıdır.Bakınız(Ebu davut-zekat-25,malik- zekat 29, Ahmet b. hanbel müsnet- 3. cilt sayfa 31-40) 5- Komşuda olup bitenleri araştırmamalı ayıp ve kusurları orataya çıkarmamalı bize hatalı davrandıysa affetmelidir. Allah(cc) buyuruyorki(vela tecessesü(ayıpları araştırmayın) 6- Komşunu evine bahçesine malına, mülküne ,tecavüz etmemeli ,bozmamlı,yıkmamalı,çalamamlı , komşuyu döğmemeli, küfretmemeli,zorla elindeki alamamlı, sınırına tecavüz etmemeli, arazisine veya kapısına çöp atmamalı,gölge yapan ağaç dikmemeli,gürültü yaparak komşuyu rahatsız etmemeli., televizyanu teyibi fazla açmamalı,hayvanlarına,çocuklarına zarar vermemelidir. Özetle kendine yapılmasında hoşalanmadığın şeyi komşuya yapmamalıdır. Komşunun namus ve ırzına göz dikmemeli, kapı aralarından veya camdan gizli gözetlememeli, Onun karısını vekızını kendi namusu gibi kollamalı ve gözetmelidir. Komşunun hanımıyla zina etmek ise en büyük günahtır. Peygamberimiz(sav) buyurduki. HADİS:’Adam öldürmekten daha büyük günah nedir? bilirmisiniz.”Komşunun karısıyla zina yapmak. Komşusununn karısıyla zina yapanın günahı 10 kadınla zina yapanın günahından daha büyüktür.(Buhari -tefsir-2-3,müslim iman-142,ebu davut-50) 7-İyi bir komşu olmalı evini arazini satarken önce komşuya teklif etmelidir.(şufa hakkı) Senin yerinden yol,su,v.b arazinden geçmek isteyen komşuna engel olmamalısıni Peygamberimiz(sav) buyurduki. HADİS:’Satmak istediğin evi ,arsayı, komşuna sormadan satamazsın. Zaruri ihtiyaç için yol,su v.b arazinden geçmek isteyen komşuna engel olamazsın.(Tirmizi-ahkam-31,Ebu davut büyü-73,İbni mace şufa-1. cilt- sayfa-2) Sayın okurların konuya son verirken Şu ayetle son veriyorum. AYET:”Yakın komşuna ve uzak komşuna mutlaka iyilik et(vecarizil gurba velcarilcunubi)(Nisa suresi- ayet) İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD) Kıymetli okuyucularım. Hukukul ibad kul hakları demektir.hukuk hakkın çoğulu, ibad ise abd(kul) in çoğuludur. Bu terim fıkhi terimdir. Türkçemizde kul hakları olarak kullanılır. İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD) Haklar genel olarak 4 kısma ayrılır. 1-Sadece Allaha ait olan içinde kul hakkı olmayan haklar.Bunlara örnek iman,ibadet ve yasaklar sayılabilir. 2-Sadece kullara ait olan haklar. Bunlara örnek kişinin alacakları,diyet(kan bedeli),telef edilen mal bedeli gibi kişisel meselelerdir.Bunları kişi dilerse bağışlar. Dilerse bağışlamaz. 3-Allah ve kul hakkının bir arada old…uğu ancak Allah hakkının daha fazla olduğu haklar. Mesela bir kişiye zina iftirası atmak kul hakkı olduğu halde toplumu fuhuşa,fitneye,karışıklığa,deikoduya sürüklediği için Allah hakkı daha fazladır.Yani iftiraya uğrayan hakkını helal etse bile Allah bu iftirayı atanı affetmiyecek cezasını hem dünyada hemde ahirette verecektir. Bugün buna kamu hakkı diyoruz. 4-Allah ve kul haklarının bir arada olduğu ancak kul haklkının fazla olduğu haklar. ki bu haklarda ikiye ayrılır.1-MADDİ HAKLAR:2- MANEVİ HAKLAR. MADDİ KUL HAKLARI AYET:”Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bilip dururken insanların mallarınndan bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere (yetkili mercilere rüşvet olarak )vermeyin”.(Bakara suresi ayet 188) Her ne sebeble olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanları Allah(cc) zalim olarak nitelemektedir. Nitekim Kuran-ı Kerimde ş…öyle buyuruyor AYET:”Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir.İşte böylelerine acıklı bir azap vardır.”(şura suresi ayet 42) Yine başka bir ayette şöyle buyrulur. AYET:”Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.”(Ali imran suresi ayet 151).Başka bir ayette ise AYET:”.Zalimler için yardımcılar yoktur.(maide ayet 72) yine başka bir ayette . AYET:”Bilinizki Allahın laneti zalimlerin üzerinedir.(huccurat ayet 12) Zalimler hakkında Kuran-ı kerimde birçokayet mevcuttur. KUL HAKKIYLA İLGİLİ HADİSLER HADİS:”Zülümden kaçını zira zulum kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır.Şuhh(cimrilik ve hırs) tan kaçının zira şuhh sizden evvelkileri helak etti. Cimrilik ve hırs onları birbirinin kanlarını dökmeye haramları helal saymaya sevk etti(Müslim Riyazüssalihin sayfa-186) başka bir hadisi şerifte ise HADİS:”Kim bir karış kadar yere zulmederek sahip çıkmak iste…rse yedi kat yerler boğazına geçirilir./buhari-Müslim Riyazüssalihin -sayfa-188) yien bi başka hadisi şerifte şöyle buyrulur. HADİS:”Allaha andolsunki sizden biriniz hakkı olmaksızın bir şeyi alırsa Kıyamet günü onu yüklenerek yüce Allahın huzuruna varır. Sizden birinizin baıran deveyi,böğüren sığırı,meleyen koyunu bunların hangisini yüklenerek Allahın huzuruna çıkacağını bilemem. Sora ellerini kaldırdı da ”Ya Allah tebliğ ettimmi” buyurdu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin sayfa-190) Başka bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. HADİS:”Kimin yanında kardeşinin vakarını sarsan husustan veya değeri olan birşeyden zulum ile elde edilmiş bir hak varsa altın ve gümüşün olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bu dünyada iken helaleşsin Yoksa eğer sevabı varsa onun sevabından yaptığı haksızlık kadar alınacak hak sahibine verilecektir. Şayte sevabı yoksa hakkını yediği kişinin günahları hak yiyene yüklenecektir.Allah(cc) kendi hakkını dilerse bağışlar ama asla kul hakkını bağışlamaz. (Buhari Riyazüssalihin sayfa-190) KUL HAKKI YİYEN ŞEHİT OLMAZ HADİS:”Peygamberimiz(sav) in ağır işlerine bakan bir yardımcısı vardı. Ona Kirkine denilirdi. Bu kimse vafat ettiğinde Resulu ekrem(sav9 o cehennemdedir buyurdu. Ona ait eşyaya bakmaya gittiler. Ganimet malında çalınma bir elbise buldular. Çaldığı bu elbise onun cehenneme girmesine sebep oldu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin-191) yine başka bir hadsi şerifte şöyle buyrul…ur. HADİS:”Kim bir müslümanın hakkını yemin ederek alırsa allah ona cehennemi vacip; cenneti haram kılar. Buyurduki bunun üzerine sahbiler ya resulullah azda olsa bilemi diye sordular Resulullah (sav) :” Misvak ağacından kesilmiş küçük bir dal bile olsa buyurdu.(Müslim Riyasüssalihin -192) Peygamberimiz (sav) kul hakkıyla ölen bir kişi savaşta savaşıp şehit bile olsa cehennemliktir buyurdu. aman Allahım ne korkunç bir hak Sayın okurlarım lütfen bu hadisi şerifi iyice okuyun işte hadisi şerif. HADİS:”Hayber harbi olsuğu gün sahabilerden bazıları gelip dedilerki falanca şehittir falancada şehittir. dediler. nihayet bir ölünün yanından geçtiler. Buda şehit olmuş dediler. Peygamberimiz(sav)” Hakikat ben onu çaldığı elbise ile cehennemde olduğunu görüyorum ” buyurdu.(Müslim Riyazüssalihin0193) GERÇEK MÜFLİS HADİS:”Müflis kimdir bilyormusunuz? diye peygamberimiz yanndakilere sordu. Onlarda Müflis parasını, malını kaybetmiş iflas etmiş kişidir dediler. Peygamberimiz(sav) Hayır asıl müflis Kıyamet günü namaz,oruç,ve zekat, sadaka vesaire sevabıyla birliktegelip Fakat şuna söğdü,şuna iftira attı, şunun kalbini kırdı, şunun malına ,zarar verdi,şunun hakkını yedi, şuna ırzına namusuna, canın…a zarar verdi. diye amel defterine yazılmış kimsedir. Yaptığı iyiliklerin ,ibadetlerin, hayırların sevabı hakkını yediği kişilere verilir.Eğer Kul borcunu ödemeye sevapları yetmezse o kişilerin günahları onun üzerine yüklenir. Ve bu günahlarla birlikte cehenneme girer.(Müslim riyasüssalihin sayfa 195) Kıymetli okuyucularım Bakınız Allah(cc) Kuran-ı kerimde ne buyuruyor. AYET:”Kim bir cana haksız yere öldürerek kıyarsa bütün insanları çöldürmüş gibi günah kazanır. Kimde bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanır.(Maide suresi ayet-32) BOYNUZLU KOYUN BOYNUZSUZA HESAP VERECEK Kıymetli okuyucularım. Bu dünyada yapılan herşey karşılığını bulacaktır. (miskale zerretin hayreyyereh miskale zerretin şerreyyereh İnşirah suresi) Zerre iyilikte zerre kötülükte karşılığını bulacaktır. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Yapılan iş Allahın hakkına giriyorsa o gafurdur, rahimdir,rahmandır,ğufrandır,dilerse affeder ki affedeceğini birçok ay…ette bize açıklıyor bize Kuranı kereimde Ancak eğer yaptığımız iş kul hakkını ilgilendiriyorsa kul derken sadece insan olarak düşünmeyin hayvan bitki allahın yarattığı herşey; işte o zaman Allah (cc) karışmıyor. Hak sahiplerini karşı karşıya bırakıyor.Bakınız bu hususupeygamberimiz(sav) ne güzel ifade ediyor.Lütfen bu hadisi defalarca dikkatle okuyun. düşünün koyun hakkını alacaksa biz ne olacağız. HADİS:”Haklar kıyamet günü elbette sahiplerine verilecektir.Hatta boynuzlu koyun baynuzsuz koyuna hesap verecektir.Boynuzsuz koyunu döğen boynuzlu koyun; boynuzsus koyuna hesap verecektir.(Müslim Riyazüssalihin Sayfa -187) Kıymetli okuyucularım yazıma son verirken kendimi ve sizlewri bir kez daha uyarıyorum aman ha Kul hakkıyla mahşerde huzura varmayalım sevaplarımızı başkasına verip başkaların günahını yüklenerek müflis olarak cehennemi boylamayalım.Allah(cc) bizleri kul hakkı yemekten korusun Amin.

Hiç yorum yok: