Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

TEVBE- KURAN

        
                              İSLAMDA TEVBE
İSLAMDA TEVBE
TEVBE:Geri dönmek rucu etmek ,pişman olmak,nedamet duymak,yaptığı günahı bırakıp Cenab-ı hakka yönelmek demektir..Bu itibarla tevbe kul hakkında günahtan dönmeyi Rabbimiz hakkındada Cezalandır madan dönmeyi ifade eder.Yani kul Rabbine döner Rabbide onu kabul eder.Ve onu cezalandırmaktan vazgeçer.Çünkü Allahın 99 ism…inden bir taneside Tevvabtır..Tevbeleri çokca kabul eden demektir.İslamda tevbe Allah yönünden yapılan kötülüğü işlenen günahı affedip bağışlamaktır.Kul yönünden ise yaptığının günah ve kabahat olduğunu bilip.onu bırakıp terketmek ;Allaha yönelmek onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak suretiyle olur.Allaha sığınıp ondan af ve bağışlama dilemek pişman olarak yanlız ona yalvarmak demektir.Allah(CC) rızası için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir.mesela rejim yapmak için tutulan oruç,spor yapmak için. kılınan namaz. Nasıl kabul değilse yani bu ibadetleri yaparken niyetimizin Allah rızası olması gerekiyorsa; Nasılki niyetler amellere göre ise günahlarda öyledir. İçki den tevbe eden insan içki günah olduğu için tevbe etmelidir. yoksa cimrilikten dolayı parasını esirgediği için.Bedeni zarar görmemesi için, veya başkalarına mahçup olmamak için yapılan tevbe kabul değildir.Çünkü tevbe aynı zamanda bir ibadettir.Allah karşı işlenen bir suçtan dönmek için Allaha verilen bir sözdür.Aynı şekilde erkeklikten kesilmiş bir erkeğin zina yapmamaya tevbe etmesi geçerli değildir.Çünkü o günahı değil günah onu bırakmıştır.Tevbenin kabul olabilmesi için tevbeyi yapanın günah işemeye gücü yeter olduğu halde vazgeçmesi lazımdır.Günahlara dalarak yüce yaratanını unutmuş olan kul tevbe etmekle Allahı hatırlamış ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek bu şuur içinde Allaha olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle bu inancının gereği olan iş ve davranışlarıda yerine getirmeye başarmıştır.İkinci olarak bu kul işlemiş olduğu günahlarına bakarak Ben Allahın kötü kulu oldum düşüncesiyle ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtul.Bu yeni umut ve inançla Rabbine daha fazla bağlanıp yaklaşarak emirlerini yerine getirmeye ve yasak ettiklerinden kaçınmaya son derece gayret gösterir.Çünkü insanoğlu geleceğe dönük olan ümit ve hayalleri ile hayatını devam ettirmektedir.Bu ümit ve hayalleri yıkılmış bir insanın Dünyanın çeşitli dertleri ve sıkıntıları altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için,ya devamlı olarak başkalarına zararı olmakta veya kendi canına kıymaktadır.Pekala bilinirki insanları hayata bağlayan unsurların başında umut ve inancını yeniden kazanarak hayata bağlanmakta ve yaşayışında ortaya çıkan acı durumlara katlanma konusunda yerine göre sabredip yerine göre mutlu olmasını başarabilmektedir.ve başkalarınada elden geldiği kadar faydalı olmaya çalışmaktadır
(Tevbe.104)”Allahın kullarının tevbesini kabul edeceğini sadakaları geri çevirmeyeceğini Ve Alahın tevbeyi çokca kabul eden ve çok esirgeyen olduğunu hala bilmezmi.?(müslümanlar)” yine (hud.3)”Ve taki Rabbinizden mağfiret isteyin; sonra ihlas ile ona dönün.”HADİSi KUTSİ:”Kulunun tevbesi ile Allahın hoşnutluğu yi…yeceği ve içeçeği üzerinde olduğu halde ıssız bir çölde giderken elinden devesini kaçıran ve ondan umudunu kesip ber ağacın gölgesine gelip devesinden ümidini kesmiş halde yanı üzerine yatan, böyle umutsuz haldeyken birden bire devesini yanıbaşında durduğunu görüpte yularından yapışıp, aşırı sevincinden dolayı şaşırarak Ey Allah ben senin kulunum sen benim Rabbimsin diyeceği yerde Ben senin Rabbinim sen benim kulumsun. Dediği andaki sevincinden daha fazladır.”(müslim) Sayın okurlarım tevbe etmemiz, Alahın nasıl hoşuna gittiğini görüyormusunuz. O halde ne duruyoruz hem kendi günahlarımızı affettirmek; hemde Allahı sevindirmek güzel değilmi?. Hangi aklı başında müslüman bunu istemez.Şimdi yazacağım hadiside dikkatli okuyun lütfen tevbe etmenin bir insana neler kazandırdığını görün.HADİS:”Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüş tü.Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi.Rahibe vardı 99 kişiyi öldürdüğünü kendisi için tevbe imkanı olup olmadığını sordu.Rahip yoktur dedi rahibide öldürdü. yüzü tamamladı. Sonra dünya ehlinin en alimi kimdir diye sordu bir alime yol gösterildi. Ona kendisinin yüz adam öldürdüğünü ve kendisi için tevbenin kabul olup olmayacağını sordu. oda evet dedi Allahla tevbe arasına kim girebilir.Falan yere git orda Allaha ibadet eden kişiler vardır.Onlarla beraber sende ibadet et yurduna dönme zira orası fena bir yerdir.dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarıyolda öldü.Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler.Rahmet melekleri bu adam tevbekar olarak kalben Allaha yönelerek geldi dediler.Azap melekleri ise O hiçbir hayır işlemedi dediler.Onlara bir melek geldi. onu hakem yaptılar.O melek bu adamın geldiği yolla gideceği yolu kıyaslayınız .Hangisi daha yakınsa ona göre muamele yapın dedi.Yolu ölçtüler gideceği yere daha yakın olduğu anlaşıldı. Onu rahmet melekleri aldı götürdü. Yani imanlı olduğu kabul edildi.”(buhari-müslim) Sayın okurlarım dikat ettinizmi adam bir değil iki değil tam yüz adam öldürmüş vede hiçbir ibadeti hiçbir iyiliği yok sadece iyi niyet var tevbe var. görüyormusunuz tevbenin gücünü .Ey kendini haşa Allahın yerine koyanlar biz yüz adam öldürmedik ibadette yapıyoruz tevbe de ediyoruz. Niye bizi cehenneme atıyorsunuz atmayın bizi cehenneme; Biliyoruz cennetin cehennemin tapusu sizde iyide biraz insaf edin ne olur Bak bizi yaratan Rabbim bize nice kolaylıklar sunuyor.Biz rabbimize inanıyor ve güveniyoruz. Siz alçak adi yaratıklarsınız,siz yalancı düzenbaz üçkağıtçı dünyası ve ahireti kararmış zavallılarsınız.Siz size güvenen sizi gözünde büyüten saf cahil samimi müslümanların parasıyla ,imkanları ile bağışları ile ayakta duran sürüngen köpeklersiniz. Artık müslümanlar uyanacak sizin iplığinizi pazara çıkaracaklar. Müslümanlar artık uyandı siz ne kadar onlar dünyadan haberi olmasın diye okumayı,televizyonu,gazeteyi yasaklasanızda onlar bir şekilde gerçekleri öğreniyorlar.Yakında işsiz kalacaksınız . müritlerinizden topladığınız paralarla hani cennetin tapusu karşılığında aldığınız paralarla başbaşa kalacak ama hazıra dağ daynamadığı için bitecektir ve Dünyada ve ahirette perişan olacaksınız inşaallah.
HADİS:”Ademoğlunun hepsi günah işler.Günah işleyenlerin en hayırlısı tevbe edendir.”(ibni mace.züht.30)Peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir.Herkes az veya çok gizli veya aşikar geçici veya sürekli; Bazen Allaha karşı, bazen kullara karşı bazende her ikisine karşı kul günah işler.Hiçkimse ben günahsızım d…iyemez.(Bakara.160)”Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği ortaya koyanlar başkadır.Ben tevbeyi çokca kabul eden ve çokca esirgeyenim.” Bu ayette Allah(cc) tevbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini beyan ediyor.Ancak ölüm anında yapılan tevbeyi kabul etmiyor.Mesela firavunun son nefeste kızıldenizde boğulurken yaptığı tevbeyi kabul etmediği gibi.(nisa.17.18)”Allahın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edipte sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir.İşte Allah(cc) bunların tevbesini kabul eder.Yoksa kötülük yapıp yapıpta içerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler.ile kafir olarak ölenler için tevbe yoktur. onlar için acı bir azap vardır.” Vakit varken derhal tevbe etmeli tevbeyi son nefese bırakmamalıdır.Görüldüğü gibi Allah(cc) son nefeste yapılan tevbeyi kabul etmiyor.Tevbe ettikten sonra müslümanın düzelmesini istiyor.nitekim(maide.39)”Kim haksız davranışlardan sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder.Allah(cc) çok bağışlayan çok esirgeyendir.Allah(cc) tevbe edenlere büyük müjde veriyor.Tevbe edenleri cennetin en yüksek makamına adn cennetine koyacağını bildiriyor. nitekim.(meryem.60-61)Ancak tevbe edip iman eden yararlı iş yapan iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir.Bunar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın.cennete çok merhametli olan Allahın kularına gıyaben vadettiği adn cennetlerine girecekler. şüphesiz Allah vaadinden dönmez.”HZ.ALİ:Çücuklarına şöyle söylerdi oğlum Allahtan öyle bir korkun ki bütün insanların yaptığı iyiliklerle onun huzuruna çıksan onun bunu gene kabul etmeyeceğini zannet. Oğlum Allaha öyle bir ümitle bağlanki onun huzuruna bütün insanların günahları ile çıkacak olsan genede Allahın affedeceğini zannet.”Kıymetli okuyucularım akıllı müslümanlar Allahtan ümidini kesmezler.
Allah(cc) tevbe eden, pişman olan yararlı iş yapan sonra böylece doğru yoldan gidenleri bağışlayacağını bildiriyor.Nitekim(Taha.82)Şuda muhakakki ben tevbe eden inanan ve yararlı iş yapan sonra böylece doğru yolda gidenleri bağışlarım.”(Furkan.70-71)” Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır.Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir.Allah çok bağışlayıcıdır.Engin merhamet sahibidir.Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allaha döner.”Sayın okurlarım bu ayet üzerinde biraz duralım.Bu ayette Cenab-ı hak bizim için son derece önemli bir müjde veriyor.Tevbe edeni affetmekle bırakmam günahlarını silmeklede yetinmem peki bunun daha ilerisi varmı tevbemizi kabul ediyor yetmiyor günahlarımızı siliyor. daha ne isteriz değilmi. Allahın rahmeti bitermi üstüne üstlük günahlarınıda sevaba çevireceğim buyuruyor.Bundan daha büyük bir armağan şeref, itibar,güzellik,servet ,imkan olabilirmi? Olur olur bizim Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir.Onun rahmetinden şüphe edenlere yazıklar olsun, Onun rahmetine layık olmayanlara yazıklar olsun.Teşbihte hata olmaz adamın birinin sürekli parasını çalıyorsunuz.son kez çaldığınızda pişman oluyorsunuz diyorsunuzki ben senin çok paranı çaldım ama artık pişman oldum. Alparanı geri beni affet o kişi ne yapıyor seni affediyor. Yetmiyor verdiğin parayı geri veriyor.Oda yetmiyor eski çaldıklarını affediyor oda yetmiyor sen eskiden şu kadar çalmıştın ama mademki tevbe ettin o çaldığın para kadar al sana para üstelikte benim güzel bir villam var al senin olsun orda otur. Kim yapar bunu? hiç kimse yaradanımdan başka yarabbi sana binlerce şükürler olsun .Bizi kendine kul ettin bize iman nasip ettin.(tahrim.8)”Ey iman edenler bir daha günaha dönmeyecek şekilde tevbe edin umulurki rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandımayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar .Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderde Ey rabbimiz nurunu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen herşeye kadirsin.derler.”Rabbimin verdiği müjdeleri görüyormusunuz sayın okurlarım. ne karşılığında sadece tevbe; bir ömür boyu çalışıyorsun bir ev zar zor alıyorsun ama Allah(cc) sadece tek bir tevbe karşılığnda ebedi cennet veriyor. ne güzel alışveriş Allahım.HADİS:Peygamberimiz(sav) buyurduki Ey insanlar Allaha tevbe edin ve ondan mağfiret dileyin ben günde 100 kez tevbe ediyorum.(müslim.zikr.12) Sayın okurlarım duydunuz değilmi peygamberimiz peygamber olduğu halde 100 kez tevbe ediyor ya biz bırakın gündeyi yılda 100 kez tevbe ediyormuyuz ?. İnşaalah bundan böyle edeceğiz öyle değilmi?.Yeri gelmişken söyliyeyim biz of dedikçe hocamız derdi ki of niçin çekiyorsunuz hocam bunalıyoruz rahatlamak için çekiyoruz .Derdi ki of diyeceğinize (af) deyin hem rahatlamış olursunuz hemde Allahı zikretmiş olursunuz.Hem Alaha dua etmiş olursunuz, hemde Allaha tevbe etmiş olursunuz. Derdi şimdi bende size aynı tavsiyeyi ediyorum .Sizde sevdiklerinize aynı tavsiyeyi yapınız.of değil af.(bakara .222)”Muhakakki Allah(cc) hem çok tevbe edenleri hemde çok temizlenenleri sever.”Kardeşler gelin Allahın bizi sevmesini istiyorsak bol bo tevbe edelim . Diyeceksinizki hocam tevbe edecez ama bunun yolunu yordamını bilmiyoruz. O zaman inşaalah bundan sonraki konumuz dua ve zikir hakkında olacaktır selam ve dua ile Allah(cc) bolca tevbe eden ve tevbeleri kabul olanlardan eylesin. Amin.
                                     KURANDA HERŞEY MEVCUTTUR
KURAN-I KERİMDE HERŞEY MEVCUTTUR
Kıymetli okuyucularım kuran-ı kerim herşeyi ama herşeyi açıklayan kitaptır. Peki bunu kim söylüyor. Allahın kelamı olan kura söylüyor.(yusuf.111)”(vetefzile külli şey’in)”Bu kitap(kuran)herşeyi açıklıyan bir kitaptır.” evet neymiş efendim bu kuran herşeyi açıklıyormuş. iyi ama bazı kişi…ler kurana bağlı kalınmamalı orda her aradığınızı bulamazsınız. Alimlerin sözüne bakmalısınız. diyorlar iyi ama kuran diyorki ben herşeyi açıklıyorum herşeyi açıkladığına göre ben niye alimlerin sözüne bakayım . Eğer alimlerin sözü kurana ters düşmüyorsa elbette onların sözünede bakarım ama kurana ters bir söz varsa ben kurana bakarım alime değil çünkü hiçbir alim kurandan üstün olamaz.Peki işte size başka bir ayet bakalım buna ne diyeceksiniz.(kamer.53)” Bu kitapta(kuran) büyük küçük herşey yazılmıştır.” Eee kuran diyorki büyük küçük herşey bende yazılıdır sen diyorsun ki yok sen yalan söylüyorsun sende herşey yazılı değil. Hala tatmin olmadınmı peki şu ayete ne diyeceksin(enam.59)” (vela radbin vela yabisin illa fi kitabıin mubin)”Yaş ve kuru ne varsa apaçık bu bu kitaptadır.” Bak arapçasınıda latin harflerle yazdım radbin,yabisin manaları nedir baksın okuyucularım diye yani çok açık bir şekilde yaş ve kuru kelime olarak bulunuyor işaret falan değil. evet ne diyorsun kuran diyorki yaş ve kuru herşey bu kitapta mevcuttur. Sen ne diyorsun yok sen yalan söylüyorsun sende herşey mevcut değil öyle değilmi bu şekilde sen bu ayetleri inkar etmiş olmuyormusun eğer bilerek bunu yapıyorsan kafir olmuş olmuyormusun . kuranın bir ayetini bile inkar etmek kafir olman için yeterli değilmi.? Evet sayın okuyucularım kuranda ruhların yaratıdığı günden itibaren cennet ve cehennemin kuruluşuna kadar. olmuş ve olacak,hiçbirşey yokturki bu kuranda bulunmasın bulması bilenler için aranıpta bulunmayan hiçbirşey yoktur. 2 milimitre lik küçük bir sineğe ve hatta daha küçük canlılara milyonlarca sayfalık bir teknikle vucut veren ona kalp damar ve bütün yaşam sal organları sığdıran Allah.612 sayfalık bir kitaba kainattaki hertürlü bilgiyi yüklemeye kadirdir ve yüklemiştir.Bu kitap öyle ilahi bir kitaptırki her kelimesinin ihtiva ettiği mana milyonlarca sayfaya sığmaz.Hangi soruya cevap ararasanız arayın bu kitapta mevcuttur.tabi bulma kapasitesi olana Her türlü derdin dermanı,hertürlü hastalığın şifası,her türlü problemin çözümü,bu kitapta mevcuttur.bu kitabı her okuyan kapasitesine göre birşeyler alır.1400 yıl önce bu kitabı okuyan o günkü problemlerin çözümünü bulmuş 1400 yıl sonraki bizlerde bu günkü problemlerimizin çözümünü buluyoruz. 1400 sene sonrakilerde o günkü problemlerinin çözümünü yine bu kitapta bulacaklardır.Bu kitabın mucizevi olması ve Allahın sözü olması dolayısıyla bunda şaşacak birşey yoktur.Kuran-ı kerim her devire her çağa hitap eder.bilgi seviyesi ne olursa olsun her seviyedeki inasana hitap eder.Dünyevi veya uhrevi geçniş veya gelecek,herşey ama herşey bu kitapta mevcuttur. Yaş,kuru,canlı,cansız,görünen görünmayen,dünyevi,uhrevi,akla gelen ,gelmeyen,küçük,büyük,sosyal,fenni,ilmi,psikolojik,siyasi,aklınıza hangi bilim ve ilim dalı gelirse gelsin kuranda mevcuttur.Esasında insanın ilmi kapasitesi ne kadar gelişirse gelişsin,bu kitabın ilimi kapasitesinin dışına çıkamaz. Edebiyatçilar ne kadar edebi eserler yazarlarsa yazsınlar.Bu kitap kadar edebi kitap yazamazlar, şairler ne kadar güzel şiir yazarlarsa yazsınlar bu kitabın şiirsel anlatımına ulaşamazlar.Tarihçiler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu kitabın ulşatığı tarihsel verilere ulaşamazlar.bilim adamları ne kadar uğraşısa uğraşsın bu kitabın bilimsel yapısına ulaşamazlar.Müzisyenler ne kadar güzel şarkı türkü ilahi üretirse üretsin kuranın verdiği hazzı insanlara veremezler.Kalplere verdiği manevi duyguyu veremezler.Bugüne kadar yapılmış ve kıyamete kadar yapılacak olan bütün icatların kaynağı kurandır. yani bütün icatlar kurandan ilham alınarak icat edilmekte bundan sonra yapılacak olan icatlarda kurandan ilaham alınarak icat edilecektir.
ECNEBİ ALİMLER İCADLARINI KURANDAN ESİNLENEREK BULDULAR
Kuran-ı kerimde açıkça belirtilen konular ne yazıkki yüzyıllar sonra ecnebiler tarafından keşfedilmiş Kuran dan ilaham alarak kuranı incelenerek bu icatlarları yapan yahudi ve hiristiyanlar. buldukları icatları biz müslümnlara milyarlarca dolara satmışlardır. her türlü karları olmuştur. Sadece maddi değil manevi olarakta islama büyük darbe vu…rmuşlardır. şöyleki kurandan ilham aldıkları halde islamın geri bir din olduğunu hiristiyanlık ve yahudiliğin ileri bir din olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır.kuranın çağ dışı bir kitap olduğunu müslümanlara inandırmya çalışmışlardır.Böylrce hem müslümanları kuranda uzaklaştırmışlar. hemde müzlümanları sömürmüşlerdir.lisede okuyan herkes bilirki bize öğretilen şey teknık icatların tamamının 16.17. yüzyıllarda hiristiyan ve yahudi alimlerince icat edildiğini bunların içinde bir tek müslüman olmadığını bize öğretmişlerdir. gerçi biz islam alimleri yazumızda bunun böyle olmadığını ispatladık şimdide onların yaptığı icatların kurandan ilham alınarak yapıldığını ispatr edeceğiz inşaallah. onların 300 400 sene önce bulduklarını iddia ettikleri şeylerin 1400 sene önce indirilen kuranda olduğunu çok açık şekilde göreceksiniz.Konuya geçmeden kafalarda oluşabilecek şu iki soruya cevap bulalım . Mdemki kuran-ı kerimde bütün bu icatlar vardır mevcuttur neden yüzyıllardır gelen binlerce islam alimi bu ayetleri farkedememişlerdir.? Milyonlarca müslüman bu kitabı okuyup dururken ayetlerin meallerini okurken hele hele araplar kendi dillerinde olan kuran ayetlerindeki bu açık seçik ayetleri nasıl olurda farketmezler. Masıl olur bir ingiliz bir alamn anlar. Bunun sebebi şudur.Müslüman alimler tefsirciler.Kuranın uhrevi bir kitap olması yönünü ele alıp dünyevi ve maddi yönünü görmezden gelmişlerdir daha doğrusu muaviye veoğlu yezit kuranı kerimi yaşayan bir kitap olmaktan çıkarmışlardır. Kuranı kerimin arapaçasının okunması gerektiğini, mealini okumanın günah olduğunu, mealle amel etmenin günah olduğunu kuranı ancak alimlerin anlayacağını,normal vatandaşın kurandan birşey anlayamıyacağını, bazı ayetlerin hükümlerinin kaldırıldığını,ayetlerin çoğunun Allahtan başka kimsenin anlayamıyacağı ayetler olduğunu (Allah mademki anlaşılmayacaktı süs olsun diyemi o ayetleri indirdi tövbe ya)yani müteşabih ayetler olduğunu nesh eden ve nesh edilen ayetler olduğunu,kuranı tefsir etmenin çok büyük bir günah olduğunu , hatta müslümanların bilimle, teknikle, kültürle, sanatla ilgilenmelerinin çok biyik günah olduğunu bu ilimlerin gavurlara ait olduğunu, yeni icat edilen teknik aletleri kullanmanın çok büyük günah olduğunu gavur icadının kullanılamıyacağını müslümanlara inandırmışlardır. Abarttığımı düşünüyorsunuz değilmi. Öyle sanın keşeke öyle olsa bliyormusunuzki bu memlekete matbaa avrupadan tam 400 yıl sonra girmiştir evet ne yazıkki bu bağnaz yobaz kafalar yüzünden 400 yıl müzlümanlar ilimden okumaktan bilimden geri kalmışlardır ve hala bu 400 yıllık açık kapatılamaıştır. gerekçe nedir gerekçe gzvur icadı olmsıdır. bırakın eskjiye gitmeyin bugün bile televizyon,telefon,bilgisayar gavur icadır diye kullanmayan gerici yobazlar mevcut. Onlara yobaz dedim diye kızacaklar ama az sonra yazacağım ayetleri okuyunca kuranın ne kadar ilerici kendilerinin ne kadar gerici olduklarını anlayacaklardır.
BAŞKA GEZEGENLERDE CANLI VARDIR
Sayın okurlarım şimdi hamsofuların ayetleri nasıl anladığını bilim adamlarının nasıl anldığını görelim. (rahman.19-20)”İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştik. aralarında bir engel vardır.birbirlerine geçip karışmazlar.” Yine(furkan.53)”Birinin suyu tatlı susuzluğu giderir. diğerinki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve onların aralarına bir engel aşılm…az bir sınır koyan odur.” Şimdi bu iki ayeti din adamları Allahın cennette insanlara bahşedeceği bir lutuf bir ikram olarak algılamıştır.Yüzyıllar boyunca müslümanlar bu olayın cennette vuku bulacağına inanmışlardır.Elbette cennette bu ve bunun gibi nice ikramlar olacaktır. ancak burada önemli olan husus teknik bilgiden yoksun olan deniz araştırmalarında ileri tekniğe sahip olmayan müslümanlar elbette bu olayın dünyada da olabileceğini bilemezlerdi Ancak yüzyıllar sonra deniz altı araştırmacısı kaptan kusto atlas okyanusunda bu olaya şahit olmuştur.ve bu olayın 1400 yıl önce kuran-ı kerimde olduğunu öğrenince müslümanlığı seçmiştir.Demekki gerici olan islam değil müslümanlardır.Başka bir örnek (şura.29)”Yedi kat gökleri ve yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratmasıda onun delillerindendir.O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir.” şimdi bu ayetten din adamları ne anlıyor bilim adamları ne anlıyor.Din adamları bütün ayetleri gayp alemiyle bilinmeyen görünmeyen ruhani varlıklar, melekler,v.b 7 kat yerin dibindede şeytani verlıklar cin v.b canlılar olduğunu göze görünmeyen bu canlıların kıyamette bir araya geleceklerini anlamışlardır.halbuki bilim adamları Bu ayetten yola çıkarak göklerin yedi tabakadan oluştuğunu teleskopla incelemişler ve kuranın 1400 sene önce bildirdiği 7 tabakayı atmosfer,stratosfer,mozosfer gibi latince kelimelerle sanki kendileri bulmuş gibi ortaya çıkmışlardır.7 kat yerdeki tabakalarıda tesbit etmişlerdir. ve bu ayette adı geçen canlıları aramaktadırlar.Bugün nasa merkezinde milyarlarca dolar para harcanarak harıl harıl çalışılmakta gökyüzünde canlılar aranmaktadır.aya çıkılmış şimdide marsa keşif uçağı gönderilmiş marsa insan gönderme hazırlıkları başlamıştır.Adamlar aya otel yaptılar turist getirecekler biz sofiler hala ay nurdur aya ayk basılamaz onalar aya çıkmadılar yalan söylüyorlar gibi masallarla hem kendilerini hem bizi yanıltıyorlar.Amerikalı uzaya çıma hazırlığını yaparkende kurandan faydalanmıştır.Önce atmosfer delinip geçilebilirmi bunun hesapları yapılmış sonra şu ayete bakılarak bunun zor olduğunu anaca imkansız olmadığını anlamışlar ve atmosfere büyük bir enerji gücyler hizdrojen ve atom enerjisi gücüyle ve atmosferin sıcaklığına ve sürtünmeye dayanıklı alaşımlar yaparak atmosferi delip uzaya açılmayı başarmışlardır işte onlara yol gösteren ayet.(rahman.33)” Ey imsan ve cin toplulukları eğer göklerin ve yerin çerçevesinden çıkp gitemeye gücünüz yetiyorsa geçin ancak büyük bir güçle bunu başarabilirsiniz.” bu ayeti din adamlarımız allahın insanlara bir tehdiddi olarak algılamışlar. Asla bunun başarılamayacağını analmışlar ve öyle aktarmışlardır. Halbuki Bu ayet incelendiğinde ayetin sonunda bunu anacak allah başarır dense idi doğru idi fakat böyle bir şey denmiyor açık kapı bırakılıyor.büyük bir güçle bunu başarabilirsiniz deniyor işte nasadakiler buna dayanarak atmosferi delmeyi başarmışlardır DÜNYANIN- GEZEGENLERİN VE MADDENİN EN KÜÇÜK PARÇASI ATOM ÇEKİRDEĞİNİİN KENDİ ETRAFINDA DÖNDÜĞÜ KURANDA MEVCUTTURSayın okuyucularım lisde okuyan herkes dünyanın döndüğünü ilk bulanın galile 81700) olduğunu . bilir ama hiçbiri galileden 1100 yıl önce şu ayetin açıkca sadece dünya değil,güneşin ,ayın,gezegenlerin kendi etrafında döndüğü gibi güneşin etrafında da döndüğünü bize açıkça bildiriyor.Peki …nasıl oluyorda bu kadar açık ayet olmasına rağmen müslümanlar bunu anlayamıyor.Anlıyorda kimse cesaret edip açıklıyamıyor neden çünkü kuranı açıklamak büyük günah ayetlere yorum getirmek günah kim yorum yapabilri sadece muaviye ve yezit yorum yapabilir. imamı azam böyle bir hata yaptı yani ayetlere yorum getirmeye kalktı hapse atıldı ve hapiste öldü. onun gibi nice alimler ya hapiste öldüler ya öldürüldüler ve zaten yazdıkları kitaplar imha edildi yakıldı ve muaviyenin yezidin keyfine göre zorla kitap yazdırıldı bize ulaşan kitaplar işte o kitaplardır yani zorla yazdırılan ve muaviye ve yezdin ve onların adamlarının istediği şekilde yazılan lkitaplardır.işte ayet(neml.88)” Sen dağları görürsünde onları yerinde durur sanırsın oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler.Bu herşeyi sapasağlam yapan Allahın sanatıdır.Güneş ay ve gezegenler kendi yörüngeleri etrafında dönerler.” işte başka ayet(enbiya .33)”O geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı bütün gezegenleri yaratandır.her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” Sayın okurlarım bu ayetler o kadar açıkki 1000 yıl bu ayetleri müslüman alimlerin çözewmemesi mümkün değildir anlayamaması mümkün değildir. Sizce de bunda bir bit yeniği yokmudur. işte size bir başka gariplik yağmurun bulutların birleşmesiyle meydana geldiğini bulan kişi franklin(1742) yılında bulmuştur. Halbıki ondan yine 1100 yıl önce kuran-ı kerim bakın nasıl açık ve net yağmurun oluşumunu bize gösteriyor. buyrun ayetleri okuyun siz karar verin(nur.43)” Görmüyormusun Allah bulutları sürer sonra onları toplar.sonra onlar birbiri üzerine yağar.sonra onların arasından yağmurun çıktığını görürsün.”(hicr.22)” Aşılayıcı rüzgarları gönderip gökyüzünden yağmur yağdırdık size onu içirdik yoksa siz onu toplayamazdınız.” şimdi soruyorum size bu ayetlerin ne demek istediği gayet açık değilmi. yağmurun nasıl oluşacağını çocuğun bile anlayacağı bir sadelikte ve kolaylıkta bize sunmuyormu. sunuyor peki nasıl oluyorda o kadar büyük alimler yetiştirmiş olan islam aleminden bir Allahın kulu çıkıp bu ayetleri yorumlamıyor çünkü kuranın ayetlerini yorumlamak büyük günah haram nasıl çıldırma nasıl kahretme nasıl vah etme nasıl beddua etme islama verilen zararları görüyorsunuz değilmi allah hakkımız kadar her müslümanın tek tek hakkı kadar ver belalarını yarabbi tüm bu islam aleminin günahlarını sırtalarına yükle onları kahru perişan ayle yarabbi. işet başaka bir konu başka bir ayet. (kıyame1-4) ” Kıyamet gününe yemin ederim ve kendini ayıplayan (nefsi levvame9 nefse yemin ederimki insan kemiklerini toplayamayacağımızımı sanıyor.evet biz onun parmak uçlarını bile düzetmeye kadiriz.” Bu ayetide ne yazıkki (1884) yılnda ingilterede anlıyorlar ve insanların parmak uçlarının hiç birinin birbirine uymadığını farkediyorlar.” yani kuranın inzalinden tam 1200 yıl sonra vah anam vah boşa geçen tam bin yıl aman allahım. CANLI CANSIZ HERŞEY KONUŞUR VE ALLAHI ZİKREDER
1400 yıl önce inzal olan kuran-ı kerimde yüce Allah(cc) canlı ve cansız herşeyin ama herşeyinAllahı zikrettiğini ve Allaha secde ettiğini bize bildiriyor. maalesef bizler bu ayetlerin içeriğini bilmediğimiz teknikte ve bilimde geliştirilmediğimiz önümüz kapatıldığı için islami ilimlerin dışında ki ilimlerle uğraşmak boş,faydasız,fuzuli ve hatta suç sa…yıldığı için bu ayetlerin müteşabih yani analamı anlaşılamaz ayetler olduğunu söyleyip işin içinden çıktık.Bize göre canlılar konuşabildiği ve hareket edebildiği için Allahı zikrederler ama cansızlar ın zikretmesi ve ibadet etmesi imkansızdır. ne zamanki batılılar atomu keşfetmişler ki bununda tüyosunu ilhamını işaretini kurandan yani(yunus.61.) ayetten alarak maddenin en küçük parçasının atom olduğunu atomun ortasında çekirdek ve çekirdeğin etrafında büyük bir hızla ve büyük bir güçle dönen ve dönerken sürtünmeden dolayı ses çikaran elektronlar olduğunu ispat etmişler bununlada yetinmeyip o büyük gücü yani atomu parçalayarak atom bombasını icat etmişlerdir.Böylece anlaşılmıştırki canlı cansız bütün maddeler Allahı hem tesbih ediyor hemde ibadet ediyor.Atomun çekirdeği etrafında dolaşan elektronların çıkardığı seslerin allahı zikretmek ve dönemesinin de allaha ibadet olduğunu artık hepimiz biliyoruz.bu demek oluyorki aklımıza gelen herşey kalem,defter,masa,sandalye,kağıt,dağ, taş,göklerdeki bütün canlı cansız varlıklar,yerin altındaki canlı cansız varlıklar, melekler,bitkiler,ağaçlar,gökgürültüsü, herşey ama herşey Allahı zikreder ve secde eder. Atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar sürekli saat yelkovanı istikametinde dönerler.Asla ters dönme olmaz büyük bir nizam ve intizam vardır. Sace atom un içindeki elektronlar değil dünya,gezegenler,güneş,yıldızlar, ve büyük küçük kainatta bulunan herşey Allahı zikreder ve Allaha secde eder.Hacıların kabenin etrafında tavaf yapması işte bu dönüşü sembol olarak göstermedir.Sayın okurlar.işte bugün bize gayet mantıklı gelen bu olayı eskilerin kabullenmesi mümkün değildi.Atomu tanımadıkları ve bilmedikleri için bu ayetlere müteşabih manasını anlaşılamıyan ayetler diyerek işin içinden çıkmışlardır.Buda bize kuranın bir mucize olduğunu gösteriyor . Çünkü bin yıl önce müteşabih olarak bilinen ayetler binyıl sonra muhkem yani manası anlaşılır ayetler haline gelebiliyor. Bugün bizim için mütteşabih olan ayetler bin yıl sonra muhkem manası analaşılır ayetler haline gelecektir. o halde btün bunlar gösteriyor ki (ali imran .7 ) ayetinde durak yeri değiştirilerek tevil edilen müteşabih ayetleri yanlızca allah bilir manalandırması yanlıştır yani müteşabih ayetleri allah ve alimler anlar ilrde gelecek. Herşeyin Allahı zikrettiğine ve secde ettiğine dair ayetlerin birkaçı şunlardır.(rad.15)”Göklerde ve yerde bulunan canlıve cansız herşey ve onların gölgeleri sabah akşam ister istemez sadece Allaha secde ederler.”Bu ayetten açıkca anlaşılacağı gibi bütün canlı ve cansızlar hatta onların gölgeleri evet gölgeleri bile allaha secde ederler hemde zorunlu olarak mecburen sürekli istem dışı allaha secde ederler.( Maddenin en küçük prçasının içindeki atao çekirdeğinin etrafında sürekli dönen yani secde eden elektronlar ve dünya,gezegenler,ay,güneş sürekli dönerek Allaha secde ediyorlar. CANLI CANSIZ HERŞEY HAREKET EDER VE ALLAHA SECDE EDER
NAHL.49-50)”Göklerde bulunanlar ,yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allaha secde ederler.” Bu atettende anlıyoruz ki sadece canlılar değil sadece cansızlar değil bütün ruhani varlıklarda Allaha secde eder. meleklerv.b yine (isra.44)”Yedi kat gök ve kat yerde ve bunlarda bulunan herşey ama herşey Allahı tesbih eder. zikir …eder. Onu övgü ile tesbih ve zikir etmeyenhiçbirşey yoktur. ne varki siz onların tesbihini anlayamazsınız.” Bu ayettede açıkca görüldüğü gibi Kainatın 7 kat gök ve 7 kat yer tabakasından oluştuğunu ve bu tabakalarda bulunan herşeyin ama herşeyin Allahı zikrettiğini bize bildiriyor.(haşr.1)” Göklerde ve yerde olanların hepsi Allahı tesbih etmektedir.o üstündür.hikmet sahibidir.” yine (rad.13)” Gök gürültüsü Allahı hamd ile tesbih eder. meleklerde onun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar(kafirler) Allah hakkında mücadele edip dururken o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Şu birkaç yıl önce bize yazdığın kalem kağıt,taş toprak herşey allahı zikrediyor dese herhalde deli damgası vururduk değil mi. O halde kıt aklımızla manasını anlayamadığımız ayetleri analaşılamaz Allah tan başkası bunu analamaz diyeceğimiz yerde dürüst olalım ve bu ayeti analayamadığımızı ilmimizin buna yeterli olmadığını ama ilerde elbette bu ayetin ne demek istediğinin analaşılacığını söylememiz gerekir Ama maalesef bu yapılmıyor cahilliklerin gizlenmesi amacıyla Allaha iftira atılıyor. Bu ayetler sadece Allahın bilebileceği ayetler denilerek . Yazık çok yazık.Emin olun islam düşmanları içimizdeki düşmanlardan cahillerden ,menfaatcilerden,münafıklardan daha fazla islama zarar vermemişlerdir.işte size kuranın herşeyin açıklayıcısı olduğunu hidayet ve rahmet olduğunu ispat edn ayet.(nahl.89)”Sana bu kitabı herşeyin açıklayıcısı bir hidayet, bir rahmet, ve müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik.”Bakınız bu kuran Allahtan bizlere bir öğüt .kalplarde gönüllerdeki dertlere(can sıkıntısı,stres,pskolojik bozukluklar,ve bütün ruhi hastalıklar,üzüntü,daralma,korku v.b psikalaojik ve sosyolojik akalımıza gelen her türlü derde deva bu kurandır.Böyle rahatsızlığı olanalar.kuran okusunlar.Nazr,sihir,büyü,haset,çekememezlik,kin,nefret,cin şerri gibi insanlara zarar verebilecek her türlü manevi ve ruhsal hastalıklardan sıkıntılarsdan iinsan ve cin şeytanlarının şerrinden cinlerin ve nefsin şerlerinden) kurtulmak isteyenler. hemen kurana başvursunlar.sahtekar üfürükçülere ,kendine bile faydası olmayan psikologlara milyarlarca lira verip soyulmasınlar. Bir derdi olan kurana başvursun zire bakın ayet ne diyor(yunus.57)”Ey insanlar size rabbinizden bir öğüt gönüllerde olan dertlere bir şifa müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” Demekki her türlü derdin şifasını Kurandan arıyacağız. KIYAMETE KADAR OLANLAR VE OLACAKLAR BU KURANDA MEVCUTTURbu ayette cenabı hak öğüt lamak isteyen kurana başvursun. Derdine deva arayanlar kurana başvursun, hastalığına şifa arayanlar kurana başvursun. Bu kitap çyle bir kitaptırki Onun benzeri asla yazılamayacktır.Onun bir kelimesi dahi asla değiştirilemiyecektir.Cenabı hak 1400 yol önece meydan okumuş v eiç ve dış islma düşmanları ne kadar uğraştıy…salar bir kliemesini dahi dedğiştirememeişler. ancak ayetlerin yorumlarıyla istedikleri gibi oynamışlardır. bazı ayetlere yorum yapılamıyacağını bazı ayetlerrinde hükmünün kaldırıldığını söylemişler böylece islama korkunç zararlar vermişlerdir.İnsan oğlu ne kadar bilgili olursa olsun ne kadar alim olursa olsun.Bilgisi Allahın ona çizdiği sınırların dışına çıkamaz.Allah insanın zekasına bir kapasite koymuştur. onun sınırını aşamaz.işte bu nedenledirki batılı ilim adamları kurandan aldıkları işaret ve tüyolarla icatlar yapmaktave bu yaptıkları icatları kendi görüşleri imiş gibi lande etmektedirler.ve müslümanlara satmaktadırlar.İşte ayet.(bakara.29)”Yarabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz.senin öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.Şüphesiz alim vehakim olan sensin sen” Bu ayettede açıkca görüldüğü gibi bütün malaklarin ,cinlerin ve insanalrın bilgisi Allahın öğrettiği kadardır.Onun çizdiği sınırı hiç kimse aşamaz.Bütün bilimlerin ana kaynağı kuran-ıo kerimdir.bütün ilim,fen,v.b ilimlerin anahtarı kuran-ı kerimdir.işte ayetler(ali imran.138)”Bu kuran bütün insanlığa bir açıklamadır.takva sahipleri içinde bir hidayet bir öğüttür.”(taha.113)”Biz onu böylece arapça bir kitap olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık.umulurki onlar. bu sayede günahlardan korunurlar.yahutta o kuran kendileri için bir ibret ortaya koyar.(enbiya.107)”Ey resulum biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” bu ayette (sebe.2) ayetinde olduğu gibi başaka alemlerde başaka dünyalarda hayat olduğunu ispatlıyor.bize şöyle bir itirazda bulunuyorlar diyorlarki siz bir icat oluyor olduktan sonra bak bu falanca ayette vardı diyorsunuz.Niçin icat olmadan ilerde şu icat yapılacak bu kuranda şu ayettedir demiyorsunuz. diye bize eleştiriryorlar. işte söylüyoruz şu anda başka dünyalarda canlular olduğu hyat olduğu tesbit edilebildimi hayır. aranıyor işte diyoruzki bu ayetler bize başka dünyalarda hayat olduğunu ispatlıyor . başka dünyalarda hayat bulunacak diyoruz.Peki şu anda ışınlama gerçekleştimi yani ışık hızıyla giden bir araç üretildimi hayır çalışmalar devam ediyor. Biz diyoruzki gene ayetlere dayanarak ki(sebe.38-40) ayetllerde hz. süleyman belkisin tahtını nasoıl göz açıp kapatıncaya kadar bir alime getirttirdiyse yani ıiık hızı ile o taht nasıl binlrec kilometreden göz açıp kapayıncatya kadar geldiyse ilerde bu gerçekleşecek diyoruz. Yine ayetlere dayanarak diyoruzki yeryüzünde hiçbir ses ve görüntü yok olmaz. ilerde tarihte kalmış bütün sesler ve görüntüler seyredilebilecektir. ve bütün canlıların çıkardığı sesler.anlaşılabilecektir.nasılki hz süleyman kuşlarla ve bütün hayvanlarla konuşabiliyorsa. bizde konuşacağız. nasılki hz süleyman cinlerle konuşabiliyorsa bizde konuşacağız. Sayın okurlarım 1000 yıl önce mucize olan şey 1000 yıl sonra normal karşılanır ve hayatta kullanılır.Nasılki 1000 yıl önce televizyon,telefon,telgraf,faks,bilgisayar,radyo,v. b icatlar mucize idyse bugün bize mucize gibi gelen şeyler 100 yıl sonra gayet normal kabul edilecektir. BU KURAN HERŞEYİ AÇIKLAYAN BİR KİTAPTIR
Sayın okuyuclarım eğer karanlıktan kurtulup aydınlığa kavuşmak istiyorsak kurana sarılmalıyız.(hadid.9)”Bu kuran insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için apaaçık ayetlerle doludur.” Dikkat ettiyseniz müslümanları demiyor insanları diyor. yani hangi dinden olursa olsun kuranı anlayanlar doğru yorumlayanlar aydınlığa çıkar . maalesef öyle olmuş ehli kit…ap yani hiristiyan ve yahudiler kuranın ayetlerini yorumladılar ve o yorumlardan tyola çıkarak icadlar keşifler yaptılar yani karanlıktan cahillikten kurtulup aydınlığa yani ilme fenne bilime ulaştılar.Bakınız şu ayete(zümer.9)” Andolsunki biz öğüt alsınlar diye bu kuranda insanlara her türlü misali verdik.” tekrar okuyalım biz insanlara ibret alsınlar diye her türlü misali verdik yine insanlar deniyor müslümanlar denmiyor bu misallerden bu işaretlerden , bu tüyolordan kim istfade ederse kim anlarsa o istediğine kavuşur.Şu ayete bakınız(yusuf.111) ” Bu kuran uydurulabilecek bir söz değildir.Fakat o kendinden öncekileri tastik eden ve herşeyi, açıklayan bir kitaptır.İman eden toplum için ise rahmet ve hidayettir.” Tekrar okuyalım herşeyi açıklayan herşeyi açıklamak ne demektir acaba izaha ,tevile,tefsire,yoruma,şerhe veya bir başka şeye ihtiyaç varmı acaba Alla(cc) diyorki ben bu kitapta herşeyi açıkladım sen diyorsunki yok kuran yalan söylüyor . Allah yalan söylüyor haşa kuranda herşey açıklanmamıştır.böyle bir yol böyle bir anlayış böyle bir iddia insanı kafir yapmazmı yoksa benmi yanlış biliyorum kuranın tek ayetini dahi imkar eden kafir olmazmı.? kuranla amel edilmez kuranda herşeyi bulmazsın sen alimlerin sözüne bak kuranı her okuyan fetva veremez hüküm çıkaramaz.kuran hiçkimsenin anlamıyacağı sadece bazı alimlerin keyiflerine göre yorumlayacağı bir kitaptır dersen kafir olmazmısın. Defalarca izah ettik tekrar izah edelim . hadisi şeriflerin yazılmasına toplanmasına . halife döneminden sonra yani Yani son halife hz. ali yi şehit ettiren ondan önce hz. osmanı ve ondan önce hz. ömeri şehit ettiren hz. aliyi peygamberimizn eşi hz aişe ile savaştıran meşhur deve savaşı yani sııffın savaşı ve orda sahabilrden 70 kişini şehit olmasına sebep olan ve bununlada yetinmeyip kendi oğluna peygamberimizin torunları hz. hasan ve hz hüseyini ve tüm ehli beyti şehit ettiren peygamber efendimizin tamamen soyunu kurutan muaviye devrinde yazılmıştır. yani peygamber efendimizden 300 yıl sonra işte böyle bir devirde hadisler toplanmış ve yazılmıştır. dolayısıyla hadislerin arasına birçok hadias olmayan yani peygamberimizin sözü olmayan hikayeler, masallar,sözler eklenmiştir. Biz müslümanlar olarak hadilerin ravisi sağlammı değilmi yani rivayet edenler.yani sözü söyleyenler. biz buna bakmayız bakmamızda gerekmez bizim elimizde kapı gibi şablon var nedir o şablon kuran-ı kerim eğer söylenen söz kuran-ı kerimin ruhuna,içeriğine,amacına,gayesinebütününe ters değilse elbette bu sözü hadisi şerif olarak kabul ederiz ve baş tacı ederiz ama kurana ters,kuranın amacına ,ruhuna bütününe ters ise ravisi kim olusa olsun kim söylemiş olursa olsun kabul etmeyiz niçin peygamberimiz öyle buyuruyorda onadan HADİS: Eğer bir söz kurana, ahlaka ve benim yaşantıma ters ise bilinki o söz benim değildir. Kuran nayasadır benim sözlerim ise kanundur ve asla hiçbir kanun nayasaya aykırı olamaz. benim sözlerim kuranın tefsiridir, benim sözlerim kuranın açıklamasıdır.O halde muzaviyenin zoruyla yazdırılan ve kuranın özüne aykırı olan hiçbir sözü kabul etmiyoruz etmek zorundada değiliz. BİLİM DALLARININ TAMAMI KURANDAN ÖĞRENİLMİŞTİR
Sayın okurlarım bu kuranı hakkıyla inceleyen insan tarihçi ise tariten,matematikci ise matematikten,fizikçi ise fizikten,kimyacı ise kimyadan,tıp bilimi ile meşgulsa tıptan,sosyoloji ilmi ile meşgulsa sosyolojiden,psikoloji uzmanı ise psikolojiden,islam ilimleri ile uğraşıyorsa islam dininden, mantıkcı ise mantıktan,astroloji ile ilgili ise astrolojid…en,metafizikçi ise metafizikten,hukukçu ise hukuktan,yönetici ise yönetimden,ordu komutasında uzman ise, savaş tan velhasıl hangi konuda olursa olsun hangi dalda olursa olsun mutlaka kendi uzmanlık dalıyla ilgili bir işaretr ,bir iz,bir misal,bir şqablon,bir ilham,bir kaynak,bir his, bir yardım görecektir kurandan .tabi herkes uzmanlığı ile alakalı bir ipucu bulur. Bir ressam bir resimden çok şey çıkarır ama ressam olmayan hiçbir şey anlamaz. defalarca belirttiğimiz gibi eğer bizde muasır ileri bir teknoloji ve kalkınma istiyorsak en az hiristiyan ve yahudşiler kadar kurana eğilmeli ve önümüzü açmalıyız. Her konuda uzmanlar yetiştirmeli ve bu uzmanların kuran-ı kerimden faydalanmalarını sağlamalıyız.kuran haşa haykırıyor işte ayetler(zuhruf.44)”Doğrusu kuran sana ve kavmine bir öğüttür.” (duhan.58)”Biz onu öğüt alsınlar diye senin dilinde indirdik. ve kolayca anlaşılmasını sağladık”(kamer.32)” Andolsunki biz kuranı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. o halde düşünüp öğüt alan yokmu”: Evet sayın okuyucular Allah(cc) Yemin ederek diyorki ben kuranı kolay anlayasınız diye öğüt alasınız diye kolaylaştırdım. düşünüp öğüt alan yokmu Kolay analayasanız diye sizin dilinizde indirdim allah aşkına daha nedesin allah bunun gibi onlarca ayet olmasına rağmen kuranın ayetleri müteşabih analaşılmayan ve allahtan başka kimsenin anlayamayacağı ayetlerle doludur demek akıllı bir insanın imanlı bir insanın kurana inana bir insanın kafir olmayan bir insanın vicdan sahibi bir insanın iddia edebileceği şeymidir sayın okuyucularım sürekli aynı konuya bende temas etmek istemezdim anacak dinimize ve toplumumuza verilen zarar müslümanlara verilen zarar o kadar büyükki anlatamakla bit maez. korkunç zararlar gördü bu müslümanlar. İçim yanıyor kahroluyorum beni mazur görün lütfen kabullenemiyorum ne yapayım elimde değil.(aliimran.138)”bu kuran bütün insanlığa bir açıklamadır.takva sahipleri içinde bir hidayet bir öğüttür.”(taha.113)”Biz onu böylece Arapça bir kitap olarak indirdik.ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık.. umulurki onlar bu sayede günahlardan korunurlar.yahutta o kuran kendileri için bir ibret ortaya koyar.”(enbiya.107)” Ey resulum biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” Sayın okurlarım bunaca ayete rağmen hala öğüt almayanlar için bakın allah(cc) ne buyuruyor.(mddessir.49-51)” Böyle iken onlara ne oluyorki adeta arslandan kaçan yaban eşekleri gibi öğütten kaçıyorlar.”Bu ayet benim sürekli söylemek istediğimi özetliyor. onlar öğüt alamamk için yabani eşeklerin arslandan kaçmaları gibi kaçıyorlar . ayetleri istedikleri gibi yorumluyor işlerine gelmeyeni görmesden geliyor. kimisinide bunların hükmü geçti diyor işine gelemeyenide bunun anlamını allahtan başka kimse bilmez diyorlar. Ah deselerki biz kafiriz kurana innamıyoruz mesele yok öyle demiyor alim görünüyor müsülüman görünüyor ve islama en büyük zararı veriyorlar.(kehf.54)”Hakikaten biz bu kuranda insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür.” UZAYA ÇIKILACAĞINI YERİN DİBİNE İNİLECEĞİNİ BİLDİREN AYETLER
Sayın okurlarım denizden inci ve mercan çıktığını söyleyen ve öğreten balık tutmayı öğreten kurandır işte ispatı(nahl.14)”İçinden taze balık yemeniz için ve takacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize verdik.” sayın okurlarım görüyorsunuz değilmi.Aradığınız herşeyi kuranda bulabilirsiniz derken cenabı hak haşa boşuna dememiş… değilmi. açın kitapları bakın inciyi kim bulmuştur falanca batılı, mercanı kim bulmuş keşfetmiş falanca yahudi veya hiristiyan kimse bu kuranda var kuran bunu öğretti demez.uçak nasıl icat edildi peki şu ayetten yola çıkılarak işte ayet.(nahl.79)”Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmeslermi onları orada allahtan başkası tutamaz.” Peki gemiyi kim icat etti diye sorun bakalım ne cevap verecekler . tabiki ecnebilerden birinin ismini verecekler halbuki kuran gemiyi bize öğretendir. işte ayet.(isra.66)”Rabbiniz lutfuna nail olabilmeniz için denizde gemileri sizin için yüzdürendir.” Sayın okurlarım baştan beri söylediklerimizi özetleyen bir ayet geliyor lütfen dikkatle okuyun.işte ayet.(kehf.109)”Deki Rabbinin sözleri olan kuran için derya mürekkep olsa bir o kadarda ilave getirsek dahi rabbinin sözleri bitmeden deniz tükenecektir.”Sayın okurlarım ayetleri okuyorsunuz değilmi hiç yoruma mahal bırakmayacak kadar açık kuranın ayetlerinin yorumunu yapabilmek için bütün okyanıular ve denizler ve bunların iki katı bile olsa yetmeyecektir. bu ayette bize kuranın ne kadar büyük bir mucize olduğunu göstermektedir. Kuran bize gökeler ve yerin dibine girip çıkanlar olduğunu hem göklere hemde yerin dibine seyahat etmenin mümkün olduğunu ve şu anda da bu seyahati gerçekleştiren canlılar olduğunu bildiriyor. işte ayet(sebe.2)” Yerin dibine gireni ve çıkanı. göklerden ineni ve çıkanı o bilir. ” Demekki göklere inen ve çıkan var yerlerin dibine giren ve çıkan var . dolayısıyla hem başka dünyalarda canlılar var hemde seyahat edebiliyorlar. öyle zaman gelecekki biz insanlarda göklre çıkp inceğiz ve yerin dibine inip çıkacağız ve ordaki muhtevasını şeklini şemalini henüz bilmediğimiz canlılarla karşılaşacağız. Altın bileziği kim icat etti diye sorun bakalım alacağınız cevap yakın tarihlerde ecnebiler buldu olacaktır halbuki kuran 1400 yıl önce altın bilezikten bahsediyor.işte ayet (zuhruf.53) ” Ona altın bilezik verilmeli değilmiydi.”Kuran gümüştende bahseder. işte ayet.(zuhruf.34)” Evlerin kapıları ve koltukları hep gümüştendir.” Kainatın sürekli olarak genişlediğini kim buldu tabi herzamanki gibi hiristiyan ve yahudiler. öylemi acaba 1400 yıl önce kuran bundan bahsediyor. işte ayet(zariyat.47)”Göğü biz kurduk elbette onu biz genişletiyoruz.” peki gemiyi kim buldu genemi ecnebiler hayır taa dünyanın kurulduğu zamanda yani nuh (as) allah(cc) geminin nasıl yapılacağını öğretti ve o bilgiyi bize 1400 yıl önce kuranla iletti. işte ayet(kamer.139)” Nuhada tahtalardan yapılmış çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.” Bu ayette maymundan geldiğimizi iddia eden aptallarda bir cevap ta nuh zamanında gemi yapılıyordu. çivi icat edilmişti ve tahta yapmasını biliyorlardı hiç maymun bunları yapabilirmi ey Allahım şu memelekette darwin teorisi diye bize bile ders verdiler. insanların maymundan geldiğini ispar etmeye çalıştılar. aman allahım bu ne büyük yobazlık ne büyük saçmalık . Hocamıza derdikki hocam iyide bugünkü maymunlar beddualımı ididde bunlar maymun olarak kaldı da biz insan olduk her seferinde hocayı kızdırır dersi terk etmek zorunda kalırdı se nin baban maymun olabilr ama bizim babamız adem derdik hey gidi günler ne günler gördü şu memeleket.islamdan soğutmak için nasıl şeytanlıklar nasıl planlar döndü her koldan saldırdılar saldırmaya da devam ediyorlar ama allah)cc) vaadi var çok şükür ne yparlarsa yapsınlar islamın kökünü kazıtamıyacaklardır. ALLAH(CC) YARATTIĞI HERŞEYİ İNSANLAR İÇİN YARATMIŞTIR
Sayın okurlarım imamı azam zamanında ateistin biri gezer dolaşır yeryüzündeki herşeyin tesadüfen oluştuğunu iddia edermiş ve gittiği yerdede varmı aksini ispat eden diye meydan okurmuş imamı azamın bulunduğu şehire gelip yine meydan okuyunca demişlerki bizim daha öğrenci olan küçük bir alimiöiz var eğer onu alt edersen bizimle tartışmya girmye …hak kazanırsın ateist kendinden emin gelin topunuz gelin farketmez demiş ve kabul etmiş imamı azama durumu analtmışlar oda falanca saatte falanca meydanda beni beklesin gelecem demiş. o saat gediği halde imamı azam gelmemiş ateist ne oldu sizin ufaklık bak korktu gelmedi demeye başlamış az sonra imamı azam çıkıp gelmiş ona niye geç geldiğini sormuşlar demişki benim evim derenin karşısındadır dereyi geçmek için köprü yoktu ağaçlara emrettim köprü oldular bende köprüden yüyüyerek geçtim. deyince ateist sen çocukmu kandırıyorsun hiç ağaçlar kendi kendine köprümü olurmuş demiş bunun üzerine imamı azam be hey koca kafir sen ağacın kendi kendi kendine köprü olacağına inanmıyorsunda koca kainatın bunca yıldızların gezegenlerin kendi kendine oluştuğunu nasıl iddia edebilirsin. demiş ateisti rezil etmiştir Satyın okuyucularım beliki inanmıyacaksınız hala doğa kendi kendini yaratır diyen kalın kafalı ateistler var ne diyelim Allah akıl fikir vesin. Bu konuyu niçin açtım az sonra bu konuda ayet yazacağımda ondan işte ayet(Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık:” gerçektende dünya gezegenler ve yıldızlar ve herşey öyle ilahi bir ölçüyle yaratılmıştırki sadece bu hakikati bile gören insan allaha iman eder.Elbise ve zırh işte ayet(nahl.81)” Sizi sıcaktan koruyacak elbiseleri savaşta sizi koruyacak zırhları yarattık .”Kuran bize ırmak,yol ve yıldızlara bakarak yol bulmayı öğretir. işte ayet(nahl.15-16)” Allah yalunuzu bulmak için ırmakları ve yolları yarattı daha nice alametleri yarattı onlar yıldızlardanda yol bulurlar.” Bu ayette daha nice alamtler vardır derken radar,pusula,uzaydan takip ve benzerlerine işaret vardır.Araba ve uçaklara işaret. işte ayet.(Nahl.8)” Allah katırları ve eşekleri binmeniz için ve gözlere ziynet olsun diye yarattı. Allah şu anada bilemiyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır.”Atmosferin delinmesinin önlenmesi gerektiğini bazı gazların ve parfümlerin hava kirliliğinin , dengeyi bozduğunu bunu engellemek gerektiğini bildiren ayet. (rahman7-8)” Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu sakın dengeyi bozmayın.”Güneş ve ayın ve dünyanın ve bütün gezegenlerin belirli bir hesaba göre döndüğünü bildiren ayet.(rahman.5)”güneş ay ve gezegenler.belirli bir hasaba göre kendi etraflarında ve birbirlerinin etrafında dönmektedirler.”Demirin büyük bir kuvvet olduğunu bildiren ayet.(hadid.25)” Biz demiride indirdikki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için sayısız faydalar vardır.” ayın ışığını güneşten aldığına dair ayet.(şems.2)” ay ışığını güneşten alır.”Güneşin kendi etrafında döndüğünü bildiren ayet.(Yasin.33)”ne güneş aya yetişebilir nede gündüz geceyi geçebilir.herbiri kendi yörüngesinde yüzer” YILDIZLAR VE GÖK HAKKINDAKİ AYETLER
Yıldızların hareket nettiğine dair ayet(NAHL 12)”Yıldızlar allahın emriyle hareket ederler.” Gece ve gündüzün takvimi belirtmek için yaratıldığına dair ayet.(isra.12)” Yılların sayı hesabını bilesiniz diye gece ve gündüzü yarattık. ”Yeryüzünün kıtalara bölündüğünü bildiren ayet.(rad.4)”Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar yarattık:”Meyvelerin ve bitkilerin d…işi ve erkek tohum halinde döllendiğini bildiren ayet(rad.3)”Yeryüzünde ki bütün nebadatı dişi ve erkek yaratan odur.”Bir yilda 12 ay olduğuna dair ayet.(tevbe.36)”Allah katında ayların sayısı 12 dir.”Göğe yükseldikçe oksijenin azaldığını bildiren ayet(enam.125)”Herkimki sapıklıkta direnirse sanki o zorla göğe yükseliryormuş gibi nefesi daralır gönlü sıkışır.”Dünyanın ilk oluşumunun güneşten kopan bir parça olduğunun yer ve göğün ilk önce bitişik olduğunu Allahın sonra göğü ve yeri birbirinden ayırdığını bildiren ayet.(enbiya.30)”Kafir olanlar görmüyorlarmıki gökler ve yer kapalı ve bitişik iken biz onları ayırdık.”Her canlının sudan yaratıldığına dair ayet(enbiya.30)” Canlı herşeyi sudan vucuda getirdik.”Herşeyin çift yaratıldığına dair ayet.(zariyat.49)”İbret alasınız diye herşeyi çift yarattık.”(şuara.7)” Yeryüzüne bakmıyorlarmıki onda nice bitkiden güzel çiftler yarattık.”(şura.4)”Davarlarıda kendi cinslerinden çift çift yarattık ”Yağmurun bulutların birleşmesi ile meydana geldiğini bildiren ayet(hicr.22)”Aşılayıcı rüzgarları gönderipgökyüzünden yağmur.yağdırdık. size onu içirdik yoksa siz onu toplayamazdınız.””İnsanın meniden meydana geldiğini bildiren ayet(tarık.5-7)”İnsan neden yaratıldığına bir baksın o sırt ile kaburga kemikleri arasından çıkan atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır.”öğüt vermenin faydalı olduğuna dair ayet(zariyat.55)” Öğüt ver öğüt müminler için çok faydalıdır.” evet sayın okuyucularım bıkmadan usanmadan öğüt verilmelidir herkes gücü bilgisi nispetinde öğüt vermelidir öğüt veriyorum ama faydası olmuyar demek bu ayeti inkar etmek demektir . mutlaka faydası oluyordurda biz farkına varamıyoruzdur.Ayın vakit ölçüsü olduğuna dair ayet.(bakara.189)”Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar Deki onlar insanlar özelliklede hac için vakit ölçüleridir.” maalesef önemsemediğimiz halbuki kuranı kerimin en uzun ayeti olarak bize sunulan ve alışverişlerimizde mutlaka iki şahit ve yazılı belge imzalamamız gerektiğine dair ayet(bakara.282)”Ey iman edenler belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız zamanonu yazın ve yanınızda 2 tane adaletli şahit bulundurun.(bu ayet uzun oduğu halde kısaltarak yazdık bakınız ayete) KURAN MEZARLIKTA OKUNMAK VE FAL BAKMAK İÇİN İNMEMEMİŞTİRKıymetli okuyucularım yukarıdaki ayetleri size örnek olarak buraya taşıdım. Sanırım maksat hasıl oldu yani sorulan her sorunun cevabının kuranda olduğuna kalbimiz kanaat getirdi. Bunu zaten biliyor ve inanıyorduk ancak şimdi daha çok inancımız güçlendi. Aslında kuran-ı kerim üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerektiğini ondan ibret almamız herekt…iğini bize kendisi bildiriyor.(nisa.82)” Hala kuran üzerinde gereği gibi düşünmeyeceklermi? Eğer o Allhtan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulunurdu.”(sad.29)”Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik” buyuruyor kuran-ı kerim buyuryor Allah(cc). (muhammet .24)”onlar kuranı düşünmüyorlarmı yoksa kalpleri kilitlimi” görüldüğü gibi cenabı hak kuran üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerektiğini kuranda öğüt almamız gerektiğini bize bildiriyor.Böyle olduğu halde maalesef birçok din alimi şimdi yazacağım ayeti kerimeye yanlış durak işareti vererek yani cümlenin yapısını bozarak mana vermişler ve asırlar boyu bu yanlıştan yola çıkarak kuran-ı kerimde bulunan birçok ayetin ki (müteşabih konumuzda işelenmiştir bakınız müteşabih) kuran- kerimin ayetlerinin çoğu müteşabihtir. müteşabih ayetlerinin tevilini(tefsirini,açıklamasını,izahını,kasteddiği manayı,içeriğini) allahtan başka kimsenin yapamıyacağını ileri sürmüşler böylece Kuranı kerimde bulunan ayetlerin yorumlanmasını engellemişlerdir yorumlamaya kalkanlarada bu ayeti inkar ettiği yok saydığı düşüncesiyle kafir gözüyle bakmışlardır.Konunun önemine binaen tekrarlamak istiyorum.Şimdi bu ayetin manasını bir durak işaretinin nasıl değiştirdiğini görelim (ali imran .7)”Sana kitabı(kuranı)indiren odur.onun bazı ayetleri muhkemdirki bunlar kitabın esasıdır.diğerleride müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler.Halbuki onun tevilini Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir. İlimde yüksek payeye erişenler(tevili yaptıktan sonra)ona inandık hepsi rabbimiz tarafındandır derler.Ancak akıl selim sahipleri düşünüp anlar.” Asıl meal böyle olması gerekirken yani (vema yeğlemu tevilehu illellahu) buraya durak işareti koyuyorlar.(ki bu durak işaretleri kıraat alimleri tarafından koyuluyor tecvit ilmini bilnler bilir. yani kuranın aslında halen elimizde bulunan hz. ömere ait ve topkapı müzesinde sergilen ceylan derisine yazılmış aslında hareke ve durak işaretleri yoktur. okuyuculara kolaylık olması maksadıyla özellikle arapça bilmeyenlar için bu işaretler konulmuştur. kaldıki araplar halen hareke kullanmaz. açın bakın bir arapça yazıyı hareke göremezsiniz. Yani demem oki durağın orda bulunması veya bir kelime ilrde buluması kuranın aslına müdahale değildir. yanlış anlaşılma olmasın diye izah ettim. )illelleh kelimesinin sonuna durak koyduğunuz zaman mana şöyle olurki alimlerin kullndığı manadır. müteşabih ayetlerin tevilini Allahtan başkası bilmez.olur. yok eğer durağı ondan soraki kelimeye yani (filğilm)min sonuna koyarsak yani(vema yeğlemu te’vilehu illallahu verrasihune filğilm) diye durursak mana yukarıda belirttiğimiz gibi yani (onun tevilini allahtan ve kendisine yüksek ilimden paye verilenlerden başkası bilemez) olur. (bizler tecvitte kıraati asıma tabiyiz yani onun tercihidir bu durak asla dokunulamaz değiştirilemez değildir. Kaldıki onların verdiği mana da cümle düşüklüğü olmaktadır hem allahın ilimde paye verdiği diyeceksin( ki ilimde paye ne demek ilimden özel bilgi verilen özel bilgilerin paylaşıldığı kiş demek değilmidir. )Hemde allahınilimde paye verdiği kişiler ayetlerin tevilini yapamaz sadece( ona inandık hepsi rabbimiz tarafındandır derler) yani bu sözü söylemek için ilimde yüksek payeye erişmekmi gerekir kaldıki bu sözü normal müslümanlar söylemiyormu ve söylemek zorunda değilmi. Bunu söylemeyen zeten iman etmiş olmaz öyle değilmi .cümleyi tersten alırsak Bir müslüman alllaha inanmadık hepsi allahtan değildir derse zaten müslüman olamaz. öyle değilmi bu bile yanlışlığın ne kadar vahim olduğunu göstermeye yeter.Sayın okurlarım işte bu yüzden yüzyıllar boyu islam alimleri ayetleri tevil etmekten kaçınmışlar böylece müslümanlar kuranın ışığında yeteri kadar faydalanamaışlardır.Maaesef islam ülkeleri geri kalmış batlılıların kölesi durumuna düşmüşlerdir. Bakınız(ibni kesir3.cilt.1168 ve elmalılı hamdi yazır.hakdini kuran dilitefsiri cilt.2 sayfa 1041 ) Sayın okurlarım bu konuyu merhum mehmet akif ersoyun şu şiiriyle bitiriyorum.
LAFZI MUHKEM YALINIZ ANLAŞILAN KURANIN
ÇÜNKÜ KAYDINDA DEĞİL HİÇBİRİMİZ MANANIN
YA AÇAR NAZM-I CELİLİN BAKARIZ YAPRAĞINA
YAHUT ÜFLER GEÇERİZ BİR ÖLÜNÜN TOPRAĞINA
İNMEMİŞTİR HELE KURAN BUNU HAKKIYLA BİLİN
NE MEZARLIKTA OKUNMAK NEDE FAL BAKMAK İÇİN

Hiç yorum yok: