DUA - AKIL82 -İSLAMDA DUA VE ZİKİR

DUA: Seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allaha yalvarmak, ondan dilekte bulunmak ona yakarmaktır.

ZİKİR: Anma, anımsama, ezberleme, hatırlama, söylenmesi tavsiye edilen hamd sena ve dua için kullanılan sözler. Görüldüğü gibi dua ve zikir birbirini tamamlayan ayrılmaz ikilidir. Bu nedenle bizde bu ikiliyi ayırmayarak aynı konu içine dahil eyledik. Sadece Dua ve zikrin önemi ve dinimizdeki yeri bu husustaki ayet ve hadisleri yazmakla kalmayıp. Dua münacat yalvarma yanında aynı zamanda ibadet olduğu için. Duanın yapılış şekli, duanın zamanı ve yeri, duanın kabul olması için yapılması gerekenler. Kuran-ı kerim ve hadisi şeriflerden dua örnekleri gibi oldukça geniş bir şekilde konuyu ele aldık. Çünkü bir insanın maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, her türlü dertlere çare bulmasının, sosyal ve psikolojik dert ve problemlerle boğuşan, stres ve sıkıntıdan bunalan insanoğlunun stresini ve sıkıntısını gidermek ümidini yitirmiş köşeye sıkışmış bunalmış ruhları aydınlığa kavuşturan. Dayanılmaz ızdırapları, dertleri dindiren, insanı Allaha yaklaştıran, ümitsizliğe ümit, dertliye çare, hastaya ilaç, açıkta kalana sığınma, yalnızlığa derman olan dua Müslümanın en iyi sığınağı ,en iyi silahı, en büyük zenginliği, en büyük şansı, Allah’ın ona verdiği en büyük lütuftur. Yolunu şaşırmışa rehber, hastaya doktor, yalnıza arkadaş, fakire teselli, daralan kalbe genişlik, bunalan ruha ferahlık, gence gelecek ve istikbal, yaşlıya ahirette kurtuluş, günahkara af, ibadete kabul, üzüntüye sevinç, zengine şükür, yoksula sabırdır. Sayın okurlarım. Duanın faziletleri elbette bu kadar değildir bizim bilmediğimiz. Anlamadığımız daha nice faziletleri vardır. Dua insana yaratılışta verilen bir olgudur bu sebepledir ki bütün dinlerde mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca üstesinden gelemeyecekleri birçok şeyle karşılaşmakta keder, acı, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalmaktadır. Yüce Allah(cc) şöyle buyurur.

AYET:(Yunus.12)”İnsana bir darlık dokunduğu zaman, yanı üzere yatarken, otururken veya ayakta iken bize yalvarır. Ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir.”

AYET:(Lokman.32)”Denizde onları gölgeler gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine has kılarak Allaha yalvarırlar. Fakat o (Allah) onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bir çoğu da inkar eder. Zaten bizim ayetlerimizi öyle nankör gaddarlardan başkası inkar etmez.’’

DUA 3 ŞEKİLDE YAPILIR

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi dua insanda fıtridir. Ve özellikle sıkıntılı anlarda Allaha dua etmek sadece samimi olarak Allaha inananlara has bir duygu değildir. Allaha ortak koşanlarda bu gibi durumlarda Allaha yönelir ve ona dua ederler. Dua ettikten sonra insan gönlünde ve kalbinde bir ferahlık bir serinlik hisseder. İsteğinin yerine getirileceği hususunda ümidi artar. Bu yönüyle dua insana bir şifa ve ruhi bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir. Bu nedenledir ki dua etmeyen fert ve toplum ruhen çökmüştür. Dua ve zikir hakkındaki ayet ve hadislere geçmeden önce zikir hakkında da birkaç cümle yazmakta fayda vardır sanırım. Zikir insana her türlü kar ve sevabı kazandıracak söz ve fiillerdir. Zikir 3 türlü olur.

1-Dil ile zikir: Yüce Allah’ı güzel isimleri ile anmak ona hamd etmek, tesbih etmek , kuran okumak ve dua etmekle olur.

2- Kalp ile zikir: Allah’ın azametini büyüklüğünü, düşünmek, tefekkür etmek, itikaf etmekle olur.

3-Beden ile yapılan zikir: Bütün vucut organlarının Allah’ın emirlerini yerine getirmeleri ve yasaklarından sakınmaları ile olur. Buda kişinin bütün organlarını Allah’ın yolunda bulundurması ile mümkündür. Dua ve zikir hakkında birçok ayet vardır. Şu ayet çok dikkat çekicidir.

AYET:(Bakara.152) ” Öyleyse siz beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin.”

Çok kısa olan bu ayeti kerimenin ihtiva ettiği mana çok geniştir. Şöyle ki siz beni itaat ve taatle zikredin ki bende sizi rahmetimle zikredeyim. Beni dua ederek zikrederek anın ki bende sizin dualarınızı kabul edeyim. Benim verdiğim nimetleri hamd ve sena ile zikredin. Bende size nimetlerimi arttırayım. Siz beni dünyada zikredin. Bende sizi ahirette zikredeyim. Beni bolluk ve refah içinde olduğunuzda zikredin ki bende sizi bela bela musibet ve sıkıntılı zamanlarınızda zikredeyim. Beni Rabbiniz olarak bilip kulluğunuzla zikredin ki, bende sizi sevdiğim kullarımdan kabul edip sonunda bağışlıyayım.

Sayın okurlarım şimdi mealini yazacağım ayeti kerime son derece önemli son derece ilginç. İnsanı hayretler içinde bırakan bir ayet.

AYET:(Mümin.60) ”Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim”(vegale rabbükümüdğuni esteciblekum)

Cenabı kak bu ayeti kerimede dua edenin duasını karşılamaya hazır olduğunu dua edenlerin dualarını mutlaka kabul edeceğini Teşbihte hata olmaz. Bir lokantacının kapından bağırarak yok mu? aç olan doyurayım bedava yemek veriyorum, demesi gibi Kullarına adeta yalvarıyor. Ben dualarınızı kabul etmeye hazırım sizi bekliyorum yalnızca yapmanız gereken bana dua etmek. Karşılığında hiçbir şey istemiyorum, buyuruyor.

Sayın okurlarım bazen televizyonlarda haberlerde izliyorsunuz. Bazı firmalar reklam amacıyla bazı malları çok ucuz vererek kampanya yapıyorlar, bakıyorsunuz bu kampanyaya korkunç bir katılım oluyor insanlar o ucuz malları almak için birbirini eziyorlar. Kavga ediyorlar. Niçin bir ayakkabı için. Peki Allah(cc) bizden hiçbir karşılık beklemiyorum, sadece bana ne istediğinizi söyleyeceksiniz ben karşılıksız hiçbir karşılık beklemeden sırf bana minnet ettiniz benden istediniz diye size dünya, ahiret, mal, mülk, şöhret, para, makam, rahatlama, sukunet, huzur, cennet, eş, çocuk, şerlerden kurtulma, nazardan kurtulma, fitneden kurtulma, düşmanların şerrinden kurtulma, istediğin bir şeyi elde etme. v.b Aklınıza gelen ve gelmeyen, sizin için sevdikleriniz için, ister dünya ister ahiret. Hangi konuda olursa olsun yeter ki benden isteyin yerine getireyim diye adeta yalvarıyor. Ama biz şeytanımıza ve nefsimize uyarak ona dua edeceğimize ondan isteyeceğimize onun yaratmış olduğu kullardan istiyoruz. El insaf. Padişahtan istememiz gereken şeyi kapıcısından istemek gibi bir şey. Ama bize şah damarımızdan daha yakın olan Allahtan istemek o kadar kolay ki ne karşısına geçmek için aracı koymana ne yeni temiz elbiseler almana ne karşısında eğilip bükülmene ihtiyaç var. Yukarıdaki ayette geçtiği gibi otururken, yatarken, ayaktayken her durumda Allahtan isteyebilirsin. Ama bütün bunlara rağmen o zalim nefis ve şeytan bizleri Allaha dua etmekten alıkoyuyor. Bu kadar kolay olan ameli zor gösteriyor. Bir sanatçıyı izlemek için milyonlar harcamayı , zahmete girmeyi çok kolay gösteriyor da hocanın birinin yaptığı duaya ellerini açıp amin demeyi bile zor gösteriyor. Her zaman söylerim. Gençlerin adeta taptıkları mesela bir Tarkan onun için canını bile vermeye hazır gençler var değil mi? onun şarkılarını izlemek için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyorlar değil mi? sabahlara kadar ayakta onu izliyorlar değil mi? Basın ve televizyonlar onu göklere çıkarıyorlar değil mi? , peki Tarkan için her fedakarlığa katlanan gence onu bin bir zahmetle doğuran bu yaşına getiren onun için hayatını adayan her fedakarlığa hazır olan anası ondan bir bardak su istediği zaman niçin kalk kendin al der veya üşenir. En basit örneği verdim bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşin başka bir yanı Tarkan şarkı söylemekten vazgeçse Kuran okumaya başlasa kim onu dinler. Hiç kimse; adam aynı adam; hani ona tapıyordun; niçin? Şimdi terk ettin çünkü o şarkılarıyla senin şehvetini coşturuyor, cinselliğin uç noktalarına getiriyor, şehvetten kanın damarından fırlayacak gibi oluyordu. Nefsin ve şeytanın o şarkıları tatlandırıyordu. Ama şimdi Kuran okuyor. İşte sebebi bu sayın okurlarım.

DUA EDERKEN ISRARLI OLMALIDIR

İstediğimizi Allahtan istemeliyiz. Aracı kullanmamalıyız daha önce değindik ama konumuz dua olduğuna göre tekrarlamakta fayda var. Yusuf(as)hapisten kurtulmak için Allaha dua edeceği, Allahtan isteyeceği yerde, kraldan istemiş ve böylece cezalandırılmış ve yıllar yılı hapiste kalmak zorunda kalmıştır. Bakınız(Yusuf.42)Allah(cc) kendi peygamberinin bile başkasını aracı koymasına müsaade etmezken ve onu cezalandırırken bizlerin nasıl cezaya çarptırılacağımızı varın siz düşünün. Ne istiyorsak Allahtan isteyeceğiz. Her şeyin sahibi o. Allah(cc) dua ederken aşırı umut veya umutsuzluğa kapılmamızı yasaklıyor. Şöyle ki

AYET:(Araf.56)”Allaha korkarak ve rahmetini umarak dua edin muhakkak iyilik edenlere Allah’ın rahmeti yakındır.”

TOPLUCA DUA ETMEK HAKKINDAKİ AYET

AYET:(Kehf.28)”Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan dua ve sebat et”

İşte bu ayet bize toplu şekilde dua edebileceğimizi birisi dua ederken ötekilerinin amin diyebileceğini ki bu yaygındır. Camilerde hocalar dua eder cemaat amin der. Ancak Allah’ın daha makbul tuttuğu duanın kendi başına yalnızken sadece Allah’la baş başa kalarak yapılan dua olduğunu şu ayetten anlıyoruz.

EN MAKBUL DUA TEK BAŞINA YAPILANDIR

AYET:(Araf.205)”Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam rabbine dua et. Gafil olma”

.Görüldüğü gibi en makbul dua tek başımıza olduğumuz anda pişmanlık ve nedametle yalvararak ve gözyaşı dökerek sessizce kalbi ürpererek yapılan duadır Allah(CC) ayetin sonunda uyarıyor sakın gafil olma diyor yani bu fırsatı ganimet bil ve bunu mutlaka yap diyor.

Sayın okurlarım. Bu şekilde ısrarla dua ederek sürekli tekrarlayarak deneyen ve dualarına kavuşan milyonlarca Müslüman var bilesiniz. Size de tavsiye ediyorum. Pe ki dua ederken Allaha nasıl hitap edeceğiz işte cevabı

ALLAHIN İSMİYLE DUA ETMELİDİR

AYET:(Araf.180)”En güzel isimler(Esmaül hüsna 99 isim) Allah’ındır. O halde ona güzel isimlerle dua edin.” Mesela Allah’ım sen çok affedicisin affı seversin bizleri de affet(rahman ve rahimsin)Allahım sen tevbeleri kabul edensin bizim tövbemizi de kabul et(Tevvap : Tövbeleri kabul eden) gibi, Allah’ım Rahman sıfatıyla rahmetini Rahim sıfatınla merhametini Tevvap sıfatınla tövbemizi Settar sıfatıyla suçlarımızı örtmeni diliyoruz.

Sayın okurlarım en büyük dua Allah’ın ismini zikretmektir. İşte ayetler

AYET:(Ahzab.41)”Allah’ı çokça anın.”

AYET:(İsra.110)”Deki ister Allah diye çağırın ister rahman diye çağırın hangisi ile çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur.

AYET:(Ankebut.45)”Allah’ı anmak her şeyden büyüktür.”

AYET:(Araf.180)”En güzel isimler Allah’ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin.”

Bu ayetler bize müthiş bir tüyo veriyor. Duanın kabul olmasının yolu gösteriliyor. Bu üç ayeti birlikte yorumlarsak Beni çokça anın anarken ister Allah deyin ister Esmaül hüsnadan 99 ismimden birini söyleyin. Ve bu isimlerle dua edin ki dualarınızın kabul olma olasılığı artsın.

VESVESEDEN KURTULMAK İSTEYEN DUA ETSİN

Sayın okurlarım. Şeytan bizi dürter bize kötülük yaptırmak ister. Kalbimize bazen sıkıntı verir patlayacak gibi oluruz. Bazen vesvese verir şu bana niye bunu yaptı, şu iş niye böyle oldu. Çoğu zaman böyle vesveseler kalbimize gelir ve emin olun bu vesveselerden dolayı uyuyamayan milyonlarca insan var. Şeytan getiriyor adamın aklına bir şey kafası ona takılıp kalıyor dön sağa dön sola imkansız uyuyamıyor. Kalkıp oturuyor aşağıya gece zehir oluyor. Sadece sizin değil evdekilerinde huzuru kaçıyor. Üstelik sabahleyin işinize ya geç kalıyorsunuz ya da uyku sersemliği ile işe gidiyorsunuz işte bunun çaresini şimdi okuyacağımız ayet veriyor.

AYET:(Araf.200)” Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allaha sığın(dua et)”

Sayın okurlarım gördüğünüz gibi her türlü sorunun her türlü derdin çözümü Kurandır. Siz Kuranı takip etmeye devam edin; göreceksiniz ne psikolojiniz bozulacak nede psikologlara gidip soyulacaksınız.

HARAM İŞLENİRKEN VE HARAM ŞEY İÇİN DUA EDİLMEZ

Sayın okurlarım; elinde içki şişesi önünde kumar kağıdı v.b Allahın yasak ettiği şeyleri yaparken Allaha dua edilmez. Hele hele haram bir şey Allahtan istemek Allah’la(haşa) dalga geçmektir. Elin nikahlı karısı için Allah’ım onu bana nasip et denir mi? Veya kumar oynamışsın Allah’ım bana şans ver denir mi? Mesela yılbaşı yaklaştı bakıyorsunuz. Adam veya kadın bilet alıyor Allaha yalvarıyor. Allah’ım ne olur bana çıksın, böyle bir şey olabilir mi? Haram fiiline Allah’ı ortak yapmak istiyorsun. Yeri gelmişken söyleyeyim yılbaşı bileti kesinlikle kumardır ve haramdır. Ama haram olsun ben alacam demek başka bu haram değil canım devlet veriyor demek başka. Haramlar konusunda ayrıntı verilecektir. Kendinden pay biç 10 tl ye bir bilet aldın. Yılbaşında ikramiye sana çıkmadı üzül müyormusun? Efendim olsun ben hakkımı helal ettim olmaz. Baştan niyet önemli. Yıl başın da şöyle bir uygulama yapılsa dense ki herkesten 10 tl alacağız, toplanan parayı hayır kurumlarına vereceğiz veya tesbit edilmiş fakirler arasında pay edeceğiz. O zaman tamam; ama o zamanda sen bilet almazsın. Çünkü bilet almanın amacı yardım etmek değil kazanmaktır. Kendimizi kandırmayalım.(innemel eğmalü binniyat)”ameller niyetlere göredir.” neyse konumuza dönersek.

Dua ederken cünüp olmamalı, mümkünse abdestli olmalı, mümkünse namaz, oruç, Kuran okuma gibi bir ibadetin peşinden yapılmalı ve sanki Allah(cc) hemen karşılığını vermek zorundaymış gibi gece dua edip sabah netice beklenmemeli, ilerde açıklamalar gelecektir. İşte AYET:(Mümin.65)”Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak Allaha dua edin.”

Sayın okurlarım Dua ve zikir hakkında çokça ayet olmasına rağmen sizi ayrıntıya boğmak istemiyorum. Şimdi gelelim. Kuranın tefsiri olan, açıklaması olan, izahı olan, ayrıntısı olan anayasa olan Kuran-ı kerimin kanunları olan hadisi şeriflere gelelim.

HADİS:(edduai huvel ğibadetün)”Dua ibadettir.”

ALLAHA DUA ETMEK İBADETTİR

Sayın okurlarım. Bu hadisi şerifi tekrar edelim. ”Dua ibadettir.” Bu ne büyük lütuf Allah’ım hem senden kendi menfaatimiz için bir şey isteyeceğiz. Sen bize senden sürekli bir şeyler istediğimiz için kızacağın yerde bizim istememizi ibadet kabul edeceksin. Olmaz böyle şey bu kadarda değil demeyin sakın. Allah’ın rahmeti o kadar bol ki Allah(cc) için olmaz olmaz. Bu ne güzel alış veriş Allah’ım düşünebiliyor musun? Hem Allahtan bir şey isteyeceksiniz onu kabul edecek ayetlerde bunu gördük; hem de sırf istememizi ayrıca ibadet kabul edecek yani dua ettik diye bize sevap yazacak. Pes doğrusu. Hayret doğrusu Allahtan başka bunu kim yapabilir. Teşbihte hata olmaz Birinden hiç karşılıksız geri ödemesiz bağış isteyeceksiniz. Adam ondan bağış istedin diye kızacağı yerde aksine memnun olacak başkasından değil ondan istediğin için seni ayrıca mükafatlandıracak ve istediğini sana verecek. Söyleyin bana bunu kim yapar elbette bizi yaratan Rabbimden başkası yapamaz. Ne mutlu dua edenlere.

HADİS: ”Dua müminin silahıdır”(edduau silahul müminin)Nasıl ki silah insana zarar verecek olan düşmanların zararlarından insanı korursa ve kendisine zarar verebilecek olanları kendinden uzaklaştırırsa Duada Müslümanı günahlardan ve kötülüklerden korur. Onları uzaklaştırır. Dua kime karşı silahtır. şeytana, nefse, kötülüklere, belalara, musibetlere, kazalara, umutsuzluğa, kötümserliğe, günahlara ve her türlü maddi ve manevi olumsuzluklara karşı silahtır.

HADİS: ”Allah katında duadan değerli bir şey yoktur.”

HADİS: ”Kul yaptığı duaya karşılık mutlaka şu üç şeyden birini kazanır.

1-Ya dua sayesinde günahı bağışlanır.

2-Ya yaptığı dua karşılığı istediğini hemen alır.

3- Ya da ahirette karşılığını alır.”(Buhari-müslim)

Aman Allah’ım bu ne büyük lütuf öyle bir çekiliş ki boş yok. Dua ettiğin zaman bir sefer ibadet sevabı alıyorsun kafadan yetmiyor. Dua yaptığın zaman şu üç şeyden en az birini kazanıyorsun. Ya günahların siliniyor. Ya istediğini karşılığını hemen alıyorsun. Ya Ahirette karşılığını alıyorsun. Ya da bunların hepsini kazanıyorsun. Yani boş yok Dua ettim de kabul olmadı yok, Allahtan istedim de vermedi yok. Böyle karlı bir alışveriş gördünüz mü sayın okurlarım. Dua yapıyorsun boşa gitmiyor. Ya birini ya ikisini ya da üçünü birden kazanıyorsun. O nedenle Asla dua yapmaktan geri durmamalı istediğim kabul olmadı diye ümitsizliğe düşülmemelidir.

HADİS: Hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah(cc) yedi sınıf insanı rahmet gölgesi altında bulundurur. Bunlardan biriside tenha yerde Allah’ı anıp Allah korkusundan gözleri yaşaran kimsedir.(Buharı-müslim)

DUA ETMENİN ADABI USULU DUANIN ADABI:

Sayın okurlarım duanın adabı, usulu, şekli, doğrusu, iyi olanı şudur.

1- Şerefli vakitlerde dua etmek, gecelerden kadir gecesi başta olmak üzere kandil geceleri şereflidir. Aylardan Ramazan ayı başta olmak üzere üç aylar şereflidir. Günlerden cuma günü başta olmak üzere pazartesi ve perşembe şereflidir. Vakitlerden seher vakti başta olmak üzere gece yarısı ve kuşluk vakti şereflidir. Gerçi her ay, her gün, her vakit, şereflidir. Ama bu saydıklarımda dua etmek daha güzeldir.

2-Şerefli durumlardan faydalanmak. Savaşlarda, yağmur ve kar yağdığında, farz namazlarından sonra, dua etmek güzeldir.

HADİS: ”Ezan ve kamet arasında yapılan dua reddolunmaz.”

HADİS: Oruçlunun duası reddolunmaz.”

HADİS: ”Kulun Allaha en yakın olduğu hal secde halidir. Secdede Allaha çok dua edin.”

3-Kıbleye dönerek dua etmek.

HADİS: ”Peygamberimiz(sav) Arafat ta kıbleye karşı dönerek akşama kadar dua etmiştir.

4-Duayı gizlice ve hafif sesle yapmak.

HADİS: ”Ey insanlar dua ettiğiniz zaman sessizce dua edin Çünkü Allah ne kayıptır ne sağırdır. Allah size sizden daha yakındır.

5-Duada yapmacık sözlerden kaçınmak Allah(cc)

AYET:(Araf 55) Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.’’

Ayet te bunu yasaklıyor.

6-Mütevazi bir şekilde Allahtan korkarak, kabulunu umarak ve ısrarla dua etmek.

HADİS: ”Dua ettiğiniz zaman Allah’ım dilersen beni bağışla dilersen bağışlama demeyin. İsteyeceğinizi kesin bir şekilde belirtin. Zaten onu zorlayacak bir güç olamaz.

HADİS: ’’Sizden biriniz dua ettiği zaman kabul olunacağı hususunda büyük ümit beslesin. Zira onu kabul etmek Allah için kolaydır.

8-Tekrar tekrar isteyerek duada ısrar etmek

HADİS: ”Peygamberimiz(sav) dua ettiği zaman 3 kere dua eder . Ve Allahtan dilediğini 3kere dilerdi.

9-Duaya besmele ile başlamak.

10-Edepli olmak yani her türlü yardımı Allahtan beklemek ve ummak.

11-Duanın muhteviyatı İstenen şeyle ilgili olmalıdır. Mesela yemek duası ayrıdır cenaze duası ayrıdır.

12-Kalpten dua yapılabilirse de dil ile de onu süslendirmek daha güzeldir.

13-Kuran-ı kerimde olan ve peygamberimizin yaptığı dualarla dua etmek güzel olur.

14-Dua yalnız Allaha yapılır. İstek ve yardım yalnız Allahtan istenir. Günde 40 defa (iyya keneğbudu ve iyya kenesteğin)” Allah’ım yalnızca sana ibadet eder yalnızca senden yardım beklerim diyeceksin. Sonrada başkalarından yardım isteyeceksin olmaz öyle şey. Bu konuda birçok ayet varsa da yalnızca ikisini buraya yazıyorum.

AYET:(Bakara.165)”İnsanlardan bazıları Allahtan başkasını Allaha benzerleri ve eşler edinirler de Allah’ı sever gibi Allahtan ister gibi sever ve isterler. İman edenler ise Allah’ı severler.”

AYET:(Zümer.3)”Dikkat et halis din yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp kendilerine birtakım dostlar edinenler. Onlar bizi yalnızca Allaha yaklaştırsın aracılık etsinler diye kulluk ediyoruz derler.”

15-Duanın adabından biride dua ederken yalnız Allah’ı düşünmektir. Kalp başka şeyle meşgul dil duayla meşgulse bu dua kabul olmaz. Çünkü her işte ve amelde olduğu gibi duada da niyet şarttır.

16-Dua ederken Allah’ın bize örnek olarak gönderdiği dua ayetlerini okumak ve peygamberimizin yaptığı duaları yapmak.

17-Allahtan istenen şeyin helal, mubah olması haram olmaması ve olabilecek şeyleri istemek. Mesela yaşlı bir adam yarabbi beni gençleştir diye ne kadar dua ederse etsin gençleşmez. Mesela Yarabbi beni öldürme; diye ne kadar dua edersek edelim geçersizdir. Vakit saat gelince öleceğiz.

Sayın okurlarım şimdide Kuran-ı kerim de zikredilen bazı dua ayetlerini size örnek olsun diye yazıyorum.

KURAN-I KERİMDE ZİKREDİLEN DUA AYETLERİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK:

AYET:(Bakara.250)’’Ey rabbimiz yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir kavimlere karşı bize yardım et”

AYET:(Bakara.153)”Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allahtan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.”

AYET:(Bakara.201)”Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.”

AYET:(Araf.180)”En güzel isimler Allah’ındır. O halde en güzel isimlerle ona dua edin.

AYET:(Araf.200)”Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allaha sığın.”

AYET:(Araf.205)”Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam rabbine dua et. Gafillerden olma.”

AYET:(İsra-82)”Biz Kurandan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir.”

AYET:(Taha-25)”Rabbim yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki insanlar beni anlasınlar.”

AYET:(Taha-14)”Rabbim benim ilmimi arttır.

AYET:(Mümin-65)”O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak Allaha dua edin.”

AYET:(Şuara-83)”Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.”

AYET:(Maide -114)”Bizi rızıklandır. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin.”

AYET.(Bakara.127)(Ey rabbimiz bizden bunu(yaptığımız dua neyse)kabul buyur. Şüphesiz sen işiten ve bilensin.”

AYET.(Bakara.128)”Ey rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini göster. Tövbelerimizi kabul et zira sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olansın.”

AYET:(İbrahim.40)”Ey rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey rabbimiz duamı kabul eyle.”

AYET:(İbrahim.41)”Ey Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni anamı babamı ve bütün müminleri bağışla.’’ ALLAHA DUA ETMEK EN BÜYÜK İBADETTİR

AYET:(Ankebut.45) ”Allah’ı zikretmek elbette en büyük ibadettir.”

AYET: (Bakara.156) ”Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım benim davetime uysunlar. Ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.”

AYET:(Bakara.160)”Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.”

AYET:(Bakara.152)”Öyle ise siz beni anın bende sizi anayım.”

AYET:(Cuma.10)”Allah’ı çokça zikredin ta ki umduğunuza kavuşasınız.”

Sayın okurlarım Cenabı hak bu ayetlerle ve benzeri ayetlerle bize nasıl dua yapmamız gerektiği hakkında örnekler sunuyor. Bu ayetleri okumakla hem Kuran okuma sevabına erişmiş hem de dua etmiş oluruz. Şimdi birkaç tanede Peygamber (sav)efendimizin dualarından örnekler vermek istiyorum.

PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI DUALAR

HADİS: Allah’ın şanı ne yücedir. Hamd Allaha mahsustur. Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür demek. Bana üzerine güneş doğan şeylerden bana daha sevimlidir.”

HADİS: ”Kim günde yüz defa (Lailahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku velehulhamdu vehuve ala külli şeyin gadir)”Allahtan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur,mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir”. Derse Ona 10 köle azad etmiş sevabı verilir.100 iyilik sevabı verilir. Ondan 100 kötülük silinir. Bu da onun için o gün akşama kadar şeytandan korunmaya bir sığınak olur.(Buhari-müslim)

HADİS: Peygamberimiz(sav) buyurdu ki” Her kim namazın peşinden 33 kere sübhanellah,33 kere elhamdülillah,33 kere Allah’u ekber dedikten sonra Lailahe illellahu vahdehu la şerikeleh lehulmulkü velehul hamdu vehuve ğala külli şeyin gadir. Derse günahları deniz köpüğü kadar bol olsa bile bağışlanır.(Müslim)

HADİS: ”Ey kalpleri dilediği yöne çeviren Allah’ım bizim kalplerimizi ibadet ve taatine çevir.”

HADİS: ”Güç yetişmez belalardan bedbahtlığa uğramaktan kötü kazaya uğramaktan ve düşmanların haline gülmesinden Allaha sığınınız.”(Buharı-Müslim)

HADİS: ”Ya Allah her işimin koruyucusu bulunan dinimi içinde yaşadığım dünyamı huzuru ilahiye dönüşüm içinde olacak ahiretimi iyi kıl Hayatı her türlü hayrı arttırmaya ölümüne her türlü zarardan rahatlamaya vesile kıl(Müslim)”

HADİS:” Ya Allah acze düşmekten ,tembellikten, korkaklıktan, bunamaktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Ağır borcun yükünden ve düşmanlarımın galebe çalmasından sana sığınırım.(Müslim)

HADİS: ”Ya Allah nefsime yazık ettim günahları senden başkada bağışlayacak yoktur. Senin katından bir mağfiretle beni bağışla. Ve beni esirge Hakikat sen çok bağışlayan çok esirgeyensin.”

HADİS: ”Ya Allah hatamı bilgisizliğimi işimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla Ya Allah ciddi ev şaka olarak yaptığım hatamı ve kasten yaptığımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Ya Allah önce yaptığım ve geriye bıraktığım gizlediğim ve açığa koyduğum ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçirende geriye bıraktıranda sensin sen. Senin her şeye gücün yeter.”

HADİS: ”Ya Allah işlediğim ve henüz işlemediğim. Her türlü kötülüğün şerrinden sana sığınırım.”

HADİS: Ya Allah(cc) nimetinin ve verdiğin sıhhatin benden ayrılmasından ölümün ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.”

HADİS: ”Ya Allah ateşle imtihan edilmekten ateşin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerli tarafından sana sığınırım.”

HADİS: ”Ya Allah(cc)

acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunamaktan ve kabrin azabından sana sığınırım. Ya Allah nefsime takvasını ver. Onu günah kirinden temizle Onu temizleyecek olanın hayırlısı sensin. Ruhumun velisi ve mevlası da sensin. Ya Allah faydasız ilimden, korkusuz kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.

HADİS: ”Ya Allah(cc) kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimim ve cinsiyet uzvumun şerrinden sana sığınırım.”

HADİS: ”Ya Allah açlıktan sana sığınıyorum. Zira o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten sana sığınıyorum. Zira o kötü bir huydur.

Kıymetli okuyucularım Allah(cc) kendisinin ve meleklerin peygambere selavat getirdiğini bizimde getirmemiz gerektiğini bildiren ayet.

AYET:(Ahzap.56)”(innellahe vemelaikethu yusallune ğalennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu ğaleyhi vesellimu teslima)”Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamber üzerine selat ederler. Ey iman edenler sizde ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin”

HADİS: ”Benim üzerime bir defa selavat getirenler için melekler 10 defa bağışlama isterler. Bana selevatı çoğaltın.”

HADİS: ”İnsanlardan bana en yakın olanlar bana selavat getirenlerdir.”

HADİS:” Ezanı duyduğu zaman ”Allahümme rabbe hazihiddeğvetittaamme vesselatil gaimeti ati muhammedenil vesilete vel fazilete vebğashu megamememahmudinillezi veğaddeh birahmetike ya erhamerrahimin duasını okuyan kişiye şefaatim borç olur”

TEVBE İSTİĞFAR

Sayın okurlarım tövbe istiğfar hakkında 3 Ayet yazacağım

AYET:(Ali imran.135)”Onlar günah işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman Allah’ı anarak günahlarının bağışlanmasını dilerler.”

AYET:(Nisa.110)”Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan bağışlama dile şüphesiz ki o tövbeleri kabul edendir.”

AYET:(Ali imran.17)”Ve seher vaktinde bağışlama dileyenler.”

HADİS. ”Tövbe ve istiğfara devam eden kimseye Yüce Allah her sıkıntıdan kurtuluş ve her darlıktan genişlik verir. ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.”

HADİS: ”Ben günde 70 defa Allaha tövbe ve istiğfar ederim.”

TEVBE İSTĞFAR ŞÖYLE GETİRİLİR: (Başka çeşitleri de vardır)Esteğfurullah esteğfurullah esteğfurullah el azim, el kerim, errahim, ellezi lailahe illahuel hayyal gayyume veetubu ileyh. Tevbete ğabdin zalimin binefsihi la yemliku binefsihi, meyten vela hayaten vela nuşura ilahi yarabbi ilahi yarabbi ilahi yarabbi Küçüklüğümden bu ana gelinceye kadar elimden dilimden ve bütün azalarımdan her ne kadar günah işledim ise hepsine tövbe ettim nadim oldum, bir dahi işlememesiye azmi cezmi kasteyledim. Peygamberlerin evveli Adem (as) sonuncusu bizim Peygamberimiz Muhammet Mustafa sellalalahu aleyhi vesellem arasında her ne kadar peygamber geldi ve geçti ise hepsi haktır ve gerçektir hepsine inandık ve iman getirdik. Kelimei tevhit( lailahe illallah muhammedun resululullah)”Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Muhammet Mustafa (sav) onun kulu ve elçisidir.”Amentübillahi (ben Allahın varlığına ve birliğine inandım ve iman getirdim.)Vemelaiketihi (Ben Allahın meleklerine inandım ve iman getirdim.)Ve kütübihi( Ben Allahın kitaplarına inandım ve iman getirdim. Ve rusulihi(Ben Allahın peygamberlerine inandım ve iman getirdim.)velyevmil ahiri(Ahiret gününe inandım ve iman getirdim) ve bilkaderi hayrihi veşerrihi(hayır ve şerrin Allahtan geldiğine ve kadere inandım ve iman getirdim)minellahi teala velbeğsu bağdel mevt(Öldükten sonra tekrar dirileceğimize inandım ve iman getirdim.)Kelimei şehadet(Eşhedü enlailahe illelleh ve eşhedü enne muhammeden ğabduhu ve resuluh)” Ben şahitlik ederim ki Allah birdir ve onadan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki peygamberimiz Muhammet mustafa(sav) onun kulu ve elçisidir.”Allahümme inni uridu en üceddidel imani vennikahi tecdiden bi kavlihi lailahe illellah mauhammeden resulullah (3 kere)Ya rabbi tazelemiş olduğum imanımı ve nikahımı ahseni kabul ile makbul ve kabul eyle yarabbi.

PEYGAMBERİMZİ(SAV)SABAH NAMAZINDAN SONRA ELLERİNİ AÇARAK BİZE ÖRNEK OLMAK İÇİN YAPTIĞI DUA:

HADİS: Allah’ım gönlümü sana bağışlayacak dağınık halleri bir araya toplayacak dağınık ve ayrışmış işlerimi bütünleştirecek kötü alışkanlık ve bozgunluktan beni koruyacak ,dilimi düzeltecek, gizliliklerimi muhafaza edecek, açık durumumu yükseltecek, amelimi arındırıp arttıracak, yüzümü aklayacak, rızana ulaştıracak ve her türlü kötülüklerden beni koruyacak olan rahmetini senden isterim. Allah’ım bir daha küfür düşünmeyecek şekilde doğru ve yakın imanı dünyada da ahirette de lütuf ve kereminin en yüksek derecesine beni ulaştıracak olan rahmetini senden isterim. Allah’ım kazalarda sabır ve kurtuluşu şehitler derecesine yükselmeyi. İyilerin yaşantısını düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senden isterim. Allah’ım her ne kadar hayırlısını bilmez ve yaptıklarım kusurlu ise de bütün dileklerimi sana sunar. Senden yardım isterim. Yalnız senin rahmetine muhtacım. Ey gönüllere şifa verip bütün dertlere deva olan Allah’ım Bizi sapan ve saptıranlardan değil, doğru yolda olup kurtuluşa erenlerden, düşmanlarından uzaklaşıp dostlarına yaklaşanlardan, Sana kulluk edenleri senin rızan için sevip, sana karşı gelenlere yine senin rızan için, düşmanlık eden kullarından eyle. Allah’ım ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum sen kabul et, senden geldik sana döneceğiz sonsuz güç ve azamet sahibi sensin kıyamet gününde güvenlikte olmayı ebedi günde sözünü tutup rüku ve secde eden iyilerle beraber senden cenneti isterim. Ey kudret ve kerem sahibi Allah’ım her şeyi ilminde toplayan Allah’ım seni tesbih ederim.

GÜZEL BİR DUAAllah’ım şu anda ve gelecekte, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım şu anda ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri sensen dilerim. Allah’ım cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden ister, cehennemden ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan sana sığınırım. Allah’ım kulun ve elçin Muhammed(sav)in senden dilediği hayır ve iyilikleri senden diler sana sığındığı her türlü şeyden bende sana sığınırım. Allah’ım gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin bütün evliyaların yapmış oldukları ve kabul ettiğin dualar neyse bende aynı duaları ettiğimi kabul etmeni senden istiyorum. Allah’ım gelmiş geçmiş bütün Müslümanların yapmış olduğu duaları benimde yapmış olduğumu kabul etmeni senden istiyorum. Allah’ım ben sana dua etmekten acizim nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Sen beni benden daha iyi biliyorsun. bilemediğim söyleyemediğim dualarla sana dua etmemi kabul et. Sen her şeye kadirsin yarabbi


15- EN BÜYÜK NİMET AKIL


AKIL: İdrak, muhakeme kabiliyeti, kavrayış, zeka, insanların tehlikeye düşmesine engel olan şey, düşünme, kavrama, ve bilgi elde etme gücü anlamına gelir. Akıl eşyanın, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili, sıfatını idrak eden, özelliktir. Akıl insanoğluna verilmiş manevi bir kuvvettir. İnsan bu güç ile gerekli bilgileri elde eder. Bilgiyi elde eden güç insanı mükellef akıl gücüdür. Bu güç insanda ana rahminde cenin ile oluşan güçtür. Bu güç ergenlik çağına gelinceye kadar gelişir ve gittikçe olgunlaşır. Peygamberimiz(sav) buyuruyor ki.


HADİS:” Allah akıldan daha yüce mahluk yaratmamıştır.(Ragıp el isfahani-342) Böylece peygamberimiz(sav) aklın insana verilen en büyük nimet olduğunu bize bildirmiştir. Başka bir hadis-i şerifte ise.


HADİS: ”Akıllı nefsini kontrol altına alıp, ölümünden sonraki ebedi hayat için hazırlanan kimsedir.(İbni mace-züht-31, riyazüssalihin-1017) Bu hadisi şerifte bize aklın veriliş sebebi izah edilmektedir. Allah(cc) de aklın bize veriliş sebebini bize çok açık şekilde izah ediyor. İşte Kuran-ı Kerimdeki ayeti kerime.


AYET: ”Ve şayet kulak vermiş olsaydık veya aklımızı kullanmış olsaydık, Şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık. Diye ilave ederler.(Mülk-10)


Akıl insanın en üstün vasfıdır. Çünkü Allah’ın emanetleri akıl sayesinde kabul edilir. Ve yine akıl sayesindedir ki İnsan Allah’ın rızasını elde edebilir. İlmin kaynağı ve kökü akıldır. Aklı nispetle ilim; ağaca nispetle meyve; Güneşe nispetle nur; Göze nispetle görme gibidir. Allah(cc) akla nur adını vermiştir.(Nur -35) İmamı gazalinin ihya ulumiddin adlı eserine Peygamberimizin şöyle buyurduğu bildirilmiştir.


HADİS:” Her şeyin bir aleti, bir hazırlık ve istidadı vardır. Müminin aleti akıldır. Her şeyin bir biniti vardır. Kişinin biniti akıldır. Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği akıldır. Her kavmin bir dayanağı vardır. İbadetin dayanağı akıldır. Her kavmin bir çağıranı vardır. Müslümanı ibadete çağıran akıldır. Her tacirin bir sermayesi vardır. Müslümanın sermayesi akıldır. Her ailenin bir idarecisi vardır. Müslümanın idarecisi akıldır. Herkesin kendini andıracak arkadan geleni vardır. Müslümanı andıracak olan akıldır. Her yolcunun bir çadırı vardır. Müminin çadırı akıldır. Her harabenin bir tamircisi vardır. Ahiretin tamircisi akıldır.” Buyurarak aklın ne kadar önemli olduğunu bize açıkça bildiriyor.


Sayın okurlarım İnsanı canlı cansız diğer varlıklardan ayıran ve ona üstünlük sağlayan en önemli özellik akıl. Aklı olmayanı bir takım sorumluluk ve yasaklardan korumak mümkün değildir. Nitekim peygamberimiz(sav) buyurdu ki.


HADİS: ”Aklı olmayanın dini yoktur.(Buhari- Müslim) işte bu hadisi şerif bize aklın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Dinin ve dünyanın insanları ilgilendiren bütün emir ve yasakları ancak akıllı insanlar için geçerlidir. Akli dengesini kaybetmiş insanlara bu sorumluluk yüklenmez. Böylece emir ve yasaklara uyma ve uymamanın ceza ve mükafatı aklı olanlar için geçerlidir. Din akla hitap eder. Allah’ın birliğini ve varlığını bilmek ancak akılla olur. Ne var ki akıl her şeyi kavrayabilecek güçte değildir. İnsandan bir cüz olduğu için, insanın diğer uzuv ve kuvvetleri gibi sınırlı ve kusurdur. Akıl fizik ötesi birçok hakikati kavrayamaz. Dini birçok gerçeklerini bilemez. Bu hakikatler ise ancak akıl yoluyla değil vahiy yoluyla bilinebilir. Gerçekler akıl ile bağdaştığı halde gerçek olmayanlar ise daima akıl ile çelişkilidir. Bu nedenle akıl hak ve gerçek din olan İslam ile birlik ve dayanışma halindedir.


Sayın okurlarım. Bir insanda aklın bulunması yetmez. Önemli olan aklı kullanmaktır. Nitekim Allah(cc)yüzlerce ayetin sonunda hala akıl etmeyecek misiniz? Niçin düşünmüyorsunuz? Gibi sözlerle aklımızı çalıştırmamız harekete geçirmemizi istemektedir. Aklını çalıştıran kişi Hz. İbrahim’in putları reddettiği gibi Allah’ı, ahireti ve birçok şeyi öğrenir. Ancak akıl iman ile desteklenmelidir. İman ile desteklenmeyen akıl topaldır, kördür. Akıllı insan hem dünyasını hem de ahiretini kazanır. Hani bir atasözü vardır. Aklı olan neylesin malı, aklı olmayan neylesin malı diye gerçekten güzel bir atasözüdür. Aklı olan aklını kullanarak mal kazanır zaten malı olmasa da malı kazanmanın yolunu bulur. Ama aklı olmayan elindeki hazır malı da kaybeder.


Sayın okurlarım şehvet, hayvani istekler, dünya ve mal sevgisi, Allah’ın yasakladıklarını yapmak, Allah’ın emrettiklerinden kaçınmak, kibir, ucub, haset, hırs, bencillik, cimrilik, gibi nefsi Emmarenin ve şeytanın istek ve arzularını yerine getirmek aklı zayıflatır. Kör topal eder, idrak, izan, gibi vasıfları yok eder. Halbuki rahmani vasıflar. Vicdan, merhamet, sevap, sevgi, cömertlik, güzel ahlak, iyilik, gibi vasıflar aklı güçlendirir Kuvvetlendirir. İman ve ibadetle akıl en üst seviyeye gelir. Peygamberlerin en akıllı insanlardan seçilmesinin nedeni budur.


Sayın okurlarım. İslam ile akıl asla çelişmez aksine İslam dini aklın geliştiricisi destekleyicisidir. Aklın ermediği konularda ona destek olur. yardımcı olur.

Hiç yorum yok: