#FFCC99") İSLAMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: İSLAMDA RUHBANLIK YOKTUR

27 Ocak 2018 Cumartesi

İSLAMDA RUHBANLIK YOKTUR
19- İSLAMDA RUHBANLIK YOKTUR


RUHBANLIK: Allah’ın emri olmadığı halde, Allaha daha yakın olmak gaye ve amacı ile; Allah’ın emretmediği ibadetleri, Allah’ın emri gibi yapmak, veya Allah’ın emirlerini kendine göre çoğaltmak, müstehap olan ibadetleri, farz gibi sayarak devam etmek, mübah(yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan) olan işleri kendine yasaklamak. Allah’ın helal kıldığı şeyleri kendine yasaklamak, haram kılmak. Özetle dinin emretmediği şeyleri dinin emri imiş gibi yerine getirmek ve dinin yasaklamadığı şeyleri kendine yasak etmektir.


Allah(cc) ve Peygamberimiz(sav) ruhbanlığı kesin olarak yasaklamıştır. Bu konuda birçok ayeti kerime ve hadisi şerif mevcuttur. İşte ayetlerin biri.


AYET:(Hadid-27)” Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. İçlerinden çoğu yoldan çıkmıştır.


Bu ayeti kerimede Allah’ın emretmediğini Allah’ın rızasını kazanmak için, kendilerine borç edinenler. Yüklenenler açıkça kınanıyor. Allah(cc) yarattığı kulları en iyi bilendir. Hangi yükleri kaldırıp hangilerini kaldıramıyacağını en iyi bilendir. Halbuki Allah(cc) kendisine kulların kaldıramayacağı ağır yükleri yüklememek için dua etmemizi emreder. İşte o ayetin meali.


AYET:(Bakara-286)” Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme. Bu ayette görüldüğü gibi bırakınız kendi kendimize ağır yükler yüklemeyi. Allah’ın kendisine ağır yükler yüklememesi için dua etmemiz emrediliyor. Allah’ın bu emri dururken kendi kendilerine ağır yükler yükleyenler elbette helak olacaklardır.


Allah(cc) kendisinin haram kılmadığı şeyleri kulların kendilerine haram kılmasını kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Bakınız Allah(cc)bu hususta kuran-ı kerimde ne buyuruyor.


AYET:(Maide-87)”Ey müminler Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın. Aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Başka bir ayeti kerimede ise şöyle buyuruyor.


AYET:(Araf-32) ”Deki Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı. Deki onlar dünya hayatında inananlarındır. Kıyamet gününde ise müminlerindir.


Bu ayette açıkça süslü ve güzel rızıkların hem dünyada hem de ahirette Müslümanların hakkı olduğunu bildiriyor.


Sayın okurlarım Allah’ın helal kıldığını haram kılmanın şirk olduğunu kendini Allah’ın yerine koymak olduğunu çok açık bir biçimde şu ayette buyuruyor. İşte ayeti kerime


AYET:(Yunus-59) ”Deki Allah’ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal bir kısmını da haram kılıyorsunuz. Deki Allah mı size izin verdi’. (siz Allah’ın elçisi misiniz) Yoksa Allaha iftiramı atıyorsunuz?. (şirk mi koşuyorsunuz. Kendinizi Allah’ın yerine mi koyuyorsunuz.)


Ayeti kerimelerden anlaşılacağı gibi. Bir şeyi helal kılmak veya haram kılmak yetkisi sadece Allaha aittir. Bunların sınırlarını Allah(cc) çizmiştir. Hiçbir kul Allah’ı sorgulayamaz. Onun helal kıldığını haram kıldığını helal yapamaz. Amaç ve gaye ne olursa olsun. İster sofilik olsun, ister iyi niyetli olsun, ister kötü niyet olsun hiç farketmez. Bunun istisnası asla yoktur. istisna koyma yetkisi de Allaha aittir. Onun koyduğu istisnanın dışına hiç kimse çıkamaz. Bunu yapmaya yeltenenler açıkça şirk koşmuştur. Kendini Allah’ın yerine koymuştur. Mesela Allah’ın kesinlikle takılmasını emrettiği başörtüsünü hiç kimse hiç bir gerekçe ile yok sayamaz. Hiç kimse buna istisna koyamaz. Hiç kimse bu ayeti yok sayamaz. Hiç kimse Allah’ın istisna ettiğinden başka istisna getiremez.


ALLAHIN İSTİSNA ETTİĞİ ŞARTLAR


1-Kadın tek başına iken yanında hiç kimse yokken başörtü takmayabilir.


2-Kadın kocasının, çocuklarının, ana babasının, dedesinin, torunlarının kendisine nikah düşmeyenlerin yanında baş örtüsü takmayabilir.


3-Kadın ergenliğe ermemiş çocukların, kadınların, erkeklikten kesilmiş çok yaşlı erkeklerin yanında başörtü takmayabilir.


4-Çok yaşlanmış kadın nerede olursa olsun başörtüsü takmayabilir.


5- Can korkusu olduğunda yani başını açmazsa öldürülebileceği zaman başörtüsü takmayabilir.


6- Tedavi için başka çare yoksa doktora karşı başını açabilir.


7- Açlık tan ölme tehlikesi varsa başörtüsü takmayabilir.


8- Yakınlarının öldürülmesinden korkarsa başörtüsü takmayabilir.


Sayın okurlarım işte Allah’ın istisnaları bunlardır. Bu istisnaya keyfi istisna eklemek hiç kimsenin ne alimin, ne devletin hakkı ve yetkisi yoktur. Sınırlar çizilmiştir. Devlet eğer kamusal alanda başörtüsü takılamaz, memurlar ve öğrenciler başörtüsü takamaz derse kendisini Allah’ın yerine koymuştur ki Allaha ortak koşmuştur. Haramları helal kılmaya bir örnek daha vermek gerekirse Allah’ın yasakladığı Domuz etini ve leşi hiç kimse Allah’ın verdiği istisna dışında helal kılamaz.


ALLAHIN DOMUZ HAKKINDAKİ İSTİSNASI


1- Açlıktan ölme tehlikesi varsa bir insan yasak olan domuz etini ve leşi yiyebilir.


2- Bunları yemediği takdirde öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya ise yiyebilir.


Bunların dışında hiç bir gerekçe ile domuz eti yiyemez. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.


HİÇ KİMSE HELALI HARAM ; HARAMI HELAL KILAMAZ


İslami usule uygun giyilen giysileri mesela şu renk haramdır. şu kıyafet haramdır. Gibi Allah’ın yasak koymadığı giysileri haram kılmak hiç kimsenin yetkisinde değildir. Allah’ın yasaklamadığı İslam’a uygun düşen saç sakal ve kıyafeti kimse haram sayamaz. Allah’ın yasaklamadığı alışverişi kimse yasaklayamaz. Faizi kimse helal yapmadığı gibi alışverişi kimse haram yapamaz. Bu konularda ayeti kerimeler mevcuttur.


Sayın okurlarım hiç kimse Allah’ın helal kıldığı evlenmeyi kendisine veya başkasına gerekçe ne olursa olsun yasaklayamaz. Aynı şekilde hiç kimse Allah’ın farz kıldığı günde 5 vakti 6 vakte çıkaramaz. Ramazanın dışındaki bir günde oruç tutmayı hiç kimse kendisine veya bir başkasına farz kılamaz. Özetle hiç kimse Allah’ın farz kıldıklarında eksiltme veya çoğaltma hakkı yoktur. Buna güzel bir örnek şu hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifi ham sofular özellikle defalarca okusunlar.


HADİS: ”Peygamberimizin ibadetinden sormak için 3 kişilik bir erkek cemaati peygamberimizin zevcelerinden bazılarının odalarına geldiler. Kendileri haberdar edilince sanki onlar azımsadılar. Peygamberin yüce mevkiinden biz neredeyiz. Onun gelmiş geçmiş günahları affedilmiştir. dediler. Onlardan biri; bana gelince geceleri hep namaz kılacağım dedi. Öbürü ben bütün seneyi oruçla geçireceğim dedi. Üçüncüsü ise ben de hiç evlenmeyeceğim dedi. Resulullah (sav) onlara karşı geldi de siz kimsiniz? dedi. Haberiniz olsun Allaha and olsun ki sizin en çok Allahtan korkanınız. ve en muttaki olanınızım. Fakat ben ramazan ayı dışında bazen oruç tutuyor bazen tutmuyorum. Gecenin bir kısmında kılarım diğer kısmında uyurum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.(Buhari-Müslim-Riyazüssalihin -133)


HADİS: ”Peygamber(sav) camiye girdi birde ne görsün iki direk arasına gerilmiş bir ip ; Bunun üzerine bu ip nedir diye sordu? Yanındakiler o falanca içindir namaz kılarken yorulunca ona tutunur dediler. Resulullah onu çözünüz. Biriniz keyfince namazını kılsın yorulduğunda da yatsın uyusun buyurdu.(Buhari-Müslim-Riyazüssalihin-135) Görüldüğü gibi Peygamberimiz(sav) dinde ifrat ve tefritten şiddetle kaçınmamızı emrediyor. Allah(cc) ne emretti ise onu yap neyi yasakladı ise onu yapma; kendine göre ibadetler icat etme, kendine göre yasaklar icat etme. Kendini Allah’ın yerine koyma (haşa). Bakınız Allah(cc) ayeti kerimde ne buyuruyor.


AYET:(Taha-1)’’Biz Kuran-ı size zahmet çekesiniz diye indirmedik’’. Başka ayeti kerimde ise.


AYET:(Bakara-185) ” Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez. Buyurulmaktadır. Bu konuda birçok ayeti kerime ve birçok hadisi şerif vardır. Bu konuda ciltler dolusu kitap yazılabilir. Ancak maksat hasıl olmuştur sanırım görüş ve sorularınızı lütfen iletin. Konuya bir hadisi şerif mealiyle son vermek istiyorum.


HADİS. ”Dini işlerde yersiz yere abartanlar helak oldu’’.(Müslim- Riyazüsssalihin-134)

Hiç yorum yok: