#FFCC99") İSLAMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: İSLAMDA YAŞLILIK

28 Ocak 2018 Pazar

İSLAMDA YAŞLILIK

64-İSLAMDA YAŞLILIK

YAŞLILIK: İhtiyarlık, yaşlanma, ömrün son devresi demektir.

Bu konuda bakın Allah(cc) ne buyuruyor.

AYET:’’ Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir. ‘’(Hac- 5)

Yine başka bir ayeti kerimede;

AYET: ‘’ Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan) yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır- ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz.’’(Mümin- 67)

Yine bir başka ayeti kerimede ise şöyle buyrulur.

AYET:’’ Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir.’’(Nahl- 70)

Saygı değer Müminler . İhtiyarlık güzelliğin çirkinliğin; İlerlemenin yerini gerilemenin; Sıhhatin yerini hastalığın; Gençliğin yerini yaşlılığın; İlmin yerini bunaklığın; Çalışmanın yerini tembelliğin; Hürriyetin yerini esaretin; İzzetin yerini zilletin; Hayatın yerini Ölümün gelmesi noktasıdır.

Değerli müminler yukarıdaki ayetler; İhtiyarlayan insanın çocuklaştığı, bunadığı, akıl, anlayış ve güç itibari ile çocuk olduğu çok açık bir şekilde bize Allah(cc) tarafından bildirilmektedir. Peygamberimiz(sav) hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki.

HADİS: ’’İhtiyarlık akıl ve güce koyduğu engel nedeniyle devası ve şifası yaratılmayan bir hastalıktır. Allah’ım ihtiyarlıktan sana sığınırım.(Buhari- cihat 25, Müslim- zikir 52)

HADİS: Peygamberimiz yaşlılara son derece sevgi ve merhametle yaklaşmış söz ve fiilleri ile ümmetinin de aynı şekilde davranmasını ikaz etmiştir. Savaşlarda bile Kafir olan yaşlılar ve çocukların öldürülmesini yasaklamıştır.(İbni hacer Buluğul meram tercümesi 4-11)

Ey gençler, ey evlatlar, ey torunlar. Babanız, dedeniz ,anneniz, nineniz yaşlandı , bunadı çocuklaştı. Büyüğünüz olduğu için onların söylediği sözler, yaptığı hareketler sizin zorunuza gidebilir. Lütfen onların Kuranın ifadesiyle çocuklaştığını küçük bir çocuktan farkı kalmadığını, aklen ve ruhen çocuk olduklarını nazlanma, şikayet, gevezelik, şımarma, kapris yapma, huysuzluk etme v.b hareketleri ile tamamen çocuktur.

Ey genç nasıl ki çocukları hoş karşılıyor, anlayış gösteriyorsan yaşlanmış olanlara da aynı anlayışı göstermelisin. Bir farkla ki çocuğunu azarlayabilirsin, bağırabilirsin, icabında döğebilirsin ama yaşlılara bunu yapmamalısın. Daima onlara karşı anlayışlı, müsamahalı, şefkatli ve saygılı davranmalısın.

Unutma ki ne ekersen onu biçersin. Sen yaşlılara ihtimam gösterirsen yarın da sana ihtimam gösterirler. Etme bulma dünyası.


Hiç yorum yok: