#FFCC99") İSLAMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: TERÖR VE İSLAM

28 Ocak 2018 Pazar

TERÖR VE İSLAM52-TERÖR VE İSLAM
Sayın okurlarımız ne yazık ki son yıllarda İslam ve terör sürekli yan yana kullanılmakta Türkiye içinde ve dışındaki İslam düşmanları İslam’ı terörü destekleyen bir dinmiş gibi göstererek bir taşla birçok kuş vurmaktadırlar. Başlıcaları şunlardır.
İslam’a akın akın koşan ateistlerin, Hiristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin ve çok tanrılı akımların bu akınını keserek onların İslam’la şereflenmelerine mani olmaktadırlar. İslam’ın terörü destekleyen bir din olduğu olgusunu kafalara yerleştirmektedirler. Halbuki İslam Terörü kesin bir dille yasaklar. Bu konuda birçok ayet vardır. İşte birkaçı
AYET: (Maide- 32) Bunun içindir ki, İsrail oğullarına; "Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde fesat çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur" hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
AYET: (Maide- 64) Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Allah, fesat çıkaranları sevmez.
AYET: (İsra- 33) Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın
AYET: (Enam- 151) De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O`na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah`ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.
AYET: (Enfal- 58) (Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez.
Masum ve savunmasız insanlara karşı yapılan bombalı bir saldırı hainliktir. Hiç haberi yokken ve de bir suçu da yokken onu haksız yere katletmektir ve sırtından vurmaktır. Allah hainleri sevmez.
Bu şekildeki saldırılar korkakça saldırılardır. Ancak korkakların yapabileceği bir şeydir. Cesareti olan insan zulmeden, kan döken insana karşı savaşır. Gidip savunmasız bir masumu katletmez. Bu şekilde masumlara saldıran insanlar; haince masuma saldırdıkları için insanlara karşı korkaktırlar ama Allah’ın “Haksız yere Allah`ın haram kıldığı cana kıymayın. ” emrini dinlemediği için Allah’a karşı korkusuzdurlar.
AYET: (Nisa- 58) Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

AYET: (Maide 8) Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Rabbimiz bizlere; “Bir topluma olan kininiz sizleri adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Allah’a karşı gelmekten sakının. ” diyor. Bizler eğer ki bir masumu öldürürsek; Rabbimize hesap veremeyiz. Bu şekildeki eylemler hem adaletsiz olmayı ve aynı zamanda da Allah’a karşı gelmeyi gösterir.
AYET: (Mümtehine- 8) Allah, sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever.
Bizler yurdumuzda yaşayan ve kendi dinimizden olmayan masum insanlara iyilik edebilir ve onlara karşı adil davranabiliriz. Başkasının suçundan dolayı bir masumu katletmek adaletsizliktir.
AYET: (Mümtehine- 9)Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
AYET: (Nisa- 135)Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun,
İslam ve terör kavramlarının yan yana kullanılması kesinlikle düşünülemez. Bir Müslüman hiçbir şekilde masumların katline yönelik saldırı düzenleyemez. Kendisine İslami terör örgütü ismini vermeye çalışan ve masumları katleden örgütlere karşı dikkatli ve temkinli olmalıyız. Bu örgütlerin amacı masumları katlederek fitne ve fesat çıkarmak (İnsanlar arasında düşmanlık tohumları ekmek, insanların birbirine kin duymasına neden olmak. ) ve bu sayede de o bölgedeki düzeni bozup kan dökülmesine neden olmaktır.
Haksız yere cana kıyan ve masumları katleden kişiler Müslüman olamayacağına göre bu kişileri Müslüman olarak nitelendirmek gaflet ve dalalet içinde olmaktır. Bu örgütlerin kendilerini “İslami terör örgütü” olarak isimlendirmeleri ise çok tuhaftır. Bu örgütleri “İslam karşıtı terör örgütleri” olarak isimlendirmek en doğrusudur.
Düzenledikleri eylemler İslam’a zarar vermekten başka bir işe yaramıyor. Bu eylemler nedeniyle İslam dini dışardan bakan kişiler için vahşet dini olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda da bunları yapanlar nedeniyle bir takım camialar tarafından İslam dini kötülük kaynağı olarak nitelendiriliyor. Bu örgütlerin düzenledikleri eylemler İslam dininin yayılmasına engel teşkil ediyor ve de İslam’a zarar veriyor.
Bizler Müslümanlar olarak; Allah’a karşı isyankar ve de masumları katleden kendisine “İslami terör örgütü” ismini takmaya çalışan “İslam karşıtı terör örgütleri” ne karşı dikkatli ve uyanık olmayız. Bu örgütlerin yanında değil karşısında saf tutmalıyız. İslami bir örgüt hiçbir şekilde masumları katletmez ve dinimiz gereğince de katledemez.
İslam terörü kabul etmez. Kim olursa olsun haksız yere can almanın sonsuz cehennem azabı olduğu ve kimseye dinde zorlama yapılmayacağı kuranda bildirilen gerçeklerdir. Bu ayetlere rağmen aksi yönde hareket eden insanlar din emrine değil, dinsizliğin emrine uymuş olurlar. Bu nedenle din dışı hareket ettikleri için her türlü kanlı eylemi cihat adı altında yapmaktan çekinmezler ama halbuki yaptıkları cihat değil dinin emretmediği Terördür, farkında değiller..
Din, sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terör ise dinin zıddıdır; acımasızdır, kan dökmek, öldürmek, acı çektirmek ister. Dolayısıyla bir terör eylemine fail ararken, kaynağı dindarlıkta değil, dinsizlikte aramak gerekir. Olayın kökenini, faşist, komünist, ırkçı, materyalist düşüncedeki insanlarda aramak gerekir. Teröristlerin hangi ismi taşıdığı, kimliklerinde ne yazdığı önemli değildir. Bir kişi masum insanları göz kırpmadan öldürüyorsa, dindar değil dinsizdir. Allah'tan korkmayan, tek amacı kan dökmek ve acı çektirmek olan bir canidir.
GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN TERÖR KESİNLİKLE İSLAMLA YAN YANA OLAMAZ

Hiç yorum yok: