Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

SEVGİ- TAKVA

İSLAMDA SEVGİ SEVGİSİZ HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZ Kıymetli okuyucularım sevgi insanlara doğuştan gelen bir duygudur. Sevgi topluma huzur ve kardeşliği getiren birleştirici unsurdur. Kuran-ı kerim kalplerin birleştirilmesine özel önem verir. Nitekim bakınız cenab-ı hak Kuran-ı kerimde ne buyuruyor. AYET:(vellefe beyne gulubihim)”Ve Allah(cc) onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan herşeyini verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin.Fakat Allah(cc) onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir hikmet sahibidir.”(Enfal suresi 63. ayet.) Bu ayetten açıkca anlaşılacağı gibi sevgi Allahtandır. İnsanın kalbi Allah tarafından doldurulmuştur. Sevgisi olmayan bir kalp düşünülemez. Allah(CC) her yarattığı canlıyı sevgiyle donatmıştır.Peygamberimiz (sav) sevginin ne kadar önemli olduğunu bakınız şu hadisi şerifinde nasıl belirtiyor. HADİS:”Ruhum kudret elinde olan Allaha yemin ederimki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçede iman etmiş olmazsınız”(Riyazüssalihin sayfa 289-Müslim) Görüldüğü gibi sevgiyi imanla bir tutmuştur. Allah(cc) için birbirini sevenleri kıyamet günü bağışlayacaktır. Nitekim peygamberimiz(/sav) buyuruyor. HADİS:”Allah(cc) kıyamet günü buyuracak Benim için birbirini sevenler nerede ?Himayemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde ben onları gölgemde himaye edeceğim.”(Riyazüssalihin sayfa 288- müslim) Yine peygamberimiz (sav) buyurduki. ALLAH İÇİN SEVEN CENNETE GİRER Görüldüğü gibi sevgiyi imanla bir tutmuştur. Allah(cc) için birbirini sevenleri kıyamet günü bağışlayacaktır. Nitekim peygamberimiz(/sav) buyuruyor. HADİS:”Allah(cc) kıyamet günü buyuracak Benim için birbirini sevenler nerede ?Himayemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde ben onları gölgemde himaye edeceğim.”(Riyazüssalihin sayfa 288- müslim) Yine peygamberimiz… (sav) buyurduki HADİS:”Bir adam başka bir köydeki din kardeşini ziyarte gidiyordu. Allah(cc) onun yoluna bir gözcü koydu. O kimse meleğin yanından geçerken melek: Nereye gidiyorsun ? dedi. Şu köydeki din kardeşimi ziyarete gidiyorum diye cevap verdi. Melek: Onunla bir işin mi var? diye tekrar sordu. Hayır herhangi bir işim yok sadce Allah için o kişiyi seviyorum başka bir amacım yok dedi. Melek: Ben Allahın sana sen o din kardeşini sevdiğin gibi Allah da seni sevdi. Bunu bildirmek için görevlendirdiği meleğim dedi.(Müslim Riyazüssalihin sayfa 279) Yine başka bir hadisi şerifinde peygamberimiz(sav ) buyurduki. HADİS:”Aziz ve celil olan Allah(cc) buyurduki: Benim için birbirini sevenler yokmu?onlar için peygamberlerin ve şehitlerin imreneceği nurdan yapılmış olan minberler cennette onları beklemektedir.”(Tirmizi- Riyazüssalihim sayfa 290) Kıymetli okuyucularım şüphesiz sevginin en büyüğü Allah sevgisidir. Allah(cc) hem kullarını sever hemde kullarının onu sevmesini ister.Nitekim bakınız Allah(cc) kuran-ı kerimde ne buyuruyor. AYET:”Deki eğer Allahı seviyorsanız. bana uyunuzki Allahta sizi sevsin.ve günahlarınızı bağışlasın. allah(cc) bağışlayıcı ve ve esirgeyicidir.”(ali imran 31 ayet) Bu ayetten şunu anlıyoruzki Allah(cc) sadece kendisini sevmemizi değil kendi sevdiği peygamberinide sevmemizi istiyor. Bizlerde öyle değilmiyiz. Bizim değer verdiğimiz sevdiğimiz birini başkalarıda sevsin değer versin istemezmiyiz.? Değerli müminler ne yazıkki bizler sevdiklerimize bağırıp çağırıyoruz. azarlıyoruz. kızgınlığımızı söylüyoruz. bildiriyoruz. Ama onu sevdiğimizi söylemeye çekiniyoruz. Halbuki ona sevdiğimizi söylesek hem o mutlu olur. hemde biz mutlu oluruz. Halbuki peygamberimiz sevdiğimiz kişiye onu sevdiğimizi söylememiz gerektiğini bize bildiriyor.Peygamberimiz (sav) buyuruyorki HADİS:”Bir kimse din kardeşini severse ona sevdiğini haber versin.(Tirmizi-Riyazüssalihin sayfa 291) Bu konuda birçok hadisi şerif mevcuttur. Kıymetli ana babalar çocuklarınıza sevginizi gösteriniz. Kıymetli karı kocalar birbirinize sevginizi gösteriniz. Kıymetli gençler sevginizi arkadaşınıza belirtiniz. Kıymetli öğretmenler öğrencinize, kıymetli patronlar çalışanınıza, kıymetli amirler memurlarınıza sevginizi gösteriniz. göreceksiniz hem siz mutlu olacaksınız hemde karşınızdaki. yazıma son verirken Allah(cc) den önce kendisini sevmemizi , onunda bizi sevmesini,onun için birbirimizi sevmemizi sevdiklerini bize sevdirmesini,kendisi için birbirimizi sevmemimizi niyaz ediyorum. Ve şu hadisi şerif mealiyle bitiri yorum HADİS:”Kimde 3 meziyet bulunursa kamil iman sahibidir. 1-Alllah ve resulu kendisine başkalarından daha sevimli olmak. 2-Bir kimseyi severse ancak Allah için sevmek. 3-İman ettikten sonra küfre düşmekten ateşten kaçar gibi kaçınmak.(buhari-müslim-riyazüssalihin sayfa-288) İSLAMDA TAKVA TAKVA: Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahlardan kaçınmakta;Allahın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek. Allahın himeyesine girmek. Emrini tutup, azabından korunma anlamında kurani bir terimdir. Takva sahibi olan kişilere Muttaki denir(Ragıbel isfahani Caribil kuran-530) Kuran-ı kerimde takva 3 mertebede ifade edilmiştir. 1-Ebedi olarak cehennemde kalmamak için iman edip şirkten sak…ınmak. Ayeti kerimede şöyle buyrulur. AYET:” O Zaman inkar edenler kalplerine taassubu ,cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahta elçisine ve müminlere sukunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu.Zaten onlar buna pek layık kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.(Fetih-26) 2-Büyük günahlardan kaçınmak , küçük günahları tekrar ,tekrar işlemekten kaçınmak. ve farzları eda etmek. Bu hususta Allah(cc) kuran-ı kerimde buyuruyorki. AYET:”O(Peygamberlerin gönderildiği ülkeler) ülkelerin halkı inansalar ve takva üzerine hareket edip (Allahın azabından) korunsalardı. Elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket(ve bolluk) kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Bizde kazanmakta oldukları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik.(Araf-91) Takvanın mertebelerinden üçüncüsüde şudur. 3- Bütün benliği ile Allaha dönmek. ve insanı allahtan alıkoyan herşeyden uzak durmak. İşte hakiki takva budur. Allah)cc) Kuran-ı kerimde inanan müminlerden bu takvaya sahip olmaları istenmektedir. AYET:” Ey iman edenler . Allahtan ona yaraşır şekilde korkun. Ve ancak müslümanlar olarak can verin. (Ali imran-102) Bu ayetin tefsiri olan başka bir ayeti ke…rime de şöyle buyrulur. AYET:”O halde gücünüz yettiği kadar Allahtan korkun. Dinleyin itaat edin. Kendi iyiliğinize olarak itaat edin. Kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.(tegabun-16) Sayın okurlarım. Bu üç mertebeden birincisi iman edip şikten korunma, ikincisi insanın kendisi ile diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takva, üçüncüsü ise insanın kendisi ile allah(cc) arasındaki direkt bağdır. Bunada ihsan denir.(Elmalılı h. yazır-hak dini-3. cilt-1807) Nitekim peygamberimiz(sav) ihsan hakkındaki bir soruya şöyle cevap vermiştir. HADİS:” İhsan Allahı görüyormuş gibi hareket etmendir.Sen onu görmüyosun ama o seni şüphesiz görüyor.diye cevap vermiştir.(BUhari iman-37-müslim-iman-57-Ebu davut- sünen- 16) Peygamberimiz(sav9 takvanın 2. mertebesini şöyle açıklar. HADİS:” Helal belli haramda bellidir. Fakat bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. bu nedenle şüpheli şeylerden kaçınan dinini ve ırını temiz tutmuştur. Şüphelere düşen haramada düşmüş olur. Nasıl koruluğun etrafında koyun otlatan çobanın koyunlarının her an koruluğa girme ihtimali varsa . şüpheli şeylerden korunmayanın harama düşme ihtiyacı o kadar mümkündür. haberiniz olsunki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allahın koruluğuda haramlardır.(Buhari- iman- 39,müslim-müsakat-37,Ebu davut-büyü-3, Tirmizi- Büyü-1) Takva konusunda kuran-ı kerimde birçok ayeti kerime mevcuttur.işte ayetlerin bir kısmı AYET:” Muhakkaki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır.(Huccurat-13) AYET:” Onların ne etleri ne kanları Allaha ulaşır. Fakat sadece sizin takvanız ulaşır.Sizi hidayete erdiğinden dolayı Allahı büyük tanıyasınız diye (Hac-37) AYET:” Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmı…ş olup., genişliği yer lere ve yerler kadar olan cennete koşun.((Ali imran -133) Sayın okurlarım müttakiler yani takva sahipleri için de birçok ayeti kerime mevcuttur. Kuran-ı kerimin hemen başındaki ayetler müttakiler içindir. AYET:”O kitap (kuran) onda asla şüphe yoktur. O muttakiler(sakınanlar ve arınanlar) için bir yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar.Namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallarından Allah yolunda harcarlar. Yine onlar Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. (hz. muhammede ve ondan önce indirilen kutsal kitaplara) ahiret gününede kesinkes inanırlar. İşte onlar rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Ve kurtuluşa erenlerde ancak onlardır.(Bakara1-5) başka bir ayette AYET:” Şüpheisz Allaha isyandan kaçınanlar(müttakiler) Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı.(Zariyat-15-16 Takva konusunda birçok ayet mevcut isede bir ayet meali daha yazarak hadisi şeriflere geçmek istiyorum. AYET:”Allah bu (ahiret) gününün şerrrinden onları(muttakiler) korumuştur.(İnsan-11) bu konuda ki hadisi şeriflerden bazıları şunlardır. peygamberimiz(sav) buyurduki. HADİS:” Ey insanlar Rabbiniz birdir. Babanız birdir.Hepiniz ademdensiniz.Ve ademde topraktandır. Allahın yanında en üstün olanını…z. takvası en fazla olanınızdır. Arapların arap olmayanlara üstünlüğü ancak takva iledir. (Veda hutbesi-Hutebi arab-mısır-157) HADİS:”Arabın arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.(ahmet b. hanbel-5 cilt-411) HADİS:”Allaha karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim.(Ebu davut-sünen-5) HADİS:”İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey onun Allaha karşı duyduğu takvasıdır.(Ahmet b. hanbel-2. cilt-392-442) Sayın okurlarım. Takva yüce Allahın inana kulları için işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır.Takva müminin kemale erme sebebidir. Takvası olmayan mümin kamil iman sahibi olamaz. Peytgamberimiz(sav) in şu hadisi şerifi ile son vermek istiyorum. HADİS:” Ya Allah senden hidayet,takva,iffet,ve gönül zenginliği isterim.(müslim- Riyazüssalihin-84)

Hiç yorum yok: