#FFCC99") İSLAMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: İSLAMDA RİYA (GÖSTERİŞ)

27 Ocak 2018 Cumartesi

İSLAMDA RİYA (GÖSTERİŞ)
11- İSLAMDA RİYA(GÖSTERİŞ) HARAMDIR


RİYA: iş, söz ve davranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle değil; İnsanlar beğenisi için yapmak demektir. Bu davranışta bulunan kimseye riyakar veya murai denir. Riya insanlar arasında manevi nufuz, şan ve şöhret, maddi çıkar sağlamak için yapılır. Dünyaya ait bu tür maddi ve manevi çıkarları elde etmek için dinin insanlar tarafından kutsal değerlere karşı beslenen bağlılık ve hürmet duygularının alet edilmesi riyanın en kötü şeklidir. Bu tür davranışlar hilekarlık ve yalancılıktır. İnsan haysiyet ve şerefine hakarettir. Riyakar kişilerin söz ve davranışlarındaki samimiyetsizlikleri diğer insanlar tarafından kısa zamanda anlaşılır. Bunlara kimse güvenmez. Riyanın her çeşidi ahlaksızlık olduğu halde ibadetlerde riyakar olmak çok daha büyük bir ahlaksızlıktır. Nitekim Peygamberimiz(sav) şöyle buyurur.


HADİS: ”Muhakkak ki sizin için en çok korktuğum şey. Küçük şirk yani riyadır”.(Tirmizi-Hudut-24).


ALLAH İÇİN YAPILMAYAN HİÇBİR İBADET GEÇERLİ DEĞİLDİR


Sayın okurlarım ibadet yalnız Allah için yapılır. Allah rızası dışında bir amaçla gösteriş için, maddi ve manevi bir çıkar için kuran okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, sadaka vermek, ibadetleri boşa çıkarır. Nitekim Allah(cc) Kuran-ı kerimde şöyle buyurur.


AYET: (Bakara-264) ” Ey iman edenler sadakalarınızı, insanlara gösteriş için malını harcayan, Allaha ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü bu gösterişin hali üzerinde az bir toprak bulunan kaya parçasına benzer ki onun şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş halında bırakır.’’ İşte yukarıda mealini verdiğimiz(Bakara-264) ayette ibadetlerini cömert desinler, dindar desinler, Alim desinler, için yapılan ibadetlerin hiç bir kıymeti olmadığı gibi kayanın üzerindeki toprağın silinip kayanın ortaya çıkması gibi imanında yok olup imansız olarak kalınacağını bize çok açık bir şekilde bildiriyor. Gösteriş için yapılan ibadetlerin Allaha ve Ahirete inanmayanların safına geçmemize sebep olduğunu bildiriyor. Aman Allah’ım! aman dikkat. Hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor.


AMELLER NİYETLERE GÖREDİR


HADİS: “Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak:


- Peki, bunlara karşılık ne yaptın? Buyurur.


- Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim, diye cevap verir.


- Yalan söylüyorsun. Sen, "babayiğit adam" desinler diye savaştın, o da denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:


- Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın? Diye sorar.


- İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum, cevabını verir.


- Yalan söylüyorsun. Sen "âlim" desinler diye ilim öğrendin, "ne güzel okuyor" desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi, buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır.


(Daha sonra) Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder.


- Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? Buyurur.


- Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım, der.


- Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını "ne cömert adam" desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi, buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.” (Müslim, İmâre 152)


GÖSTERİŞ İÇİN İBADET YAPANLAR DİNİ YALANLAYANLARDIR


Hatta hepimizin ezbere bildiği (maun suresi 5. ayette (Ellezine hum ğanselatihim sahun) gösteriş için ibadet yapanların dini yalanlayan gibi olduğunu bize bildiriyor. Yani Kafir gibi olduğunu bildiriyor. İşte o ayet meali.


AYET:” (Maun-5) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını gösteriş için kılarlar.”


Riyakarın münafık olduğunu Allah(cc) bize bildiriyor.


AYET: (Nisa 142)’’Bakın bu ikiyüzlüler, Allah’ı kandırmaya çalışıyorlar; hâlbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allah’ı da nadiren anarlar. ”


HADİS: Resulullah (sav) Sordular: Ya Resulullah! Hangi davranış ve hareketler bizi kurtuluşa götürür?


Allah’ın Resulü şu cevabı verdi:


-Allah’ı aldatmamak


Sahabi sordu:


Allah nasıl aldatılır?


Allah’ın Resulü buyurdu:


-Allah’ın emirlerinden birini yerine getirirsin; fakat O’ndan başkasının iltifatını yani, O’nun rızasından başka bir şeyi dilersin.”


Sonra şöyle buyurdu


-Riyadan sakınınız. Çünkü riyakâr öbür âlemde, halkın gözü önünde şu dört sıfatın biri ile çağrılır. Ey Kâfir! Ey Facir! Ey Zalim! Ey Şaşkın! Amelin boşa gitti. Ecrin iptal edildi. Bugün sana nasip yoktur.


Ey hilekâr! Kimin için amel işlediysen ecrini git, ondan iste.


Daha sonra (Nisa 142) ayetini okudu.


GÖSTERİŞ İÇİN İBADET YAPANLAR ALLAHA ŞİRK KOŞMUŞTUR


Peygamberimiz (sav) başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur.


HADİS:” Gösteriş için oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren, kimse Allaha şirk koşmuştur.(ET tergib-ver terhib)


Bu ayet ve hadisten de anladığımız gibi riya(gösteriş) nın Allaha şirk koşmak olduğu anlaşılmaktadır.


Riya değişik şekillerde yapılmakla beraber bunlarda ortak özellik dindarlık yada dürüstlük görüntüsü altında insanlar arasında çıkar sağlamak , şan , şöhret, para, mal, ünvan, makam, saygı, sevgi, itibar kazanmak arzusudur. Sevmedikleri halde seviyormuş gibi davranan, onlara yağ çeken, öven ve böylece menfaat sağlayan riyakarlara günümüzde bol bol rastlanmaktadır.


HADİS: "Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse, Allah da onun riyakârlığını açığa vurur."


(Buhârî, Rikak 36, Ahkâm 9; Müslim, Zühd 47-48. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 48; İbni Mâce, Zühd 21)


DÜNYALIK İÇİN ÖĞRENİLEN İLİM CEHENNEME GÖTÜRÜR


HADİS: "Azîz ve celîl olan Allah'ın hoşnudluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz."


(Ebû Dâvûd, İlim 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 23)


HADİS: (İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin.) [Deylemi]


HADİS:(İbadetine riya karıştırana ahirette denir ki: Git sevabını o kişiden iste.) [İbni Mace]


İnsanları riya denen uçuruma yuvarlayan üç sebep vardır:


1- Övülme arzusu


2- Başkaları tarafından kınanma ve kötülenme korkusu.


3- Maddi menfaat temin etme, şan, şöhret, makam ve mevki elde etme hırsı.


İlk Müslümanlardan Hz Ali buyuruyor.


HZ. ALİ:” Düşkün ol zillete düş. Fakat asla şöhretli olmayı dileme, anılmak için yükselme, bilgili ol fakat bilgiçlik taslama, kurtuluşa ermen için susmayı öğren. Böyle yaparsan iyileri sevindirmiş, kötüleri kızdırmış olursun.


İBRAHİM BİN ETHEM:” ”Şan ve şöhret peşinde koşan kimse gerçekten Allaha inanmamış sayılır buyurmuştur.


İşte riya denilen manevî hastalıkların öldürücü mikropları öz olarak bunlardır.


Sayın okurlarım atalarımızın dediği gibi, ya olduğun gibi görün ya da göründüğü gibi ol

Hiç yorum yok: